Internacional > Beques/Grants/Becas
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Beques/Grants/Becas

Programes de beques i ajuts

De la UdG al món

La mobilitat d'Estudiants, PDI i PAS és possible gràcies als programes de mobilitat i d’intercanvi  ,  però sobretot als programes de beques i ajuts específics existents per donar suport a aquesta activitat.

Cal tenir present que no tots els ajuts són d'iguals característiques, com tampoc no és igual la seva finalitat. Trobareu aquesta informació en la descripció de cada ajut i també trobareu, en les fitxes dels diferents programes, els ajuts que podeu demanar.

Ull! Programes i ajuts poden no compartir el nom.

Estudiants
PDI
PAS
Vegeu també
Beques i ajuts de la UdG

Desde el mundo a la UdG

En este apartado se recopilan únicamente las ayudas y becas propias de la UdG. A pesar de que actualmente no hay disponible ninguna convocatoria, existen numerosas becas de carácter generalista (MAE-AECI , Erasmus, Erasmus Mundus,...) que pueden servir para tu propósito.
No dudes en consultar la unidad de relaciones internacionales de tu universidad, donde te informarán de las convocatorias abiertas que más se ajusten a tu perfil.

From the UdG to the world

This section describes only grants and scholarships specific to the UdG. Although none are currently available, generalist scholarships (MAE-AECI , Erasmus, Erasmus Mundus,...) may serve your purpose.
The international relations office of your university will inform you about grants and scholarships that are best suited to your profile.