Llengües a la UdG

Tercera llengua als estudis de grau

Taula d'equivalències de certificats de llengües

Tercera llengua als estudis de grau per als estudiants que van accedir als estudis a partir del curs 2014-2015

El coneixement d’una tercera llengua és un element cabdal per a la formació universitària. En aquest sentit, la LLEI 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic ,estableix (article 211) que els estudiants que accedeixen per primera vegada als estudis universitaris a partir del curs 2014-2015 hauran d’acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2d’una de les quatre llengües estrangeres establertes al sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià).

Tanmateix, el Consell de Govern de la Universitat de Girona, en la sessió 3/16, de 12 de maig de 2016, va acordar incorporar l’exigència del nivell B2 o superior a tots els graus de la UdG a partir del curs 2016-2017. Vegeu el text íntegre de l'acord (eBOU-883)  Consulteu, en aquest sentit, el document Política de tercera llengua de la Universitat de Girona.

En aquest sentit, a hores d'ara tots els graus de la UdG tenen incorporat en els seus estudis el requisit lingüístics que els estudiants han de superar per finalitzar els estudis. Per a qualsevol dubte o informació addicional sobre els requisits de tercera llengua en un estudi en particular cal adreçar-se a la secretaria acadèmica del centre docent corresponent.

Ajuts de l’AGAUR per promoure la formació i l’acreditació de les terceres llengües

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca ajuts per als estudiants que inicien per primera vegada els seus estudis universitaris de grau, el curs 2014-2015, en una universitat catalana, per promoure la formació i l’acreditació de les terceres llengües.

La convocatòria preveu tres modalitats d’ajuts (en tots els casos els ajuts s’adrecen als estudiants que han iniciat per primera vegada estudis de grau el curs 2014-2015):

  • Modalitat A: ajuts per sufragar les despeses de la matrícula a la prova d’acreditació a aquells estudiants  s’hagin presentat a la prova comuna d’acreditació de terceres llengües de les universitats catalanes (CLUC) durant  aquest curs i l’hagin superat amb un nivell de coneixements de B2. Import de l’ajut: 50 €.
  • Modalitat B: ajuts per a sufragar les despeses de la matrícula de cursos de terceres llengües del sistema educatiu català que permetin assolir el nivell B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, certificats per les universitats catalanes, l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) o l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Import de l’ajut: màxim de 350 € per nivell o subnivell.
  • Modalitat C: ajuts per a fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català que permetin assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, certificats per les universitats catalanes, l’EOI o l’IOC, a aquells estudiants que  tenen concedida una beca en el marc de la Resolució ECO1693/2014, de 16 de juliol, per la qual s’estableix el procediment per a l’obtenció de l’acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2014-2015 (Equitat 2014) en un tram 1, o una beca en el marc de la Resolució de 28 de juliol de 2014, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs 2014-2015 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris, convocada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (GRAL 2014). Import de l’ajut: màxim de 350 € per nivell o subnivell.

Consulteu tota la informació dels ajuts al web El teu futur parla idiomes  de la Generalitat de Catalunya. 


PER A LA RESTA D'ESTUDIANTS DE GRAU