Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Manifestacions de les alteracions de salut, valoració i cures infermeres a la persona atesa amb malalties infeccioses, hematològiques, neoplasies, dermatològiques, digestives, cardiovasculars, respiratòries i endocrines. Conceptes i fonaments generals de les cures pal·liatives i la seva organització sanitària. Atenció infermera a la persona en situació terminal. Relació terapèutica amb la persona atesa, la família i/o el/la cuidador/a. Problemes nutricionals de major prevalença i recomanacions dietètiques.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Alicia Baltasar Bague  / Cristina Bosch Farre  / Esther Caceres Malagelada  / Julia Figueras Cufi  / Iris Forcada Parrilla  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Marta Girones Nogue  / Lourdes Juanola Fita  / Maria del Carmen Malagon Aguilera  / Cristina Planella Farrugia
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Cristina Bosch Farre  / Esther Caceres Malagelada  / Julia Figueras Cufi  / Marta Girones Nogue  / Judit Guix Herrera  / Lourdes Juanola Fita  / Cristina Planella Farrugia
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB01 - Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
 • CB03 - Identificar i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria
 • CB04 - Reconèixer el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural
 • CB18 - Planificar les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides a l'pacient i la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES02 - Emetre i fer valer el judici clínic infermer per assegurar la qualitat de la pràctica
 • CES04 - Valorar i interpretar sistemàticament, l'estat de salut i malaltia, sofriment i d'incapacitat de la persona, en totes les etapes de la vida
 • CES10 - Garantir la seguretat de les persones ateses en l'administració de fàrmacs, en les mobilitzacions, en la prevenció d'infeccions, en l'aplicació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques i en les situacions de risc vital
 • CES32 - Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació
 • CES33 - Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut
 • CES38 - Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort

Continguts

1. El procés d’atenció d’infermeria en l’àmbit hospitalari

2. Atenció d’infermeria a la persona amb malaltia terminal.

          2.1. Definició de les cures pal·liatives

          2.2. Control del dolor i d’altres símptomes

          2.3. Atenció a la persona en situació d’últims dies

3. Atenció d’infermeria a la persona amb malaltia oncohematològica

          3.1. Epidemiologia, característiques, carcinogènesis, diagnòstic.

          3.2. Tractament del càncer

          3.3. Cures infermeres a la toxicitat

          3.4. PAI a la persona amb càncer

          3.5. Problemes de salut i cures infermeres: alteracions de la sèrie vermella, blanca, plaquetes i hemostàsia. Transplant de progenitors hematopoypetics.

4. Atenció d’infermeria a la persona amb alteracions cardiovasculars

          4.1. Valoració d'infermeria; Proves diagnòstiques; Diagnòstics d'infermeria. Intervencions (autònomes o de col·laboració) del sistema cardiovascular

          4.2. Interpretació del EKG patològic (arrítmies sinusals, auriculars, extraventriculars i bloquejos)

          4.3. Problemes de salut i cures infermeres: cardiopatia isquèmica, valvulopaties, insuficiència cardíaca, shock, malalties del miocardi, del pericardi, hipertensió arterial, patologia vascular i dels vasos limfàtic.

5. Atenció d’infermeria a la persona amb processos infecciosos

          5.1. Problemes de salut i cures infermeres: sida i tuberculosis

          5.2. PAI en les persones amb problemes de salut relacionats amb patologia infecciosa

6. Atenció d’infermeria a la persona amb alteracions respiratòries

          6.1. Valoració d'infermeria; Proves diagnòstiques; Diagnòstics d'infermeria. Intervencions (autònomes o de col·laboració) de l'aparell respiratori

          6.2. Problemes de salut i cures infermeres: insuficiència respiratòria, patologia pleural, MPOC, asma, embòlia pulmonar, infeccions respiratòries, fibrosis quístiques, neoplàsies pulmonars.

          6.3. PAI en les persones amb problemes de salut relacionats amb patologia infecciosa

7. Atenció d’infermeria a la persona amb alteracions de l'equilibri hidroelectrolític.

          7.1. Valoració d'infermeria; Proves diagnòstiques; Diagnòstics d'infermeria. Intervencions (autònomes o de col·laboració) del desequilibri hidroelectrolític.

