Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Dret

Representació dels estudiants

a la UdG

Delegat o delegada de curs:
El delegat de curs informa el conjunt de l'alumnat de cada grup sobre les qüestions que l'afecten i transmet les demandes, els suggeriments i les crítiques del grup a la persona o l'òrgan corresponent. S'elegeix a l'inici de cada curs.

Consell d'Estudi:
El Consell d'Estudi és un òrgan col·legiat que estudia i discuteix tot el que afecta la docència i la programació de l'estudi. Els estudiants tenen tres representants a cada consell d'estudi.

Junta de Facultat:
La Junta de Facultat aprova les línies generals de la Facultat, planifica la utilització del seus recursos econòmics i estableix les directrius per a la seva administració. El 27 % dels membres són estudiants de la Facultat elegits mitjançant eleccions biennals.

Comissió de Govern:
La Comissió de Govern proposa l'aprovació o modificació dels plans d'estudis i els plans docents de la Facultat. Entre altres funcions, a proposta dels consells d'estudis, fixa la distribució d'horaris, aules i exàmens. A la Comissió de Govern hi ha tres representants dels estudiants de la junta.

Claustre:
El Claustre és el màxim òrgan de govern representatiu de la comunitat universitària. Aprova les línies generals d'actuació i el pressupost, supervisa la gestió de càrrecs i òrgans de govern i debat sobre aquells assumptes que afecten la comunitat universitària. El 23 % dels membres són estudiants de la UdG elegits mitjançant eleccions biennals.

Consell d'Estudiants:
El Consell d'Estudiants és el màxim òrgan de representació i deliberació dels estudiants de la UdG i està format per tots els estudiants claustrals. Assessora sobre els interessos del conjunt dels estudiants, els defensa, coordina els seus representants, informa sobre les directrius generals d'actuació de la universitat i administra els seus recursos. Dins el Consell hi ha una comissió permanent amb representació d'estudiants de cada facultat i, a més, diverses comissions de treball sectorials (econòmica, cultural, acadèmica...).

Consell de Govern de la UdG:
El Consell de Govern de la UdG és l'òrgan de govern ordinari de la universitat. Assisteix el rector en les seves funcions i, entre altres competències, té la d'aprovar la programació, la normativa acadèmica i els plans d'estudi de la UdG. Hi ha cinc representants d'estudiants de la comissió permanent del Consell d'Estudiants.