Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Comunicació Cultural

Grau en Comunicació Cultural

Curs 2023-2024

El Grau de Comunicació Cultural de la UdG pretén integrar en un mateix projecte l’anàlisi dels fonaments de la cultura contemporània i l’impacte dels mitjans de comunicació en la societat actual.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Comunicació Cultural
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Comunicació Cultural per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places:
50
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2022

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià.

Memòria vigent:
Memòria (2018)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

El Grau de Comunicació Cultural té com a tret distintiu principal el fet d’estar atent al món actual des de disciplines molt diverses del món cultural i humanístic. Per això, els mitjans de comunicació, les produccions culturals més variades i les icones audiovisuals del nostre món seran objecte d’anàlisi i crítica en diferents mòduls del grau. En un entorn en què les indústries culturals tradicionals i emergents reclamen, cada cop més, professionals polivalents i amb criteri, volem fer compatible el consum reflexiu de la cultura amb les habilitats i competències tècniques més necessàries en la societat actual.

Objectius formatius

La proposta de Grau de Comunicació Cultural elaborada des de la Facultat de Lletres de la UdG pretén integrar en un mateix projecte l’anàlisi dels fonaments de la cultura contemporània i l’impacte dels mitjans de comunicació en la societat actual. El referent acadèmic internacional d’aquesta proposta són, sobretot, els Media and Cultural Studies del món anglosaxó, amb l’horitzó que aquesta via permeti renovar i enfortir els estudis de Lletres de la nostra facultat. La naturalesa d’aquests estudis posa l’èmfasi, d’una banda, en la creació i transferència de continguts culturals a la societat i, de l’altra, en la col·laboració i vinculació amb un món professional divers i emergent.

Competències adquirides

Tot i que en el decurs del grau de Comunicació Cultural s’adquireixen i desenvolupen una llarga llista de competències adquirides, volem destacar-ne les següents:

  • Analitzar de manera crítica les diferents produccions culturals.
  • Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies en l’àmbit dels estudis culturals i de comunicació.
  • Reflexionar sobre la funció i el sentit ètic del professional de la comunicació en el món contemporani.
  • Comunicar-se oralment i per escrit de forma eficaç, amb coherència i de manera adequada als destinataris, mitjançant discursos orals i escrits cohesionats, comprensibles i cor­rectes.
  • Formular noves propostes (originals i creatives) per enfrontar-se a problemes coneguts o nous.
  • Seleccionar i utilitzar significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a les activitats habituals de les professions pròpies de la comunicació i la cultura.
  • Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu (col·laboració, lideratge, discussió i reflexió compartida) atenent als valors democràtics, de respecte mutu i de no-discriminació.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'arts i humanitats.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'arts i humanitats.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: arts i humanitats
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81068
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

El graduat en Comunicació Cultural estarà capacitat per accedir a professions tan diverses com ara: periodista cultural en diferents mitjans i suports, gabinet de premsa, gabinet de comunicació, gestió cultural, creació de continguts en entorns digitals i multimèdia, o transferència de continguts especialitzats en diferents entorns. El grau en Comunicació Cultural, per tant, obre les portes tant al context nacional i internacional com a l’entorn local i comarcal vinculat a la comunicació i la cultura.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2022-2023