          7.2. Problemes de salut i cures infermeres: deshidratació, alteracions del sodi, potassi, calci, magnesi, fòsfor, alteracions de l’equilibri àcid-base.

8. Atenció d’infermeria a la persona amb alteracions digestives i gastrointestinals

          8.1. Valoració d'infermeria; Proves diagnòstiques; Diagnòstics d'infermeria. Intervencions (autònomes o de col·laboració) de l’aparell digestiu i gastrointestinal.

          8.2. Problemes de salut i cures infermeres: patologia de l’esòfag, de l’estómac, del colon, malaltia inflamatòria intestinal, patologia del fetge, vesícula biliar i via biliar, pancreàtica.

9. Atenció d’infermeria a la persona amb alteracions endocrines i metabòliques

          9.1. Problemes de salut i cures infermeres: diabetis, alteracions del tiroides, suprarenals, de la hipòfisis, paratiroides, i malalties metabòliques òssies.

10. Atenció d’infermeria a la persona amb alteracions dermatològiques

          10.1. Problemes de salut i cures infermeres: cremades i ferides, càncer de pell.

11. Dietoteràpia

          11.1. Dietoteràpia específica als principals trastorns de salut segons sistemes i aparells

          11.2. Consideracions de l’administració de la dietoteràpia per via enteral i parenteral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 25,00 0 35,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 16,75 6,75 23,50
Prova d'avaluació 3,00 65,00 6,50 74,50
Sessió expositiva 14,50 42,50 35,00 92,00
Total 27,50 149,25 48,25 225

Bibliografia

 • Ballester Ferrando, David. Fuentes Pumarola, Concepció. (2011). Manual de tècniques i procediments d'infermeria. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Brunner, Lillian Sholtis. Suddarth, Doris Smith. Smeltzer, Suzanne C.. (2013). Brunner y Suddarth enfermería medicoquirúrgica (12a ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Brunner, Lillian Sholtis. Suddarth, Doris Smith. (2016). Manual de diagnósticos de enfermería medicoquirúrgica [de] Brunner y Suddarth :. Barcelona: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Butcher, Howard Karl. (2019). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) / (Séptima edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Iglesias Míguez, Cristina. López Gil, Raquel. (2018). Cáncer y cuidados enfermeros (Segunda edición). Madrid: Difusión Avances de Enfermería, a https://www.enferteca.com/?infolibro=5367 Catàleg
 • Johnson, Marion. Espinosa i Fresnedo, Carme. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos : (3a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Juvé Udina, Eulàlia. (2016). La Terminología ATIC :. [Barcelona]: Naaxpot SLU. Catàleg
 • Morillo Rodríguez, F. Javier. Fernández Ayuso, David. (2016). Enfermería clínica. Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Morillo Rodríguez, F. Javier. Fernández Ayuso, David. (2016-2017). Enfermería clínica. Barcelona: Elsevier, a https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaudg-ebooks/detail.action?docID=4570069 Catàleg
 • Moorhead, Sue. (2019). Clasificación de resultados de enfermería (NOC) : (Sexta edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Martínez Cruz, Mª Belén. Monleón Just, Manuela. Carretero Lanchas, Yedra. García-Baquero Merino, Mª Teresa. (2012). Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida /. Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Luis Rodrigo, María Teresa. Cueva Ariza, Laura de la. (2015). Enfermería clínica :. [L'Hospitalet de Llobregat etc.]: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Juvé, Maria Eulàlia (2013). Plans de cures estandaritzats per a malalts hospitalitzats (1). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.. Recuperat , a http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/Planscures.pdf

