Consell de Direcció

Secretaria General

Contacte:

Secretari general i Vicerector de Relacions Iberoamericanes

Pl. Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues

Telèfon: 972 41 8003
secretari.general@udg.edu

Persona de contacte:
Marta Pibernat

Vicerectorat de Relacions Iberoamericanes

Sra. Gemma Ros

972 41 95 51

vr.iberoamerica@udg.edu


Secretari general i Vicerector de Relacions Iberoamericanes

Secretari general i Vicerector

DR. JORDI FERRER BELTRAN

Funcions
  • Coordinació de les càtedres UdG i política de càtedres.
  • Elaboració i edició digital del Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG), juntament amb la vicerectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació.
  • Planificació de la internacionalització de la UdG en l’àmbit iberoamericà, de forma coordinada amb el vicerector de Política Internacional.
  • Prospectiva i política d’aliances amb universitats, institucions i empreses en l’àmbit iberoamericà.
  • Projectes interuniversitaris d’internacionalització en l’àmbit iberoamericà.
  • Impuls a la mobilitat d’estudiants, professorat i PAS en l’àmbit iberoamericà.