Facultat de Ciències

Treball final de grau

Normativa

Reglament regulador del Treball Final de Grau per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials de la Facultat de Ciències (Aprovat en sessió 01/18 de la Comissió de Govern de la Facultat de Ciències de 14 de mar de 2018)

Normativa marc reguladora del Treball Final de Grau i del Treball Final de Màster

Tasques del tutor-UdG en TFG externs

Assignació de places

Consulta de places de TFG i assignació de tutors UdG:

Plataforma Treball de Fi de Grau

Plataforma pràctiques (només places TFG pactades)

Memòria i defensa del TFG

Matrícula-Dipòsit-Defensa

Informació sobre la memòria i la defensa del Treball Final de Grau

Convocatòria TFG curs 2018-2019 Dipòsit de la memòria Defensa de la memòria
Febrer (Grup F) Del 11 al 19 de febrer* Del 28 de febrer al 6 de març
Juny (Grup J) Del 27 de maig al 4 de juny* Del 17 al 27 de juny
Setembre (Grup S) Del 22 al 23 de juliol* De 2 al 10 de setembre

L'hora límit de presentació a la plataforma de TFG és les 23.00 h - El treball en format paper es podrà dipositar a coordinació d'estudis fins a les 13h del següent dia hàbil

PRESENTACIÓ MEMÒRIA

- Documents que acompanyen la memòria al dipositar a coordinació d'estudis
(a la plataforma de TFG només cal penjar la memòria)

- Caràtula Treball Final de Grau

- Imprès per a dipositar el Treball Final de Grau

- Autorització difusió pública a la Biblioteca
(necessari quan s'ha marcat a l'imprès de dipòsit que s'autoritza la seva difusió a la biblioteca)

- Avaluació director del treball:

- Posteriorment al dipòsit del TFG, tant l'estudiant com el tutor rebreu un mail per fer un qüestionari de satisfacció.