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Aula inversa Les persones que resolguin amb una puntuació igual o major de 5 sobre 10 en més del 80% de tots els qüestionaris a realitzar per la verificació del coneixement previ assolit fora de l’aula, obtindran 0,5 punt extra sobre la nota final de l’assignatura. Aquest 0,5 punt extra no és recuperable 0 No
Seminaris S'avalua el coneixement i habilitats de continguts teòrics; aplicació de coneixements teòrics; actitud dins del grup. Els seminaris són d'assistència obligatòria. És imprescindible l'assistència als 5 seminaris i realitzar les activitats per obtenir la qualificació dels seminaris. Una part de la nota (50%) provindrà del treball fet a l'aula (20% qüestionaris de coneixements previs i 30% resolució de casos). Mentre que el restant 50% sortirà de l’AC de l’assignatura on s'avaluaran continguts treballats al seminari. En cas que la puntuació final obtinguda del seminari sigui menor de 5, serà una activitat recuperable.
30
Aprenantatge basat en problemes (ABP) Té doble criteri d’avaluació. Per una banda s’avalua el procés: la participació, les habilitats de raonament, l'aprenentatge independent, capacitat de treball en grup i individual durant l’activitat a partir de l’observació del professor assignat al grup d’ABP s’obté una nota que té un pes del 10% en la nota global (en cas de suspendre s’ha de fer la recuperació a través d’un Cas express). Mentre que per altra banda, el contingut teòric treballat a l'ABP serà avaluat dins de les activitats d'avaluació continuada de las classes magistrals (obtenint la mateixa nota que la nota final de l’AC en la que s’incloguin les preguntes dels continguts d’ABP). En cas de treure una nota menor de 5 s’ha de recuperar tota l’AC (continguts avaluats de les classes expositives i continguts avaluats de l’ABP). 10
Activitat d'avaluació continuada 1 S'avaluen els coneixements teòrics, la clarificació de conceptes i l'aplicació dels mateixos. Pondera un 20% del total de la nota de l'assignatura i és activitat recuperable en cas de no superar un mínim de 5 sobre 10
20
Activitat d'avaluació continuada 2 S'avaluen els coneixements teòrics, la clarificació de conceptes i l'aplicació dels mateixos. Pondera un 20% del total de la nota de l'assignatura i és activitat recuperable en cas de no superar un mínim de 5 sobre 10
20
Activitat d'avaluació continuada 3 S'avaluen els coneixements teòrics, la clarificació de conceptes i l'aplicació dels mateixos. Pondera un 20% del total de la nota de l'assignatura i és activitat recuperable en cas de no superar un mínim de 5 sobre 10 20

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és a través d'avaluació continuada.

Tota prova d'avaluació es considera aprovada amb un 5 sobre 10.

1/Activitats d'avaluació continuada: Tenen un pes del 60% en el total de la nota de l'assignatura. Hi haurà 3 activitats d'avaluació continuada que són activitats recuperables (AC1, AC2 i AC3). Per tant, si no superen una nota mínima de 5 sobre 10, cal anar a l’AR. No es fa mitjana de les AC fins que no estiguin amb un mínim de 5 sobre 10. En cas de no superar les activitats recuperables amb un mínim de 5 sobre 10 el total de l'assignatura estarà suspesa. En cas de presentar-se a l'AR, la nota resultant d'aquesta farà mitjana amb les AC que estiguin per sobre de 5.

El contingut teòric treballat a l'ABP serà avaluat dins de les activitats d'avaluació continuada de les classes magistrals, concretament l'AC 2 en el primer semestre i l'AC 3 en el segon semestre.

2/Seminaris: Té un pes del 30% en el total de la nota de l'assignatura. Els seminaris són d’assistència obligatòria al 100% dels 5 seminaris. És imprescindible l'assistència als seminaris per realitzar l’avaluació. Segons cada seminari hi haurà una part de la nota derivada dels qüestionaris dels coneixements previs (aula inversa) (20%), una part de la nota derivada del treball fet a l’aula (30%), i finalment la nota derivada d’una AC per a cada seminari (50%). Aquelles persones que treguin de la nota final del seminari una nota menor a 5, hauran de fer l’AR.

3/ABP: La nota obtinguda de la part d'ABP (tutories) té un pes del 10% en la nota global. L'assistència en aquesta activitat d’aprenentatge és obligatòria. La nota final ha de ser de 5 sobre 10 com a mínim per fer mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació. És activitat recuperable.

