Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Pedagogia

Grau en Pedagogia

Curs 2023-2024

La formació que s’imparteix al grau en Pedagogia està dissenyada per fer del pedagog o pedagoga un especialista en els processos educatius i de formació capaç de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en l’àmbit de l’educació.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Pedagogia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Pedagogia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2022

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Memòria vigent:
Memòria (2010)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

La formació que s’imparteix al grau en Pedagogia està dissenyada per assolir l’objectiu de fer del pedagog o pedagoga un especialista en els processos educatius i de formació, un especialista capaç de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en l’àmbit de l’educació.

El grau en Pedagogia aposta per un model d’excel·lència i d’innovació en el camp metodològic i organitzatiu, i també per obrir la formació als nous camps d’intervenció i de treball propis de la pedagogia com a forma de facilitar la inserció en un mercat laboral en contínua evolució.

El pla d’estudis aposta per la interdisciplinarietat i s’ha dissenyat pensant que els pedagogs han de ser persones amb una formació cultural sòlida i amb capacitat d’integrar els coneixements propis de la seva disciplina, però també els d’altres disciplines pròpies de l’àmbit social i cultural (antropologia, sociologia, economia, història, dret...).

Els estudis de pedagogia han desenvolupat estructures pròpies de participació democràtica d’alumnes i professors com a elements de qualitat propis del títol. L’objectiu és fomentar l’esperit crític, el diàleg i la participació directa en el si dels mateixos estudis per tal de fomentar-ne la qualitat, però també per fomentar aquestes qualitats en els pedagogs que es formen a la Universitat de Girona.

Objectius formatius

 • Formar professionals capaços de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en l’àmbit de l’educació i la formació adreçats a persones al llarg de la seva vida.
 • Fer del pedagog o pedagoga un especialista en els processos educatius i de formació, amb capacitat per a l’exercici professional en els diferents àmbits propis de la pedagogia i per continuar la seva formació, si li interessa, a través de l’oferta de màsters i postgraus dels àmbits educatiu, social i cultural.

Competències adquirides

Les competències adquirides permetran assolir el domini dels instruments necessaris per:

 • Diagnosticar la realitat social i cultural i fer propostes d’intervenció per donar resposta a les necessitats detectades.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar programes de formació amb metodologies adaptades a les diferents situacions econòmiques, socials, culturals i personals.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar propostes d’organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar tècniques i estratègies de mediació, assessorament i dinamització en l’àmbit comunitari, així com en el si d’organitzacions, institucions i serveis.
 • Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives.

Els estudis de Pedagogia de la Universitat de Girona han estat treballant des de fa anys en la línia de la pedagogia crítica, radical i de qualitat. Aquesta ha estat la base que ha inspirat el pla d’estudis que s’imparteix des del 2010.

L’exercici professional de qualitat no és possible sense una formació cultural i intel·lectual molt sòlida. Per això hem optat per un model que dona als alumnes una bona formació en qüestions d’educació però també en pensament contemporani, economia, dret, sociologia i altres matèries: una formació cultural i intel·lectual completa, a més de la capacitació per desenvolupar l’activitat professional en àmbits diversos.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81043
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

El grau en Pedagogia s’ha dissenyat per facilitar la inserció en un mercat laboral que està en contínua evolució.

Els contextos on es desenvolupa la feina del pedagog són les organitzacions i serveis públics i privats, així com els diferents entorns virtuals i presencials de formació adreçats a les persones al llarg de tota la seva vida.

