Facultat de Ciències

Treball final de grau

Normativa

Reglament regulador del Treball Final de Grau per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficals  de la Facultat de Ciències  (Aprovat en sessió 01/18 de la Comissió de Govern de la Facultat de Ciències de 14 de març de 2018)

Normativa marc reguladora del Treball Final de Grau i del Treball Final de Màster

Tasques del tutor-UdG en TFG externs

 Assignació de places

Consulta de places de TFG i assignació de tutors UdG: 

Plataforma Treball de Fi de Grau

Plataforma pràctiques  (només places TFG pactades)

Memòria i defensa del TFG

Matrícula-Dipòsit-Defensa

Informació sobre la memòria i la defensa del Treball Final de Grau

Convocatòria TFG curs 2017-2018 Dipòsit de la memòria Defensa de la memòria
Febrer (Grup F) Del 11 al 19 de febrer* Del 28 de febrer al 6 de març
Juny (Grup J) Del 27 de maig al 4 de juny* Del 17 al 27 de juny
Setembre (Grup S) Del 22 al 23 de juliol * De 2 al 10 de setembre

 L'hora límit de presentació a la plataforma de TFG és les 23:00H - El treball en format paper es podrà dipositar a coordinació d'estudis fins a les 13h del següent dia hàbil

PRESENTACIÓ MEMÒRIA - Documents que acompanyen la memòria al dipositar a coordinació d'estudis (a la plataforma de TFG  només cal penjar la memòria)

Caràtula Treball Final de Grau

- Imprès per a dipositar el Treball Final de Grau

-Autorització difusió pública a la Biblioteca (necessari quan s'ha marcat a l'imprès de dipòsit que s'autoritza la seva difució a la biblioteca)

-Avaluació director del treball:

- Posteriorment al dipòsit del TFG, tant l'estudiant com el tutor rebreu un mail per fer un qüestionari de satisfacció.