Departament de Geografia

Màsters

Llistat de Màsters Universitaris

En aquest apartat trobareu el llistat de Màsters Universitaris en què el Departament de Geografia hi té una vinculació més o menys directa. El Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió es troba adscrit a l'Institut de Medi Ambient (IMA), i el Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge és l'únic adscrit al Departament de Geografia.