Llengües a la UdG

Tercera llengua als estudis de grau

Taula d'equivalències de certificats de llengües

Tercera llengua als estudis de grau per als estudiants que van accedir als estudis a partir del curs 2014-2015

El coneixement d’una tercera llengua és un element cabdal per a la formació universitària. En aquest sentit, la LLEI 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic ,estableix (article 211) que els estudiants que accedeixen per primera vegada als estudis universitaris a partir del curs 2014-2015 hauran d’acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2d’una de les quatre llengües estrangeres establertes al sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià).

Tanmateix, el Consell de Govern de la Universitat de Girona, en la sessió 3/16, de 12 de maig de 2016, va acordar incorporar l’exigència del nivell B2 o superior a tots els graus de la UdG a partir del curs 2016-2017. Vegeu el text íntegre de l'acord (eBOU-883)  Consulteu, en aquest sentit, el document Política de tercera llengua de la Universitat de Girona.

En aquest sentit, a hores d'ara tots els graus de la UdG tenen incorporat en els seus estudis el requisit lingüístics que els estudiants han de superar per finalitzar els estudis. Per a qualsevol dubte o informació addicional sobre els requisits de tercera llengua en un estudi en particular cal adreçar-se a la secretaria acadèmica del centre docent corresponent.

PER A LA RESTA D'ESTUDIANTS DE GRAU