Llengües a la UdG

Llengües a la UdG

Llengües a la UdG

Llengües a la UdG

El Servei de Llengües Moderns ofereix suport lingüístic, resolució de problemes i traducció de textos. Promou intercanvis lingüístics i facilita l’accés al coneixement de llengües estrangeres, al mateix temps que intensifica les possibilitats d’acolliment intercultural en el si de la UdG.