4/Aula inversa: Pretén que l’estudiant d’una manera guiada aprengui els continguts teòrics fora de l’aula. En aquest cas aquesta metodologia s’emprarà per garantir que l’estudiant disposa del cos de coneixement necessari respecte a trastorns de salut, proves diagnòstiques i tractaments mèdics (vinculats a les assignatures de fisiopatologia i farmacologia) per tal que puguin assolir un aprenentatge significatiu (aprenentatge relacional en el que el nou coneixement de les cures infermeres adquireixi sentit al vincular-lo amb coneixements preexistents i servir-los d’ancoratge). Per a tal fi, l’estudiant disposarà d’un material docent que facilitarà la revisió dels continguts teòrics abans de fer la prova de validació de continguts d'aula inversa. Aquesta prova que es podrà fer de manera virtual o presencial, detectarà possibles dubtes que el professorat podrà resoldre. Les persones que resolguin amb una puntuació igual o major de 5 obre 10 en més del 80% de tots els qüestionaris a realitzar per la verificació del coneixement previ assolit fora de l’aula, obtindran 0,5 punts extres sobre la nota final de l’assignatura. Aquest 0,5 punt extra no és recuperable


Altres consideracions respecte a l’avaluació:
-Es recomana l'assistència o seguiment virtual a les classes magistrals/expositives així com la participació a través dels fòrums que es vagin generant.
-Les tutories són recomanables prèvia cita per aclariment de dubtes i aprofundiment de continguts de l'assignatura. La setmana anterior a l’AC no es concediran tutories.
-En cas de no superar l'assignatura, la nota final serà la més baixa obtinguda de les activitats d'avaluació qualificades a l'estudiant durant l'assignatura.
-Per aquells estudiants què repeteixin l'assignatura, no es guarda cap nota del curs anterior i s'han de tornar a fer totes les parts de l'assignatura i presentar-se a totes les activitats d'avaluació amb excepció del procés d'ABP en cas què es tingui superat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat quan l'estudiant no es presenti a cap de les activitats d'avaluació continuada o no lliuri la prova al professor avaluador així com no compleixi la presencilitat de les activitats obligatòries, es considerarà com a No Presentat. Podent-se presentar a l'activitat recuperable si compleix els requisits anteriorment exposats (presencialitat a les activitats obligatòries).

Avaluació única:
Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.

Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En un termini de 15 dies a partir del començament del curs.

Aquesta avaluació única de l'assignatura consta de:

-Prova de coneixements teòrics donats a les classes expositives i els treballats en ABP i habilitats de raonament i integració d'aquests a través d'una prova escrita. Aquesta pot ser amb preguntes multiresposta, obertes o treball de casos. Val el 60% de la prova d'avaluació única.

-Prova sobre el que s'ha treballat als seminaris: S'avalua les habilitats de resolució de casos i integració de diferents coneixements a través de treballs escrits, resolució casos clínics, preguntes multiresposta i/o preguntes obertes. Val el 30% de la prova d'avaluació única.

NOTA: ABP procès tutorial(tutories) queda exempt d'aquesta avaluació única. Aquest val el 10% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es podrà demanar tutoria individualitzada o en grup petit dirigint-se al professorat de l'assignatura via correu electrònic. Aquestes es podran dur a terme de manera virtual o presencial.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat


S'aconsella l'assistència-participació a les classes expositives i participar en els fòrums que es vagin generant. Així com obrir diàriament l'assignatura a través del Moodle on es publicitaran els possibles canvis, incidències i novetats.

La via de comunicació entre professorat i estudiant és a través del Moodle o el correu electrònic. S'aconsella fer ús de les tutories i no abusar del correu electrònic, fer-ne un bon ús i respectar els festius i dies no lectius.

Si teniu dubtes, problemes, incidències, la via de comunicació és a través del correu electrònic (que consta al moodle de l'assignatura o es pot obtenir a través del directori del web):
- Primer: professora implicada en cada unitat temàtica. Al moodle de l'assignatura està indicat quina professora hi ha per unitat temàtica.
- Segon: només si la professora no resol el dubte o incidència en un termini de temps es comunicarà amb la professora responsable de l'assignatura: Dra. Cristina Bosch

Durant els caps de setmana i dies festius o no lectius el professorat no contestarà el correu electrònic.

Les professores no estan obligades a penjar íntegrament els apunts de classe, pot penjar el material docent amb anterioritat o després de la classe si s'escau.

Es recomana consultar i ampliar els apunts amb la bibliografia recomanada.

També cal tenir en compte que hi ha unes hores dedicades a l'estudi autònom i que alguna matèria serà el propi estudiant que haurà de de fer recerca d'informació o estudiar allò que les professores anunciïn a classe o via Moodle. Així com que hi podrà haver-hi material d'estudi en llengua anglesa.

