Consell de Direcció

Secretaria General

Secretari general

DR. JORDI FERRER BELTRAN

Funcions
  • El secretari general assisteix el rector o rectora en el desenvolupament de les seves competències, dirigeix la Secretaria General i l'Assessoria Jurídica de la Universitat, és el responsable superior dels registres, dels arxius i de la fe pública universitària i formula i edita la memòria acadèmica anual de la Universitat.

 

  • Coordinació de les càtedres UdG i política de càtedres.
  • Elaboració i edició digital del Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG), juntament amb la vicerectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació.