Programa de formació universitària per a més grans de 50 anys

Matriculació

Hi ha tres torns de matrícules, segons calendari acadèmic aprovat: durant els mesos de juliol, setembre i gener-febrer. 

Dates de matrícula curs 2019/20 NOU

 • Del dia 8 al dia 12 de juliol: alumnes matriculats per primera vegada entre els anys 2005/06 i 2014/15
 • Dels dia 15 al dia 19 de juliol: alumnes matriculats per primera vegada entre els anys 2015/16 i el 2018/19
 • Del dia 22 al dia 26 de juliol (el dia 25 de juliol és festa a Girona): alumnes nous
 • Del dia 5 al dia 27 de setembre: la resta d'alumnes

Horari: de 09:00h a 13:00h

Lloc: mòdul 23 del Campus Montilivi

Documentació que cal portar:

 • DNI
 • Número de compte corrent
 • Fotocòpia DNI (només alumnes nous)
 • Fotografia de carnet (només alumnes nous)
 • Fotocòpia de la titulació acadèmica adquirida (alumnes nous,  no és obligatori))

Els alumnes que no puguin venir a matricular-se en les dates que li corresponen podran demanar a un familiar/amic que ho faci en el seu nom.

La persona autoritzada per fer la matricula haurà de portar l’autorització  degudament signada i amb tots els documents que es sol·liciten en l’autorització. No podrem matricular a ningú que no porti aquests documents.

Autorització matrícula 2019/20 NOU

Sol·licitud de matrícula. Curs 2019/20  NOU

 

Abans de matricular-vos consulteu les assignatures i horaris:

Manual per consultar assignatures i horaris

 

PREUS CURS 2019 - 2020

 Els cost total de la matrícula s’ estableix en funció del nombre de crèdits matriculats, del cost de les taxes administratives i de  l’ assegurança contra accidents. El pagament es podrà fraccionar en dos o tres terminis sempre que l’import acadèmic total superi els 400€.
 • Preu del crèdit =  33,52€
 • Assegurança d'accidents = 9,50€
 • Gestió d'expedient acadèmic =69,80€
 • Serveis docents i administratius =70€

Es pot sol·licitar un ajut per la matrícula equivalent al cost de les taxes administratives