Programa de formació universitària per a més grans de 50 anys

Matriculació

Hi ha tres torns de matrícules, segons calendari acadèmic aprovat: durant els mesos de juliol, setembre i gener-febrer. 

Dates de matrícula curs 2019/20 

 

Horari: de 09:00h a 13:00h

Lloc: mòdul 23 del Campus Montilivi

Documentació que cal portar:

  • DNI
  • Número de compte corrent
  • Fotocòpia DNI (només alumnes nous)
  • Fotografia de carnet (només alumnes nous)
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica adquirida (alumnes nous,  no és obligatori))

Els alumnes que no puguin venir a matricular-se en les dates que li corresponen podran demanar a un familiar/amic que ho faci en el seu nom.

La persona autoritzada per fer la matricula haurà de portar l’autorització  degudament signada i amb tots els documents que es sol·liciten en l’autorització. No podrem matricular a ningú que no porti aquests documents.

Autorització matrícula 2019/20 NOU

Sol·licitud de matrícula. Curs 2019/20  NOU

 

Abans de matricular-vos consulteu les assignatures i horaris:

Manual per consultar assignatures i horaris

 

PREUS CURS 2019 - 2020

 Els cost total de la matrícula s’ estableix en funció del nombre de crèdits matriculats, del cost de les taxes administratives i de  l’ assegurança contra accidents. El pagament es podrà fraccionar en dos o tres terminis sempre que l’import acadèmic total superi els 400€.
  • Preu del crèdit =  33,52€
  • Assegurança d'accidents = 9,50€
  • Gestió d'expedient acadèmic =69,80€
  • Serveis docents i administratius =70€

Es pot sol·licitar un ajut per la matrícula equivalent al cost de les taxes administratives