Podem dividir els espais laborals propis de la pedagogia en aquests quatre àmbits:

 • L’escolar: escoles, instituts (un cop realitzat el màster en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes), escoles d’adults i centres de recursos, entre altres.
 • El social: centres cívics, esportius, penitenciaris, empreses i serveis de lleure, serveis de justícia, serveis socials, centres i serveis de salut i altres centres i serveis d’aquest àmbit.
 • El laboral i d’orientació: formació continuada en empreses i institucions, orientació laboral, formació per a l'ocupació.
 • El cultural i de la comunicació: museus, mitjans de comunicació, editorials i altres empreses, serveis i institucions culturals.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2022-2023

Pedagogia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Aproximació al fenomen educatiuAproximación al fenómeno educativoAn approach to education  (3101G00100)

BBàsica 6.00 SSemestral

PedagogiaPedagogíaEducation  (3101G05002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Psicologia i Eduació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Processos psicològics i desenvolupament humàProcesos psicológicos y desarrollo humanoPsychological processes and human development  (3101G00101)

BBàsica 6.00 SSemestral

Psicologia socialPsicología socialSocial psychology  (3101G00102)

BBàsica 6.00 SSemestral

Societat, cultura i educació 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

SociologiaSociologíaSociology  (3101G00103)

BBàsica 6.00 SSemestral

Claus filosòfiques i històriques del món actual 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Pensament contemporaniPensamiento contemporáneoContemporary thought  (3101G00105)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments d'economia i dret6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments d'economiaFundamentos de economíaThe fundamentals of economics   (3101G00107)

BBàsica 6.00 SSemestral

Pedagogia i professionalització18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Pedagogia escolarPedagogía escolarSchool pedagogy  (3101G05011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pedagogia socialPedagogía socialSocial pedagogy  (3101G05012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pedagogia laboral i orientacióPedagogía laboral y orientaciónEmployment and vocational guidance  (3101G05013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pedagogia cultural i comunicacióPedagogía cultural y comunicaciónCultural and communication pedagogy  (3101G05014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

L'exercici professional de la pedagogiaEl ejercicio profesional de la pedagogíaThe professional practice of education  (3101G05015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Societat, cultura i educació 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

AntropologiaAntropologíaAnthropology  (3101G00104)

BBàsica 6.00 SSemestral

Claus filosòfiques i històriques del món actual 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Claus històriques del món actualClaves históricas del mundo actualKey historical events in today’s world  (3101G00106)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments d'economia i dret6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Funcions i conceptes bàsics del dretFunciones y conceptos básicos del derechoFunctions and basic concepts of law  (3101G00108)

BBàsica 6.00 SSemestral

Investigació i pràctica educativa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Bases de la investigació en EducacióBases de la investigación en EducaciónFoundations of research in Education   (3101G05086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bases de la investigació Bases de la investigación Research foundations  (3101G00109)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Didàctica i currículum 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Processos d'ensenyament i aprenentatgeProcesos de enseñanza y aprendizajeEducation and learning processes  (3101G05018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història i política de l'educació12.00 crèdits

