Escola Politècnica Superior

Programes d'assignatures

Estudis de 1er i 2n cicle

Àmbit Industrial

Enginyeria Industrial (pla 94) BOE núm. 179 de data 28/07/1994 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

-

-

-

-

-

-

Enginyeria Industrial (310520102) BOE núm. 226 de data 20/09/2002

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Eng. Tec. Ind. Esp. en Electrònica Industrial (pla 94) BOE núm. 179 de data 28/07/1994

1998

1999

2000

2001

2002

2003

-

-

-

-

-

-

Eng. Tec. Ind. Esp. en Electrònica Industrial (3105106A2) BOE226 de data 20/09/2002

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Eng. Tec. Ind. Esp. en Mecànica (pla 94) BOE núm. 179 de data 28/07/1994

1998

1999

2000

2001

2002

2003

-

-

-

-

-

-

Eng. Tec. Ind. Esp. en Mecànica (3105108A2) BOE226 de data 20/09/2002

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Eng. Tec. Ind. Esp. en Química (pla 94) BOE núm. 179 de data 28/07/1994

1998

1999

2000

2001

2002

2003

-

-

-

-

-

-

Eng. Tec. Ind. Esp. en Química (3105107A2) BOE226 de data 20/09/2002

-

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Àmbit Arquitectura i Edificació

Arquitectura (310520205) BOE142 de data 14/06/2007

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

Arquitectura Tècnica (310510198) BOE260 de data 30/10/1998

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

Àmbit Informàtic
Enginyeria Informàtica (3105123197) BOE núm. 285 de data 28/11/1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

Eng. tec. Informàtica de Gestió (310510493) BOE núm. 16 de data 19/01/1994

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

-

-

-

-

-

Eng. tec. Informàtica de Gestió (310510401) BOE núm. 231 de data 26/09/2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
2014

Eng. tec. Informàtica de Sistemes (310510593) BOE núm. 16 de data 19/01/1994

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

-

-

-

-

-

Eng. tec. Informàtica de Sistemes (310510501) BOE núm. 232 de data 27/09/2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
2014

Àmbit Agroalimentari

Eng. Tec. Agr. Expl. Agropecuàries (310510294) BOE núm. 179 de data 28/07/1994

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

-

-

-

-

-

Eng. Tec. Agr. Expl. Agropecuàries (310510299) BOE núm. 247 de data 15/10/1999

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
2014

Eng. Tec. Agr. Esp. Ind. Agràries i Alimentàries (310510394) BOE núm. 179 de data 28/07/1994

1998

1999

2000

2001

2002

2003

-

-

-

-

-

-

Eng. Tec. Agr. Esp. Ind. Agràries i Alimentàries (310510399) BOE núm. 247 de data 15/10/1999

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
2014

Ciència i Tecnologia dels Aliments (310523099) BOE núm. 247 de data 15/10/1999

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
2014