Becas Santander Erasmus

Beques

Informació general

Objecte

El programa de “Becas Santander Erasmus” té com a objectiu reconèixer l'excel·lència acadèmica dels estudiants Erasmus i promoure la inclusió social i la igualtat d'oportunitats.

Característiques de les beques

La Universitat de Girona (UdG) disposa de 46 beques, incompatibles entre sí, per a estudiants que estiguin matriculats a la UdG en estudis de grau o màster i que hagin obtingut una plaça dins del programa Erasmus+ 2019/2020.

2 beques de 3.200€

  • Només becaris MECD 18-19 o amb grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • Només estades de 5 mesos o superior

17 beques de 500€

27 beques de 150€

  • Només beneficiaris de places a països del Grup 1 (Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia) i que no hagin obtingut cap de les altres 2 beques.

Aquestes beques són compatibles amb els ajuts del SEPIE

Sol·licituds

Cal fer-la al web www.becas-santander.com

Termini

Fins el 28 de febrer de 2019

Procediment d'atorgament de les beques

Entre tots els estudiants que hagin obtingut una plaça de mobilitat Erasmus+ 2019/2020 i que també hagin entrat la seva sol·licitud a la plataforma del “Banco Santander”, l’Oficina de Relacions Exteriors atorgarà els ajuts segons la millor puntuació resultant de l’aplicació de la suma dels següents criteris:

  • Mitjana de l’expedient acadèmic
  • Durada de l’estada - Entre 5 i 7 mesos: 0,5 punts;  més de 7 mesos: 1 punt
  • Acreditació oficial de nivell de la llengua de docència/impartició a la institució de destinació - B2: 0,5 punts;  C1 o superior: 1 punt.
  • Grup del país de destinació segons classificació Erasmus - Grup 1: 1 punt, Grup 2: 0,5 punts, Grup 3: 0 punts
  • Tenir una certificació de discapacitat igual o superior al 33%: 1,5 punts.

Abans del 30 de maig de 2019 l’Oficina de Relacions Exteriors distribuirà les beques. Es consideraran  en llista d’espera aquells possibles  beneficiaris que hagin quedat fora del nombre de beques atorgades.

Procediment d'acceptació de les beques

Un cop resolta la convocatòria, els beneficiaris hauran de formalitzar l’acceptació a través de la pàgina web www.becas-santander.com