Organització i gestió educativa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Teories i processos organitzatiusTeorías y procesos organizativosTheories and organizational processes  (3101G00111)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optativitat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Programes de promoció de la salut i l'educació socialProgramas de promoción de la salud y la educación socialHealth programmes and social education  (3101G02027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitatEstrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidadCommunication strategies and techniques for people with disabilities   (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i educació infantilPedagogía y educación infantilKindergarten education and pedagogy  (3101G05031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i integració socialPedagogía e integración socialSocial integration and pedagogy  (3101G05033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Atenció a la diversitat a l'educació secundàriaAtención a la diversidad en la educación secundariaDiversity in secondary education  (3101G05037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dificultats d'aprenentatgeDificultades de aprendizajeLearning difficulties  (3101G05038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La intervenció pedagògica: família i entorn socialLa intervención pedagógica: familia y entorno socialPedagogical intervention: the family and its social environment  (3101G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Diagnòstic en educacióDiagnóstico en educaciónDiagnosis in education  (3101G05041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció pedagògica i trastorns del desenvolupamentIntervención pedagógica y trastornos del desarrolloPedagogical intervention and development disorders  (3101G05043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de riscIntervención pedagógica con adolescentes y comportamientos de riesgoPedagogical intervention with adolescents and risk behaviours  (3101G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes artístics com a recurs socioeducatiuProyectos artísticos como recurso socioeducativoArt projects as social and educational resources  (3101G05046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia del lleurePedagogía del ocioPedagogy of leisure  (3101G05047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Models d'orientacióModelos de orientaciónCounseling models  (3101G05060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Orientació educativaOrientación educativaEducational counseling  (3101G05066)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i mitjans de comunicació socialPedagogía y medios de comunicacion socialPedagogy and social media  (3101G05078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El poble gitanoEl pueblo gitanoThe Roma community  (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques socials a la Unió EuropeaPolíticas sociales en la Unión EuropeaSocial policy in the European Union  (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La joventut avui: noves formes culturals i de socialitzacióLa juventud hoy: nuevas formas culturales y de socializaciónYoung people today: New forms of culture and socialisation  (3101G05084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els nous contextos de diversitat culturalLos nuevos contextos de diversidad culturalNew cultural diversity contexts  (3101G05085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i animació socioculturalPedagogía y animación socioculturalPedagogy and community development  (3101G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'esport com a recurs socioeducatiuEl deporte como recurso socioeducativoSport as a social and educational resource  (3101G05034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i formació laboralPedagogía y formación laboralPedagogy and vocational training  (3101G05035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de l'educació a CatalunyaHistoria de la educación en CataluñaHistory of education in Catalonia  (3101G05036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny i adaptació del currículumDiseño y adaptación del currículumCurriculum design and adaptation  (3101G05040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques del lleurePolíticas del ocioLeisure policies  (3101G05048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaLa función del pedagogo en los proyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaThe social educator in citizenship participation and community development projects  (3101G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local de programes de participació ciutadanaGestión local de programas de participación ciudadanaLocal management of citizenship participation programmes  (3101G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La condició juvenilLa condición juvenilYouth issues  (3101G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Serveis i programes educatius per a jovesServicios y programas educativos para jóvenesServices and educational programmes for youth  (3101G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura, immigració i educacióCultura, inmigración y educaciónCulture, immigration and education  (3101G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i interculturalitatPedagogía e inteculturalidadPolicies on coexistence and interculturality  (3101G05054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local dels serveis educatiusGestión local de los servicios educativosLocal management of educational services  (3101G05055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de les comunitats educativesDinamización de las comunidades educativasEducational community development  (3101G05056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació comunitària com a eina d'intervencióMediación comunitaria como herramienta de intervenciónCommunity mediation in mutlicultural settings  (3101G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques i estratègies de mediacióTécnicas y estrategias de mediaciónMediation stretegies and techniques  (3101G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògicaInvestigación-acción participativa como instrumento de intervención pedagógicaParticipative action research as a tool for educational intervention   (3101G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Formació de formadorsFormación de formadoresTraining the trainers   (3101G05061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Formació a l'empresaFormación en la empresaTraining in companies  (3101G05062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'orientació professional i l'atenció a la diversitatLa orientación profesional y la atención a la diversidadProfessional counselling to meet diversity  (3101G05063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació professionalPedagogía y orientación profesionalProfessional counselling  (3101G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació per a l'ocupacióPedagogía y orientación para la ocupaciónEmployment counselling  (3101G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques d'inserció sociolaboralTécnicas de inserción socio laboralWork placement techniques  (3101G05067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament pedagògic i consultoriaAsesoramiento pedagógico y consultoríaEducation assessment and consultancy  (3101G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Formació i desenvolupament professionalFormación y desarrollo profesionalTraining and professional development  (3101G05069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'orientació per competènciesLa orientación por competenciasCounseling through competences  (3101G05070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de grups en educacióDinamización de grupos en educaciónGroup development in education  (3101G05073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de museusDirección y gestión de museosMuseum management  (3101G05074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió d'equipaments esportiusDirección y gestión de equipamientos deportivosManaging sports equipment  (3101G05075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sectorDirección y gestión de fundaciones y entidades del tercer sectorManagement of third sector foundations and entities  (3101G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de centres culturalsDirección y gestión de centros culturalesManaging cultural centres  (3101G05077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Producció de recursos educatius i culturalsProducción de recursos educativos y culturalesEducational and cultural resource production  (3101G05080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i edicióPedagogía y ediciónPedagogy and publishing  (3101G05081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció social en sistemes familiarsIntervención social en sistemas familiaresSocial intervention in family systems  (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció socialLa entrevista en intervención socialThe interview in social intervention  (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Suport a la diversitat sexual i de gènere en interveció educativa, social i psicològicaApoyo a la diversidad sexual y de género en intervención educativa, social y psicológicaSupport to sexual and gender diversity in educational, social and psychological intervention  (3101G00163)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crisi ecosocial: de l’anàlisi a la intervenció Crisis ecosocial: del análisis a la intervención Ecosocial crisis: from analysis to intervention   (3101G00164)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Didàctica i currículum 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Disseny, desenvolupament i innovació del currículumDiseño, desarrollo e innovación del currículumCurriculum design, development and innovation  (3101G05019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història i política de l'educació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Sociologia i economia de l'educacióSociología y economía de la educaciónSociology and economics in education  (3101G05022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Organització i gestió educativa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Direcció i gestió de centres i projectesDirección y gestión de centros y proyectosProject and centre management  (3101G00112)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Supervisió i avaluació educativa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Avaluació de centres, programes i professionalsEvaluación de centros, programas y profesionalesEvaluation of centres, programmes and professionals  (3101G00113)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràcticum30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

