Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Es realitzarà una aproximació del que és la Medicina Familiar i Comunitària. L'abordatge biopsicosoacial i de l’entorn vital de la persona malalta. La promoció de la salut a l’àmbit individual, familiar i comunitari. Els estils de vida i la prevenció a la pràctica clínica. El metge de família com agent del pacient en el Sistema Sanitari. Gestió i coordinació de l’atenció sanitària al pacient. Estratègies de treball del metge de família davant els problemes de salut més prevalents i incidents a l’Atenció Primària de Salut (APs). Es farà donant un enfoc orientat a la pràctica. Models de relació metge-pacient a la pràctica de la medicina de família. Característiques de la comunicació metge-pacient i de l’entrevista clínica a l’atenció primària. Aspectes rellevants de la comunicació amb els pacients i familiars a la medicina de família. Plans d’actuació en Medicina de Família enfocats a les necessitats del pacient, del seu entorn familiar i social.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Antoni Castro Guardiola  / Alejandro Llobera Serentill  / Meritxell Saura Parramon  / Pascual Solanas Saura  / Ignasi Viñas Solans  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Carlos Javier Cerezo Goyeneche  / Josep Gil Yubero  / Alejandro Llobera Serentill  / Meritxell Saura Parramon  / Ignasi Viñas Solans  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Antoni Castro Guardiola  / Carlos Javier Cerezo Goyeneche  / Ferran Cordon i Granados  / Alejandro Llobera Serentill  / Meritxell Saura Parramon
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Antoni Castro Guardiola  / Ferran Cordon i Granados  / Alejandro Llobera Serentill  / Meritxell Saura Parramon  / Silvia Torrent Goñi  / Esther Vilert Garrofa
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Elisabet Balló Peña  / Xavier Castells Cervello  / Carlos Javier Cerezo Goyeneche  / Ferran Cordon i Granados  / Alejandro Llobera Serentill  / Silvia Torrent Goñi  / Susanna Vargas Vila  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Antoni Castro Guardiola  / Carlos Javier Cerezo Goyeneche  / Ferran Cordon i Granados  / Alejandro Llobera Serentill  / Pedro Antonio Toran Monserrat  / Susanna Vargas Vila  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Antoni Castro Guardiola  / Alejandro Llobera Serentill  / Maria Mar Rodriguez Alvarez  / Alberto Zamora Cervantes  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Carlos Javier Cerezo Goyeneche  / Ferran Cordon i Granados  / Alejandro Llobera Serentill  / Pedro Antonio Toran Monserrat  / Alberto Zamora Cervantes  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • Assumir el propi paper en les accions de prevenció i protecció davant de malalties, lesions o accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca
 • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la cura de les malalties
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora

Continguts

1. L’entorn vital de la persona malalta, promoció de la salut a l’àmbit familiar i comunitari.

2. El paper de l'Atenció Primària davant les accions de prevenció i protecció davant les Malalties, lesions o accidents i el manteniment i la promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari.

3. Taques que es realitzen en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant en donar cures de salut com intervencions per la promoció de la salut.

4. Els plans d’actuació en Medicina de Família enfocats a les necessitats del pacient, del seu entorn familiar i social.

5. El Sistema Nacional de Salut i de legislació sanitària.

6. Abordatge (diagnòstic i tractament) dels problemes aguts més incidents a l'Atenció Primària.

7. Abordatge (diagnòstic i tractament) dels problemes crònics més prevalents a l'Atenció Primària.

8. Procediments de documentació clínica.

9. Principis de la medicina bassada en l’evidència

10. Aspectes fonamentals de la comunicació amb els pacients, familiars i el seu entorn social: Models de relació clínica, entrevista, comunicació verbal, no verbal i les interferències. Saber com donar noticies negatives.

11. Sistemes informatitzats d’història clínica que es disposa a l’atenció primària.Història clínica compartida.

12. Fonaments de l’ètica mèdica. Resoldre conflictes ètics.

13. Els valors professionals de l’excel•lència, altruisme, sentit del deure, responsabilitat, integritat i honestedat a l’exercici de la professió.

