Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Màster en Formació del Professorat

d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Màster en Formació del Professorat

d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Màster en Formació del Professorat

El màster va ser establert per la Llei Orgànica d'Eduació (LOE), en l'article 94 i següents, en què es fixa la formació inicial del professorat d'educació secundària (ESO, batxillerat), formació professional i ensenyament d'idiomes. Posteriorment, noves disposicions oficials van anar regulant alguns aspectes del seu desplegament. El màster és actualment un requisit necessari per exercir la professió de professor en aquests nivells d'educació.

Especialitats per al període 2015-2020

  • Geografia i Història 
  • Biologia i Geologia/Física i Química 
  • Llengua i Literatura Catalana i Castellana