PràcticumPrácticum Fieldwork   (3101G05082)

OBObligatòria 30.00 SSemestral

Optativitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Programes de promoció de la salut i l'educació socialProgramas de promoción de la salud y la educación socialHealth programmes and social education  (3101G02027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitatEstrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidadCommunication strategies and techniques for people with disabilities   (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El poble gitanoEl pueblo gitanoThe Roma community  (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques socials a la Unió EuropeaPolíticas sociales en la Unión EuropeaSocial policy in the European Union  (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en sistemes familiarsIntervención social en sistemas familiaresSocial intervention in family systems  (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció socialLa entrevista en intervención socialThe interview in social intervention  (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Suport a la diversitat sexual i de gènere en interveció educativa, social i psicològicaApoyo a la diversidad sexual y de género en intervención educativa, social y psicológicaSupport to sexual and gender diversity in educational, social and psychological intervention  (3101G00163)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crisi ecosocial: de l’anàlisi a la intervenció Crisis ecosocial: del análisis a la intervención Ecosocial crisis: from analysis to intervention   (3101G00164)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació i pràctica educativa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Instruments i estratègies d'investigació educativaInstrumentos y estrategias de investigación educativaTools and strategies for educational research  (3101G05017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Supervisió i avaluació educativa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Diagnòstic i comparació de sistemes educatiusDiagnóstico y comparación de sistemas educativosDiagnosis and comparison of educational systems  (3101G05026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Competències professionals integrades 12.00 crèdits

Treball final de grau18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Treball final de grauTrabajo final de gradoFinal project  (3101G05083)