Observacions

En aquesta assignatura també es treballen les següents competències transversals:
1. *Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adaptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i / o recursos que fan més eficaces les produccions orals. S'avalua a través de l'ABP
2. *Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d'avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació. S'avalua en totes les activitats d'avaluació de l'assignatura.
3. *Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació especialitzades per a les objectius que es persegueixin. S’avalua a través de l'ABP i en la metodologia de la classe inversa.

Els resultats d'aprenentatge de l'assignatura són els següents:

- Identifica manifestacions normals i alteracions en el procés de valoració de la persona per determinar problemes reals i potencials de la persona malalta.
- Reconeix processos fisiopatològics associats a les situacions de salut plantejades en la persona adulta tant en processos aguts, crònics o situacions crítiques o urgents.
- Dissenya les cures infermeres a través del PAI com a mètode científic desenvolupant cadascuna de les 5 fases: valoració, diagnòstic, planificació, execució i avaluació.
- Descriu i planifica les cures de les proves radiològiques, analítiques i altres, associades als trastorns de la salut plantejats. Com també identifica i explica les necessitats nutricionals i les recomanacions dietètiques en relació als problemes de salut estudiats.
- Emet i fa valer el judici clínic infermer per assegurar la qualitat de les cures infermeres en l'estudi de casos
- Identifica els tipus d'actuacions més adequades en els processos d'acompanyament a la mort
- Identifica i aplica els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria en l'estudi de casos
- Planifica estratègies per adoptar mesures de comfort i atenció de símptomes, dirigides al pacient i la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals
- Basa les intervencions infermeres planificades en els estudis de cas en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
- Desenvolupa habilitats intra i interpersonals per al treball en equip en les metodologies en grup
- Es responsabilitza del propi aprenentatge utilitzant el procés d'avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació
- Selecciona i utilitza les tecnologies de la informació i comunicació especialitzades per a la resolució de problemes

Per altra banda d’acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, aquesta assignatura integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions. Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:

- Analitza les diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l’anatomia, la fisiologia i les patologies, en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica, i en el pronòstic; en les cures a les persones, així com en altres tipus de diagnòstics i intervencions en salut.
- És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.
- Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.

La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten dins els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital
 • Bases conceptuals del coneixement infermer
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Fisiopatologia
 • Pràcticum 1. Introductori
 • Pràctiques de simulació clínica II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats formatives classes expositives i seminaris es portaran a terme de forma presencial, tenint present que les classes expositives la presencialitat serà del 30%, la resta es farà de forma virtual. Els seminaris seran 100% presencials i l’activitat ABP es portarà a terme de forma virtual .

En cas que la situació de la pandèmia per la Covid-19 millori o empitjori, s’adoptaran les mesures indicades segons els següents escenaris possibles:

- Escenari 100% virtual: les activitats seran virtuals i es mantindran les diferents activitats d'avaluació en entorn virtual.
- Escenari 100% presencial: no es farà cap modificació en les activitats a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%)

Modificació de l'avaluació:
En relació a l’avaluació es farà de forma mixta: virtual a través de la plataforma Moodle i presencial seguint el calendari acadèmic aprovat pels òrgans col·legials de la facultat d’Infermeria.

En cas que la situació de la pandèmia per la Covid-19 millori o empitjori, s’adoptaran les mesures indicades segons els següents escenaris possibles:

- Escenari 100% virtual: les avaluacions seran virtuals i es mantindran les mateixes ponderacions.
- Escenari 100% presencial: no es farà cap modificació a l'avaluació a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%)

Tutoria i comunicació:
La comunicació estudiantat -professorat es realitzarà sempre a través del Moddle-forum d'avisos i via correu electrònic.

Les tutories s’acordaran amb el/la professor/a via correu electrònic tant si són individuals com en petit grup i es realitzaran de forma virtual.

En cas que la situació de la pandèmia per la Covid-19 millori o empitjori, s’adoptaran les mesures indicades segons els següents escenaris possibles:

- Escenari 100% virtual: les tutories totes seran virtuals.
- Escenari 100% presencial: no es modifica segons el disseny.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.