Escola de Doctorat

Escola de Doctorat

Preinscripció oberta

Escola de Doctorat

Escola de Doctorat

Escola de Doctorat

Escola de Doctorat

El doctorat universitari és la primera etapa formativa en la carrera investigadora

És una activitat acadèmica i de desenvolupament professional que permet adquirir coneixements i competències científiques i intel·lectuals d’alt nivell al voltant dels valors de la crítica, els mètodes científics i la innovació tecnològica, així com competències genèriques. Aquestes competències i habilitats es materialitzen en la realització d’una tesi doctoral.