OBObligatòria 18.00 SSemestral

Optativitat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Programes de promoció de la salut i l'educació socialProgramas de promoción de la salud y la educación socialHealth programmes and social education  (3101G02027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitatEstrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidadCommunication strategies and techniques for people with disabilities   (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El poble gitanoEl pueblo gitanoThe Roma community  (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques socials a la Unió EuropeaPolíticas sociales en la Unión EuropeaSocial policy in the European Union  (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en sistemes familiarsIntervención social en sistemas familiaresSocial intervention in family systems  (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció socialLa entrevista en intervención socialThe interview in social intervention  (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Suport a la diversitat sexual i de gènere en interveció educativa, social i psicològicaApoyo a la diversidad sexual y de género en intervención educativa, social y psicológicaSupport to sexual and gender diversity in educational, social and psychological intervention  (3101G00163)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crisi ecosocial: de l’anàlisi a la intervenció Crisis ecosocial: del análisis a la intervención Ecosocial crisis: from analysis to intervention   (3101G00164)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Programes de promoció de la salut i l'educació socialProgramas de promoción de la salud y la educación socialHealth programmes and social education  (3101G02027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitatEstrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidadCommunication strategies and techniques for people with disabilities   (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i educació infantilPedagogía y educación infantilKindergarten education and pedagogy  (3101G05031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i integració socialPedagogía e integración socialSocial integration and pedagogy  (3101G05033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Atenció a la diversitat a l'educació secundàriaAtención a la diversidad en la educación secundariaDiversity in secondary education  (3101G05037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dificultats d'aprenentatgeDificultades de aprendizajeLearning difficulties  (3101G05038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La intervenció pedagògica: família i entorn socialLa intervención pedagógica: familia y entorno socialPedagogical intervention: the family and its social environment  (3101G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Diagnòstic en educacióDiagnóstico en educaciónDiagnosis in education  (3101G05041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció pedagògica i trastorns del desenvolupamentIntervención pedagógica y trastornos del desarrolloPedagogical intervention and development disorders  (3101G05043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de riscIntervención pedagógica con adolescentes y comportamientos de riesgoPedagogical intervention with adolescents and risk behaviours  (3101G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes artístics com a recurs socioeducatiuProyectos artísticos como recurso socioeducativoArt projects as social and educational resources  (3101G05046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia del lleurePedagogía del ocioPedagogy of leisure  (3101G05047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Models d'orientacióModelos de orientaciónCounseling models  (3101G05060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Orientació educativaOrientación educativaEducational counseling  (3101G05066)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i mitjans de comunicació socialPedagogía y medios de comunicacion socialPedagogy and social media  (3101G05078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El poble gitanoEl pueblo gitanoThe Roma community  (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques socials a la Unió EuropeaPolíticas sociales en la Unión EuropeaSocial policy in the European Union  (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La joventut avui: noves formes culturals i de socialitzacióLa juventud hoy: nuevas formas culturales y de socializaciónYoung people today: New forms of culture and socialisation  (3101G05084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els nous contextos de diversitat culturalLos nuevos contextos de diversidad culturalNew cultural diversity contexts  (3101G05085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i animació socioculturalPedagogía y animación socioculturalPedagogy and community development  (3101G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'esport com a recurs socioeducatiuEl deporte como recurso socioeducativoSport as a social and educational resource  (3101G05034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i formació laboralPedagogía y formación laboralPedagogy and vocational training  (3101G05035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de l'educació a CatalunyaHistoria de la educación en CataluñaHistory of education in Catalonia  (3101G05036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny i adaptació del currículumDiseño y adaptación del currículumCurriculum design and adaptation  (3101G05040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques del lleurePolíticas del ocioLeisure policies  (3101G05048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaLa función del pedagogo en los proyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaThe social educator in citizenship participation and community development projects  (3101G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local de programes de participació ciutadanaGestión local de programas de participación ciudadanaLocal management of citizenship participation programmes  (3101G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La condició juvenilLa condición juvenilYouth issues  (3101G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Serveis i programes educatius per a jovesServicios y programas educativos para jóvenesServices and educational programmes for youth  (3101G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura, immigració i educacióCultura, inmigración y educaciónCulture, immigration and education  (3101G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i interculturalitatPedagogía e inteculturalidadPolicies on coexistence and interculturality  (3101G05054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local dels serveis educatiusGestión local de los servicios educativosLocal management of educational services  (3101G05055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de les comunitats educativesDinamización de las comunidades educativasEducational community development  (3101G05056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació comunitària com a eina d'intervencióMediación comunitaria como herramienta de intervenciónCommunity mediation in mutlicultural settings  (3101G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques i estratègies de mediacióTécnicas y estrategias de mediaciónMediation stretegies and techniques  (3101G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògicaInvestigación-acción participativa como instrumento de intervención pedagógicaParticipative action research as a tool for educational intervention   (3101G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Formació de formadorsFormación de formadoresTraining the trainers   (3101G05061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Formació a l'empresaFormación en la empresaTraining in companies  (3101G05062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'orientació professional i l'atenció a la diversitatLa orientación profesional y la atención a la diversidadProfessional counselling to meet diversity  (3101G05063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació professionalPedagogía y orientación profesionalProfessional counselling  (3101G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació per a l'ocupacióPedagogía y orientación para la ocupaciónEmployment counselling  (3101G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques d'inserció sociolaboralTécnicas de inserción socio laboralWork placement techniques  (3101G05067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament pedagògic i consultoriaAsesoramiento pedagógico y consultoríaEducation assessment and consultancy  (3101G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Formació i desenvolupament professionalFormación y desarrollo profesionalTraining and professional development  (3101G05069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'orientació per competènciesLa orientación por competenciasCounseling through competences  (3101G05070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de grups en educacióDinamización de grupos en educaciónGroup development in education  (3101G05073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de museusDirección y gestión de museosMuseum management  (3101G05074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió d'equipaments esportiusDirección y gestión de equipamientos deportivosManaging sports equipment  (3101G05075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sectorDirección y gestión de fundaciones y entidades del tercer sectorManagement of third sector foundations and entities  (3101G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de centres culturalsDirección y gestión de centros culturalesManaging cultural centres  (3101G05077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Producció de recursos educatius i culturalsProducción de recursos educativos y culturalesEducational and cultural resource production  (3101G05080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i edicióPedagogía y ediciónPedagogy and publishing  (3101G05081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció social en sistemes familiarsIntervención social en sistemas familiaresSocial intervention in family systems  (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció socialLa entrevista en intervención socialThe interview in social intervention  (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Suport a la diversitat sexual i de gènere en interveció educativa, social i psicològicaApoyo a la diversidad sexual y de género en intervención educativa, social y psicológicaSupport to sexual and gender diversity in educational, social and psychological intervention  (3101G00163)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crisi ecosocial: de l’anàlisi a la intervenció Crisis ecosocial: del análisis a la intervención Ecosocial crisis: from analysis to intervention   (3101G00164)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

