Oficina de Cooperació per al Desenvolupament

Voluntariat europeu

Cooperació i Voluntariat

Contacte

Cooperació i Voluntariat

Mòdul 23, Campus Montilivi. 17071, Girona

Tel. +34 972 418 077 / Fax. 972 419 844

cooperacio@udg.edu

 

Twitter UdGcooperem Sindicació RSS Pàgina al Facebook Veure informació en llenguatge de signes Adreça Skype: cooperacio

Voluntariat europeu

Fa referència a activitats de voluntariat que es duu a terme a un altre país en diversos àmbits: medi ambient, art, cultura, animació amb infants, joves o gent gran, patrimoni històric, esports, lleure, etc.

Els projectes que desenvolupen les organitzacions són de dos tipus:
  • Llarga durada: entre 6 i 12 mesos
  • Curta durada: entre 3 setmanes i 6 mesos (adreçats exclusivament a joves amb menys oportunitats)
El programa cobreix el 100% del desplaçament, assegurança, manutenció, allotjament. El/la voluntari/ària: ha de tenir entre 18 i 25 anys.

Per presentar un projecte d'SVE cal posar-se en contacte amb:
Més informació

 
Formulari de col·laboració