Crèdits bàsics comuns de Facultat30.00 crèdits

Mòdul obligatòries30.00 crèdits

Crèdits bàsics comuns de Facultat36.00 crèdits

Mòdul obligatòries24.00 crèdits

Mòdul obligatòries42.00 crèdits

Mòdul optatiu18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Corrents actuals del cinema Corrientes actuales del cine Contemporary cinema trends   (3102G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la Globalització Historia de la Globalización History of Globalisation   (3102G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Debats sobre la Globalització Debates sobre la Globalización Debates on Globalisation   (3102G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i periodisme Literatura y periodismo Literature and journalism   (3102G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cinema: propaganda, relacions públiques i poder Cine: propaganda, relaciones públicas y poder Cinema: propaganda, public relations and power   (3102G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi de l'impacte de les xarxes socials i l'escolta activa Análisis del impacto de las redes sociales y la escucha activa Analysis of the impact of social networks and active listening   (3102G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Arts escèniques Artes escénicas Performing arts   (3102G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació institucional en l'administració municipal Comunicación institucional en la administración municipal Institutional communication in local administration   (3102G01061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació política Comunicación política Political comunication   (3102G01062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i diversitat lingüística Comunicación y diversidad lingüística Communication and language diversity   (3102G01063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i pensament contemporani Comunicación y pensamiento contemporáneo Communication and contemporary thought   (3102G01064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i sociolingüística Comunicación y sociolingüística Communication and sociolinguistics   (3102G01065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crítica literària Crítica literaria literary criticism   (3102G01066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Pop Cultura Pop Pop culture   (3102G01067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dimensió cultural de la Globalització Dimensión cultural de la Globalización Cultural dimension of Globalization   (3102G01068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dimensió informacional i comunicacional de la globalització Dimensión informacional y comunicacional de la globalización Informational and communicational dimension of globalization   (3102G01069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Documental creatiu i divulgatiu Documental creativo y divulgativo Creative documentary   (3102G01070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Escriptura creativa Escritura creativa Creative writing   (3102G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió editorial Gestión editorial Publishing management   (3102G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Identitats en el món global Identidades en el mundo global Identities in a global world   (3102G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Igualtat de gènere en els mitjans de comunicació i en el sector digital Igualdad de género en los medios de comunicación y en el sector digital Gender equality in the media and in the digital sector   (3102G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Igualtat de gènere i cultura Igualdad de género y cultura Gender equality and culture  (3102G01075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Màrqueting cultural Marketing cultural Cultural marketing   (3102G01076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Narrativa gràfica Narrativa gráfica Graphic narrative   (3102G01077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Opinió Pública Opinión Pública Public opinion   (3102G01078)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pluralisme, desinformació i democràcia Pluralismo, desinformación y democrácia Pluralism, disinformation and democracy   (3102G01079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques culturals en l'administració municipal: gestió cultural i comunicativa Políticas culturales en la administración municipal: gestión cultural y comunicativa Cultural policies in local administrations: cultural and communication management   (3102G01080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Respostes a la desinformació: del fact-cheking als algoritmes Respuestas a la desinformación: del fact-cheking a los algoritmos Responses to misinformation: from fact checking to algorithms   (3102G01081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari 1 Seminario 1 Seminar 1   (3102G01082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari 2 Seminario 2 Seminar 2   (3102G01083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Storydata 1 Storydata 1 Storydata 1   (3102G01084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Storydata 2 Storydata 2 Storydata 2   (3102G01085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctiques 1 Prácticas 1 Practices 1   (3102G01086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques 2 Prácticas 2 Practices 2   (3102G01087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mòdul obligatòries30.00 crèdits

Mòdul optatiu12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Corrents actuals del cinema Corrientes actuales del cine Contemporary cinema trends   (3102G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la Globalització Historia de la Globalización History of Globalisation   (3102G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Debats sobre la Globalització Debates sobre la Globalización Debates on Globalisation   (3102G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i periodisme Literatura y periodismo Literature and journalism   (3102G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cinema: propaganda, relacions públiques i poder Cine: propaganda, relaciones públicas y poder Cinema: propaganda, public relations and power   (3102G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi de l'impacte de les xarxes socials i l'escolta activa Análisis del impacto de las redes sociales y la escucha activa Analysis of the impact of social networks and active listening   (3102G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Arts escèniques Artes escénicas Performing arts   (3102G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació institucional en l'administració municipal Comunicación institucional en la administración municipal Institutional communication in local administration   (3102G01061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació política Comunicación política Political comunication   (3102G01062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i diversitat lingüística Comunicación y diversidad lingüística Communication and language diversity   (3102G01063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i pensament contemporani Comunicación y pensamiento contemporáneo Communication and contemporary thought   (3102G01064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i sociolingüística Comunicación y sociolingüística Communication and sociolinguistics   (3102G01065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crítica literària Crítica literaria literary criticism   (3102G01066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Pop Cultura Pop Pop culture   (3102G01067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dimensió cultural de la Globalització Dimensión cultural de la Globalización Cultural dimension of Globalization   (3102G01068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dimensió informacional i comunicacional de la globalització Dimensión informacional y comunicacional de la globalización Informational and communicational dimension of globalization   (3102G01069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Documental creatiu i divulgatiu Documental creativo y divulgativo Creative documentary   (3102G01070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Escriptura creativa Escritura creativa Creative writing   (3102G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió editorial Gestión editorial Publishing management   (3102G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Identitats en el món global Identidades en el mundo global Identities in a global world   (3102G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Igualtat de gènere en els mitjans de comunicació i en el sector digital Igualdad de género en los medios de comunicación y en el sector digital Gender equality in the media and in the digital sector   (3102G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Igualtat de gènere i cultura Igualdad de género y cultura Gender equality and culture  (3102G01075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Màrqueting cultural Marketing cultural Cultural marketing   (3102G01076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Narrativa gràfica Narrativa gráfica Graphic narrative   (3102G01077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Opinió Pública Opinión Pública Public opinion   (3102G01078)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pluralisme, desinformació i democràcia Pluralismo, desinformación y democrácia Pluralism, disinformation and democracy   (3102G01079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques culturals en l'administració municipal: gestió cultural i comunicativa Políticas culturales en la administración municipal: gestión cultural y comunicativa Cultural policies in local administrations: cultural and communication management   (3102G01080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Respostes a la desinformació: del fact-cheking als algoritmes Respuestas a la desinformación: del fact-cheking a los algoritmos Responses to misinformation: from fact checking to algorithms   (3102G01081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari 1 Seminario 1 Seminar 1   (3102G01082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari 2 Seminario 2 Seminar 2   (3102G01083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Storydata 1 Storydata 1 Storydata 1   (3102G01084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Storydata 2 Storydata 2 Storydata 2   (3102G01085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctiques 1 Prácticas 1 Practices 1   (3102G01086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques 2 Prácticas 2 Practices 2   (3102G01087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Treball de fi de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Treball final de grau Trabajo final de grado Degree Final Project   (3102G01088)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral No

