Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El projecte fi de grau serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau en informàtica. La realització del PFC ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional de la informàtica.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
ANTONI BARDERA REIG  / IMMACULADA BOADA OLIVERAS  / LLORENÇ BURGAS NADAL  / FRANCISCO CASTRO VILLEGAS  / JOAN COLOMER LLINAS  / XAVIER CUFI SOLE  / JOSE LUIS DE LA ROSA ESTEVA  / ESTEBAN FERMIN DEL ACEBO PEÑA  / MIQUEL FEIXAS FEIXAS  / ALBERT FIGUERAS COMA  / TEODOR MARIA JOVE LAGUNAS  / MARIA BEATRIZ LOPEZ IBAÑEZ  / ROBERT MARTI MARLY  / IGNACIO CLEMENTE MARTIN CAMPOS  / GUSTAVO ARIEL PATOW  / JORDI POCH GARCIA  / CARLES POUS SABADI  / JORDI REGINCOS ISERN  / JOSEP SOLER MASO  / MATEU VILLARET AUSELLE
Idioma de les classes:

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
ANTONI BARDERA REIG  / IMMACULADA BOADA OLIVERAS  / LLORENÇ BURGAS NADAL  / FRANCISCO CASTRO VILLEGAS  / JOAN COLOMER LLINAS  / XAVIER CUFI SOLE  / JOSE LUIS DE LA ROSA ESTEVA  / ESTEBAN FERMIN DEL ACEBO PEÑA  / MIQUEL FEIXAS FEIXAS  / ALBERT FIGUERAS COMA  / TEODOR MARIA JOVE LAGUNAS  / MARIA BEATRIZ LOPEZ IBAÑEZ  / ROBERT MARTI MARLY  / IGNACIO CLEMENTE MARTIN CAMPOS  / GUSTAVO ARIEL PATOW  / JORDI POCH GARCIA  / CARLES POUS SABADI  / JORDI REGINCOS ISERN  / JOSEP SOLER MASO  / MATEU VILLARET AUSELLE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a resoldre-les
 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de forma eficaç
 • CT06 Disenyar propostes creatives
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT09 Aplicar cirteris de qualitat a les propostes i/o projectes
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració de estratègies per a millorar-les
 • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT14 Proposa noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CPFC Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria en Informàtica de naturalesa professional on es sintentitzin i s'integrin les competències adquirides en els ensenyaments.

Continguts

1. Teniu disponible la informació i les presentacions al moodle de l'assignatura i a https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 55 320 375
Total 55 320 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Desenvolupament del PFG Serà avaluada pel tutor del PFG i quedarà reflectida en el full del projecte. 30
  Memòria del PFG Serà avaluada pel tribunal una vegada entregada per la seva defensa. 40
  Defensa del PFG Serà avaluada pel tribunal. Es valorarà la presentació utilitzada, la capacitat d'explicar-la de l'estudiant i les respostes a les preguntes que es formularan per part del tribunal de PFG. 30

  Qualificació

  Criteris d’avaluació:

  El director del projecte valorarà la capacitat i actitud de l’estudiant, el contingut i el nivell del projecte. El tribunal valorarà l’adequació als objectius, la claredat i estructuració, l’adequació i correcció de la metodologia utilitzada, la interpretació dels resultats, la presentació dels documents, la claredat en l’exposició i la demostració de coneixements.

  Criteris de qualificació:

  El tribunal estendrà una acta d’avaluació de la defensa amb un informe motivat de la qualificació efectuada. Aquesta nota correspondrà a una ponderació entre la valoració del tribunal i la del director del projecte. El tribunal qualifica el contingut, forma i defensa del projecte puntuant diferents ítems amb qualificació baixa, correcte o molt bona. D’altra banda, el director qualifica la capacitat de l’estudiant, l’avaluació del treball i els documents presentats puntuant diferents ítems amb qualificació nul·la, baixa, mitja, alta o molt alta.
  La còpia o el plagi, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquests treballs, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball.

  Els % especificats en les 3 activitats d'avaluació (desenvolupament del PFG, memòria i defensa) són orientatius.