Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EUSEBIO CALLE ORTEGA  / TEODOR MARIA JOVE LAGUNAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CT04 Treballar en equip
  • CIC1 Capacitat de dissenyar i construir sistemes digitals, incloent computadores, sistemes basats en microprocessador i sistemes de comunicacions.
  • CIC3 Capacitat d'analitzar i avaluar arquitectures de computadors, incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, així com desenvolupar i optimitzar software de per a les mateixes.

Continguts

1. Introducció

          1.1. Classificació de flynn

          1.2. Rendiment (RISC-CISC)

          1.3. Increment de velocitat (Paral·lelisme i segmentació)

2. Segmentació

          2.1. Processadors Segmentats:

          2.2. El controlador de segmentació

          2.3. Dependències de dades (RAW, WAW, WAR)

          2.4. Conflictes estructurals: Problemàtica i solucions.

          2.5. Conflictes de dades: Execució en ordre, problemàtica i solucions (parar, delay, forwarding)

          2.6. Conflictes de control: Problemàtica i solucions (parar, delay, execució especulativa)

3. Multiprocessadors / gestió de memòria compartida

          3.1. Introducció

          3.2. El problema de la coherència

          3.3. Algorismes de Snoopy

          3.4. Algorismes de Directori

          3.5. Rendiment

4. Multicomputadors

          4.1. Xarxes de compudators. Conceptes generals.

          4.2. Xarxes Compartides / Directes / Indirectes

          4.3. Mecanismes de enrutament

          4.4. Conmutació

5. Rendiment

6. Programació paral.lela

          6.1. Introducció a la programació amb pas de missatges (MPI/PVM), OpenMP, CUDA, etc.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 49 27 76
Classes pràctiques 15 20 35
Elaboració de treballs 3 9 12
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 69 56 125

Bibliografia

  • Hennessy, John L, Patterson, David A (1993). Arquitectura de computadores, : un enfonque cuantitativo. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Hennessy, John L, Patterson, David A (1994). Computer organization and design, : the hardware/software interface. San Mateo: Kaufmann. Catàleg
  • Hwang, Kai (1993). Advanced computer architecture, : parallelism, scalability, programmability. New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Puiggali,Joan;Jové,Teo i Calle, Eusebi (2005). Apunts d'arquitectures Avançades. Recuperat , a http://eia.udg.edu/~puiggali/arquitectura.html
  • Puiggali,Joan;Jové,Teo i Calle, Eusebi (2005). Manual de Pràctiques d'Arquitectures Avançades. Recuperat , a http://eia.udg.edu/~puiggali/arquitectura.html
  • Stallings, William (cop. 1993). Computer organization and architecture, : principles of structure and function (3rd ed). New York [etc.]: Macmillan. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'una pràctica a on l'alumne desenvolupi un programa que s'executi en l'entorn distribuït PVM. S'haurà d'executar en diferent nombre de màquines i comparar els resultats obtinguts. L'alumne haurà de presentar un informe detallat de la pràctica. Es valorarà l'informe presentat tenint en compte tant el disseny del programa realitzat així com els resultats obtinguts i les conclusions extretes. 8,4
Pràctica de segmantació (WinDLX) Es valorarà l'informe, els resultats i les conclusions obtingudes. 8,3
Realizació d'un treball en grup sobre un algún aspecte de l'assignatura ampliat. S'avalua dins de la nota de pràctiques 8,3
Realització d'una prova escrita sobre els coneixements obtinguts. Es valorarà els coneixements obtinguts de l'assignatura. 75

Qualificació

Mètodes docents:
-Classes de teoria i problemes
hores setmanals 2,5

-Pràctiques
hores setmanals 2h cada 15 dies

Tipus d'exàmens:
Proves escrites: 60% de la nota
Pràctiques i treballs: 40% de la nota (la presentació de la pràctica és obligatòria per aprovar l'assignatura)

Es faran dues proves escrites parcials. Per alliberar materia s'ha de superar amb una nota mínima de 4. A l'examen final es podrà recuperar les parts parcials no superades. La nota de les dos parts parcials a de promitjar un mínim de 5 per poder fer promig amb la nota de pràctiques. Cas de presentar-se a una recuperació la nota serà la més alta de les dues, excepte que es puntui amb una nota inferior a 3, on la nota final d'aquesta part serà de 3.

Cas de no superar l'assignatura, a les actes constarà la nota promig de la part teòrica.


Observacions

Prerequisits:
Obligatoris: Arquitectura de Computadors
Recomanats: