Llengües a la UdG

Cursos, informació i inscripcions

Descarrega't l'oferta de cursos 2018-2019 en pdf.

Notes del curs Català inicial A1 per a Erasmus i mobilitat (setembre 2018)

Curs Grup
Anglès B1 Activitat vigent - Activitat vigent
Anglès B2.1 Activitat vigent - Activitat vigent
Anglès B2.2 Activitat vigent - Activitat vigent
Anglès C1.1 Activitat vigent - Activitat vigent
Anglès C1.2 Activitat vigent - Activitat vigent
Cursos de preparació de l'examen d'acreditació d'anglès Activitat vigent - Activitat vigent
Cursos de preparació exàmens anglès CLUC Curs de preparació examen CLUC B2 anglès - grup matí (juny 2019) - Inici matrícula el 22-04-2019
Curs de preparació examen CLUC B2 anglès - grup tarda (juny 2019) - Inici matrícula el 22-04-2019
Curs de preparació examen CLUC B2 anglès - grup matí (desembre 2019) - Inici matrícula el 07-10-2019
Curs de preparació examen CLUC B2 anglès - grup tarda (desembre 2019) - Inici matrícula el 07-10-2019

Curs Grup
Català A1 (nivell inicial) Català A1 Erasmus gener 2019 - Matrícula oberta
Català A2 (nivell bàsic) Català A2 2n semestre codi 421b - Matrícula oberta
Català A2 2n semestre codi 422b - Matrícula oberta
Català C1 (suficiència - nivell C) Català C1 semipresencial 2n semestre codi 431b - Matrícula oberta
Català C1 virtual per a PDI 2n semestre codi 432b - Matrícula oberta
Activitat vigent - Activitat vigent
Català C2 (superior - nivell D) Català C2 presencial 2n semestre codi 441b (dt 9.30-12.30 h) - Matrícula oberta
Català C2 presencial 2n semestre codi 442b (dc 16-19 h) - Matrícula oberta
Català C2 semipresencial 2n semestre codi 445b (dj 16-17.30 h) - Matrícula oberta
Català C2 semipresencial 2n semestre codi 446b (dj 18-19.30 h) - Matrícula oberta
Activitat vigent - Activitat vigent