Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Llengües a la UdG

Taula d'equivalències de certificats de llengües

El coneixement d’una tercera llengua és un element cabdal per a la formació universitària. En aquest sentit, la Llei 1/2018, de 8 de maig  de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic , estableix (article 211) que els estudiants que accedeixen per primera vegada als estudis universitaris a partir del curs 2018-2019 hauran d’acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2 d’una de les quatre llengües estrangeres establertes al sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià).

A més, el Consell de Govern de la Universitat de Girona, en la sessió 4/19, va acordar la modificació de la normativa sobre la tercer llengua als estudis de grau. Vegeu el text íntegre de l'acord (eBOU-4/2019) .

 • Requisits de tercera llengua a la UdG per estudis i per any d'accés
 • Vies d'acreditació de la tercera llengua a la UdG:
  1. Obtenir una certificació reconeguda o tenir una titulació que eximeixi de l’acreditació segons l'Acord vigent del Consell Interuniversitari de Catalunya. Serà responsabilitat de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants de la UdG, vist l’informe del Servei de Llengües Modernes (SLM), mantenir actualitzada aquesta informació, així com valorar l’acceptació d’altres certificats no inclosos en l’Acord.
  2. Obtenir una certificació que demostri l’assoliment de qualsevol prova específica de coneixements que acrediti, com a mínim el nivell exigit en la memòria de cada titulació, organitzada per les universitats públiques i privades del sistema universitari català o espanyol, amb els requeriments del Marc europeu comú de referència per a les llengües i avalada pels organismes escaients. En el cas de les universitats espanyoles, els certificats hauran de tenir el segell de l’ Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament Superior .
  3. Haver superat com a mínim 12 ECTS corresponents a assignatures d'estudis de la UdG o activitats de reconeixement impartides íntegrament en una tercera llengua, que cada centre determinarà. Per a optar per aquesta via, caldrà, a més, que l’estudiant superi l’examen d’Anglès B2 CLUC que podrà fer al SLM de forma gratuïta.
  4. Elaborar, defensar oralment i superar el treball de fi de grau en una tercera llengua. Per a optar per aquesta via, caldrà, a més, que l’estudiant superi l’examen d’Anglès B2 CLUC que podrà fer al SLM de forma gratuïta.
  5. Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una de les terceres llengües esmentades, que es vulgui acreditar amb una obtenció d’un mínim de 9 ECTS o una estada mínima de 2 mesos de pràctiques. Si escau, les activitats d’avaluació de l’estada han de ser realitzades en la tercera llengua en qüestió.
  6. Assignatures de docència d’una tercera llengua que acrediti segons la memòria del grau o amb la supervisió del Servei de Llengües Modernes el nivell requerit o superior.