14. La competència professional. La autonomia del pacient.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 97,00 21,50 8,00 126,50
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 100,00 30,00 130,00
Total 97,00 121,50 38,00 256,5

Bibliografia

 • Aranzana Martínez, Antonio (cop. 2003 ). Manual d'atenció domiciliària . Barcelona: Edide. Catàleg
 • Borrell i Carrió, F (2004). Entrevista clínica :. Barcelona: SEMFYC Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Casado Vicente, Verónica (2012 ). Tratado de medicina de familia y comunitaria (2a ed.). Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Casado Vicente, Verónica (2012). Tratado de medicina de familia y comunitaria (2a ed.). Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, a http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788498355864 Catàleg
 • Espinàs Boquet, Jordi (2011 ). Guía de actuación en atención primaria (4a ed.). Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Guía terapéutica en atención primaria basada en la evidencia (2007 ) (3a ed.). Barcelona: SemFYC. Catàleg
 • La Organización de los servicios en Atención Primaria (DL 2008 ). Madrid: Fundación de ciencias de la Salud :Organización Médica Colegial. Catàleg
 • Starfield, Barbara (cop. 2001 ). Atención primaria : equilibrio entre necesidades de salud, servicios y tecnología . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Martín Zurro, A. (2018). Atención familiar y salud comunitaria : (2ª edición). Barcelona: Elsevier, a https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaudg-ebooks/detail.action?docID=5554081 Catàleg
 • Martín Zurro, A. (2018). Atención familiar y salud comunitaria : (2ª edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Casos ABP Es treballaren 3 casos amb metodologia ABP 40
PRACTIQUES A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA. L'alumne haurà de realitzar un mínim de 15 dies (3 setmanes) de pràctiques en horari assistencial complert. No hi ha màxim d'hores a fer. Tindran assignat un centre en el qual realitzaran aquests pràctiques. Les poden iniciar quan tinguin el Centre assignat malgrat malgrat el mòdul no s'hagi iniciat. No seran obligatòries, però l'alumne que no les realitzi no podrà optar als 10 punts que comptabilitzen a la nota final. Mínim de 15 dies de pràctiques.
L'avaluació la realitzarà el tutor de pràctiques en base a uns criteris establerts.
10 No
EXAMEN ABP Examen ABP: en penjarà a moodle 3 dies abans de l'examen un cas sobre el qual l'alumne s'haurà de marcar els objectius d'aprenentatge. El dia l'exament es faran 4 o 5 preguntes obertes sobre el cas per avaluar els objectius. 20
Examen test Es realitzarà examen test amb 60 preguntes tipus 4 possibles respostes i una de vàlida. Es descomptarà 0,25 per cada pregunta errònia. Les no contestades no computen. 20
Tasques Realitzaran dues tasques sobre algun alguna habilitat o competència que ha d'adquiri a la consulta. 8 No
Avaluació de lectura crítica de guies de práctica clínica Realitaran un treball de valoració critica d'una guia de pràctica clinca. 2 No

Qualificació

Per aprovar el mòdul s'ha d'haver obtingut una nota superior a 5 en les avaluacions de casos ABP, Avaluació amb metodologia ABP i l'examen test. Les tasques i la pràctica de fer una valoració crítica d'una guia de pràctica clínica també s'han d'aprovar. Les pràctiques si es suspenen no es poden recuperar però faran promig amb les altres parts avaluades i per tant si el promig és superior a 5 es considerarà aprovat el mòdul.
Hi haurà examen de recuperació d'avaluació ABP, del test, de les tasques i de l'avaluació de les guies.
La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l'alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor (article 21 de Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'alumne no es presenta a cadascun dels exàmens del mòdul

Avaluació única:
En situacions excepcionals els estudiants podran acollir-se a l'avaluació única que consistirà en un examen ABP sobre un cas clínic que es farà arribar als estudiants 3 dies abans de l'examen escrit. Aquest examen escrit es realitzarà presencial o a distància (segons la situació sanitària), en el que es plantejaran de 4 a 6 preguntes sobre abordatge diagnòstic i terapèutic i que caldrà superar amb una nota mínima de 5 sobre 10”
La normativa d’avaluació única s’estableix en base a la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751), i a la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Quan l'alumne ho consideri podrà demanar tutories amb el seu tutor d'ABP que estan pensades per discutir els casos que hagin treballat a les tasques, i també per interaccionar sobre els dubtes dels casos ABP i que no hagi resolt en el treball de grup.
Aquestes tutories es podran fer presencial o virtualment.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre els professors i els alumnes es podran realitzar per mitjà dels foros de moodle, per correu electrònic, virtualment amb eines de video conferència o presencialment.

Observacions

Es recomana assistència (presencial o virtual) a les classes magistral, seminaris i tallers. No s'haura de signar cap d'aquestes activitats.:
S'incorporarà de forma transversal la perspectiva de gènere en els objectius d'aprenentatge, metodologia docent, fonts bibliogràfiques i avaluació

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.