Consell de Direcció

Secretaria General

Contacte:

Secretari general i Vicerector de Relacions Iberoamericanes

Pl. Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues

Secretari general

972 41 80 03

www.udg.edu/secretariageneral

secretari.general@udg.edu

 

 

 

Vicerectorat de Relacions Iberoamericanes

Sra. Gemma Ros

972 41 95 51

vr.iberoamerica@udg.edu


Secretari general i Vicerector de Relacions Iberoamericanes

Secretari general i Vicerector

DR. JORDI FERRER BELTRAN

Funcions

• Coordinació de les càtedres UdG i política de càtedres.
• Elaboració i edició digital del Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG), juntament amb la vicerectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació.
• Planificació de la internacionalització de la UdG en l’àmbit iberoamericà, de forma coordinada amb el vicerector de Política Internacional.
• Prospectiva i política d’aliances amb universitats, institucions i empreses en l’àmbit iberoamericà.
• Projectes interuniversitaris d’internacionalització en l’àmbit iberoamericà.
• Impuls a la mobilitat d’estudiants, professorat i PAS en l’àmbit iberoamericà.