Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Llengües a la UdG

Preus

Tarifes d'èxamens

Per als membres de la comunitat universitària (estudiants, PDI, PAS)

Exàmens CLUC1
75 €
Inscripció exàmens oficials de català CIFALC1
50 €

Exàmens lliures (anglès, francès, alemany)

75 €

Exàmens de xinès

consultar l’enllaç

1 Tarifa també per a estudiants, PAS i PDI d’altres universitats catalanes

PER A ALUMNI2 I PER A ASSOCIACIONS I ENTITATS VINCULADES A LA UDG3

Exàmens CLUC i lliures 
105 €
Exàmens oficials de català CIFALC
75 €

Consulta el web d'Alumni per ser-ne soci.

3En el moment de la matrícula caldrà justificar la pertinença a aquests col·lectius.

D'exàmens oberts a tothom

Exàmens CLUC i lliures 
150 €

Per ingrés bancari i amb pagament únic:

  • Es fa un ingrés bancari al compte corrent del Servei de Llengües (ES33 2100 8332 2222 0002 1776) pel cost total de l’examen.
  • En aquest tràmit bancari és imprescindible que l’interessat faci constar el seu nom i cognoms.

  • En el període de matrícula a l’examen s’ha de fer el pagament de les taxes (consultar el període de matrícula en la informació de l’examen)

  • La manca de pagament dins del període establert comporta l'anul·lació de la matrícula.
  • En cap cas no es retorna l'import si la persona inscrita no assisteix a l’examen o només a una part.
  • No es podrà guardar l'import abonat per pagar la matrícula d’un examen d'un període posterior