Mòdul optatiu + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Corrents actuals del cinema Corrientes actuales del cine Contemporary cinema trends   (3102G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la Globalització Historia de la Globalización History of Globalisation   (3102G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Debats sobre la Globalització Debates sobre la Globalización Debates on Globalisation   (3102G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i periodisme Literatura y periodismo Literature and journalism   (3102G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cinema: propaganda, relacions públiques i poder Cine: propaganda, relaciones públicas y poder Cinema: propaganda, public relations and power   (3102G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi de l'impacte de les xarxes socials i l'escolta activa Análisis del impacto de las redes sociales y la escucha activa Analysis of the impact of social networks and active listening   (3102G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Arts escèniques Artes escénicas Performing arts   (3102G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació institucional en l'administració municipal Comunicación institucional en la administración municipal Institutional communication in local administration   (3102G01061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació política Comunicación política Political comunication   (3102G01062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i diversitat lingüística Comunicación y diversidad lingüística Communication and language diversity   (3102G01063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i pensament contemporani Comunicación y pensamiento contemporáneo Communication and contemporary thought   (3102G01064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i sociolingüística Comunicación y sociolingüística Communication and sociolinguistics   (3102G01065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crítica literària Crítica literaria literary criticism   (3102G01066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Pop Cultura Pop Pop culture   (3102G01067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dimensió cultural de la Globalització Dimensión cultural de la Globalización Cultural dimension of Globalization   (3102G01068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dimensió informacional i comunicacional de la globalització Dimensión informacional y comunicacional de la globalización Informational and communicational dimension of globalization   (3102G01069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Documental creatiu i divulgatiu Documental creativo y divulgativo Creative documentary   (3102G01070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Escriptura creativa Escritura creativa Creative writing   (3102G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió editorial Gestión editorial Publishing management   (3102G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Identitats en el món global Identidades en el mundo global Identities in a global world   (3102G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Igualtat de gènere en els mitjans de comunicació i en el sector digital Igualdad de género en los medios de comunicación y en el sector digital Gender equality in the media and in the digital sector   (3102G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Igualtat de gènere i cultura Igualdad de género y cultura Gender equality and culture  (3102G01075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Màrqueting cultural Marketing cultural Cultural marketing   (3102G01076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Narrativa gràfica Narrativa gráfica Graphic narrative   (3102G01077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Opinió Pública Opinión Pública Public opinion   (3102G01078)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pluralisme, desinformació i democràcia Pluralismo, desinformación y democrácia Pluralism, disinformation and democracy   (3102G01079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques culturals en l'administració municipal: gestió cultural i comunicativa Políticas culturales en la administración municipal: gestión cultural y comunicativa Cultural policies in local administrations: cultural and communication management   (3102G01080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Respostes a la desinformació: del fact-cheking als algoritmes Respuestas a la desinformación: del fact-cheking a los algoritmos Responses to misinformation: from fact checking to algorithms   (3102G01081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari 1 Seminario 1 Seminar 1   (3102G01082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari 2 Seminario 2 Seminar 2   (3102G01083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Storydata 1 Storydata 1 Storydata 1   (3102G01084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Storydata 2 Storydata 2 Storydata 2   (3102G01085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctiques 1 Prácticas 1 Practices 1   (3102G01086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques 2 Prácticas 2 Practices 2   (3102G01087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Requeriment de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell B2 - Francès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Requeriment tercera llengua anglès
* Requeriment tercera llengua francès
* Requeriment tercera llengua italià
* Requeriment tercera llengua alemany

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.