El pràcticum és un pilar important en la formació de l'estudiant de pedagogia perquè li permet iniciar-se en l’exercici de la professió i desenvolupar les competències, habilitats i actituds que li són pròpies.

És una assignatura de 30 crèdits que s’imparteix el segon semestre del tercer curs del grau en Pedagogia, de manera que l’estudiant ja ha assolit un cos teòric important que li permet un aprofitament òptim de les pràctiques.

El pràcticum del grau en Pedagogia ha estat dissenyat per assolir els objectius següents:

 • Apropar els estudiants a la realitat professional de manera que, a partir de la seva implicació en la vida d’un centre o institució concret, es facin càrrec de la complexitat del treball educatiu. 
 • Establir relacions entre els coneixements adquirits en el marc universitari i els coneixements que s’aniran adquirint en l’àmbit professional, amb el propòsit d’elaborar un coneixement més ric, funcional, complex i crític, construït a partir de la reflexió en i des de la pràctica. 
 • Generar processos d’observació i d’anàlisi de la realitat educativa que ofereixin la possibilitat de prendre decisions raonades. 
 • Adquirir i aplicar les habilitats i les competències professionals del pedagog en un determinat camp professional.
 • Estimular les possibilitats d’inserció laboral dels estudiants en centres o institucions educatives. 

Treball de fi de grau

El TFG de Pedagogia és un mòdul de caràcter obligatori, de 18 crèdits ECTS, que es realitza durant el segon semestre del quart curs. Està orientat explícitament a l’avaluació dels objectius, les capacitats, les competències transversals i professionals, i les habilitats establertes en el grau.

Comporta la realització, per part de l’estudiant, d’una monografia, un estudi, un projecte, una memòria o un treball. Podrà tenir una orientació de recerca (sobre un tema teòric o històric, o centrat en una pràctica, experiència o innovació concreta) o bé una orientació professional (elaboració d’un projecte educatiu, de material o recursos d’ensenyament-aprenentatge, avaluació de projectes, programes, plans de caràcter socioeducatiu i sistemes educatius, o memòria de l’aplicació d’un projecte, d’uns recursos o d’una innovació educativa). Aquest treball l'estudiant el presentarà i defensarà oralment davant d’una comissió o tribunal de docents.

En la realització d’aquest treball, l’estudiant és assessorat individualment i en grup per un professor tutor.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.