Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores

Asignaturas impartidas por los profesores del área de estudios.

Curso 2019-2020

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Administració de sistemes (3105G07046)

5 Semestral

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

5 Semestral

Arquitectura de computadors (3105G07019)

5 Semestral

Arquitectures de consoles i dispositius de videojocs (3105G13009)

7.00 Semestral

Cirurgia assistida per ordinador i robòtica mèdica (3501MO3022)

6 Semestral

Cloud computing i sistemes distribuïts per a videojocs (3105G13026)

5 Semestral

Computadors (3105G07018)

9 Semestral

Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet (3105G07053)

5 Semestral

Cultura local (3501MO3025)

2.00 Semestral

Diagnòstic assistit per ordinador (3501MO3023)

5 Semestral

Dispositius electrònics programables i reconfigurables (3105G03035)

5 Semestral

Electrònica digital i dispositius programables (3105G03025)

9 Semestral

e-Salut (3501MO3024)

5 Semestral

Estades en entorn laboral (3105G07055)

15.00 Semestral

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

9 Semestral

Estructura i tecnologia de computadors II (3105G07016)

6 Semestral

Formació d'imatges i interacció entre objectes (3105G13010)

6 Semestral

Informàtica (3105G00007)

8 Semestral

Informàtica i comunicacions (3105G08026)

4 Semestral

Informàtica industrial i comunicacions (3105G03027)

5 Semestral

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

5 Semestral

Pràctiques en empreses (3105G03037)

15.00 Semestral

Pràctiques externes (3501MO2653)

12 Semestral

Projecte de sistemes operatius (3105G07026)

5 Semestral

Projecte de xarxes (3105G07028)

5 Semestral

Projecte fi de grau (3105G07056)

15.00 Anual

Projecte fi de grau (3105G09042)

15.00 Semestral

Projecte final de Màster (3501MO2654)

9 Semestral

Registre d'imatges mèdiques i aplicacions (3501MO3020)

6 Semestral

Robòtica (3105G07049)

5 Semestral

Robòtica industrial (3105G08042)

5 Semestral

Robòtica mòbil (3105G07051)

5 Semestral

Segmentació d'imatges mèdiques i aplicacions (3501MO3021)

6 Semestral

Seguretat i protecció de dades (3105G07034)

5 Semestral

Sistemes de percepció (3105G03040)

5 Semestral

Sistemes digitals (3105G07017)

6 Semestral

Sistemes empotrats (3105G07050)

5 Semestral

Sistemes multijugador (3105G13025)

4 Semestral

Sistemes operatius (3105G07025)

5 Semestral

Sistemes robotitzats (3105G03028)

4 Semestral

Tècniques d’interacció avançada (3105G13014)

5 Semestral

Tecnologia social ubiqua i participació (3501MO2237)

3 Semestral

Tesi de màster (3501MO3026)

30 Semestral

Treball fi de màster (3501MO2265)

15.00 Semestral

Treball final de grau (3105G03038)

15.00 Semestral

Visió per computador (3105G07048)

5 Semestral

Xarxes (3105G07027)

5 Semestral

Xarxes troncals i serveis publics de dades (3105G07047)

5 Semestral