Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El Dret Penal en acció. Una visió pràctica i concreta del nostre sistema de justícia criminal. Entendre com és el sistema i quins són els agents implicats. Conèixer els diferents subsistemes que el composen:el judicial, el policial i el penitenciari; i quin és el paper de tots els actors que hi participen.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Juan Gonzalo Escobar Marulanda
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE22. Realitzar aportacions noves en l'àmbit criminològic (elaboració de propostes d'actuació, recerca de fonts bibliogràfiques...)

Continguts

1. Introducció

2. El paper de la policia

3. L'exercici de l'advocacia en la jurisdicció penal

4. El paper del fiscal davant la delinqüència

5. El paper del Jutge en el procés penal

          5.1. El jutge en els processos penals

          5.2. Les parts en un judici

6. L'execució de les penes

          6.1. L'execució de la pena de presó i les mesures penals alternatives (MPA)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 0 0 12,00
Debat 5,00 3,00 2,00 10,00
Exposició dels estudiants 3,00 1,00 0 4,00
Seminaris 3,00 3,00 2,00 8,00
Treball en equip 1,00 37,00 3,00 41,00
Total 24,00 44,00 7,00 75

Bibliografia

 • Cid Moliné, Josep (2002 ). Jueces penales y penas en España : (aplicación de las penas alternativas a la privación de libertad en los juzgados de lo penal) . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Recasens i Brunet, Amadeu Rabot, Audrey Gandia, Conxita (DL 2004 ). Codi Europeu d'Ètica de la Policia = Código Europeo de Ética de la Policía . [Barcelona]: Escola de Policia de Catalunya :Atelier. Catàleg
 • Reiner, Robert (2000 ). The politics of the police (3rd ed). New York [N.Y.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Posner, Richard A (2011 ). Cómo deciden los jueces . Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Estudio sobre las resoluciones dictadas por los jueces de vigilancia penitenciaria (1998 ). Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Catàleg
 • Jueces para la democracia (cop. 2006- ). Madrid: Jueces para la Democracia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball crític S'avaluarà la realització d'un treball crític en relació als temes tractats als seminaris i la bobliografia i jurisprudència adequada, així com la capacitat d'anàlisi d'aquestes. 30
Participació als seminaris Es treballarà la capacitat de preguntar, analitzar i raonar les seves intervencions. Aixi con les de parlar amb públic. 5
Seminari 1 L'alumnat haurà de fer un resum i un comentari crític de cada seminari.
Cada resum no pot tenir més de 3 folis.
El seminari té un valor de 10% de la nota final.
10 No
Exposició del treball S'espera que l'alumnat sigui capaç de presentar en públic el seu treball i comunicar i transferir el seu resultat, així com de defençar les seves posicions. 15 No
Seminari 2 L'alumnat haurà de fer un resum i un comentari crític de cada seminari.
Cada resum no pot tenir més de 3 folis.
El seminari té un valor de 10% de la nota final.
10 No
Seminari 4 L'alumnat haurà de fer un resum i un comentari crític de cada seminari.
Cada resum no pot tenir més de 3 folis.
El seminari té un valor de 10% de la nota final.
10 No
Seminari 3 L'alumnat haurà de fer un resum i un comentari crític de cada seminari.
Cada resum no pot tenir més de 3 folis.
El seminari té un valor de 10% de la nota final.
10 No
Seminari 5 L'alumnat haurà de fer un resum i un comentari crític de cada seminari.
Cada resum no pot tenir més de 3 folis.
El seminari té un valor de 10% de la nota final.
10 No

Qualificació

CONDICIONS PER APROVAR:

1. Treure una nota final de 5/10 o superior.
2. Assitir al 70% de les sessions. És un estudi presencial.
3. Treure una nota superior a 3 en el treball. En cas que la nota sigui inferior no farà mitjana i serà la nota definitiva.


Avaluació:

1. Seminaris.
Els resumens i comentaris dels seminaris (5) tindran un valor de 10% cada seminari. El dilluns, després del seminari, és la data màxima per lliurar, via Moodle, cada resum. El resum no pot tenir més de 2 folis.

2. Participació. S'avaluarà la qualitat de la participació als seminaris. La nota serà del 5% de la nota total. La simple assitència no comporta cap nota, la no participació al seminari implica un 0 en aquesta nota.

3. Treball en grup.
L'alumnat farà un treball critic sobre algun dels temes tractats als seminaris. El treball es farà en grup de o 2 o 3 persones i tindrà un màxim de 4.000 paraules. Els treball es lliuraran el dia 27 d'octubre. El valor del treball és del 30% de la nota final.
El treball es depositarà a l'enllaç destinat per això. El treball haurà d'incorporar, com a mínim, 4 o 5 textos acadèmics o jurídics. La bibliografia ha d'aparèixer citada en el treball i en la bibliografia. Un text acadèmic és aquell que està publicat en revistes científiques, que incorporen la corresponent bibliografia. Un texto jurídic és una sentència, comentari de sentnència o comentari de normes. No es consideren textos acadèmics els informes oficials o d'ONGs, els textos divulgatius, els articles de premsa. Aquests elements poden utilizar-se, però no es contabilitzen dins les exigències indicades.
Capacitats i criteris: S'espera que l'alumnat sigui capaç d'escriure amb un llenguatge acadèmic, de forma clara i correcta. S'espera igualment, que l'alumnat tingui capacitat de síntesi i sigui capaç d'escriure un document amb les idees concretes. S'espera que l'alumnat pugui llegir i comprendre textos científics i/o jurídics i sigui capaç d'interrelacionar elements, realitzar un anàlisi crític, extraure conclusions i realitzar propostes.

4. Exposició i defensa del treball. El dia 27 d'octubre s'ha de expossar el treball realitzat. L'avaluació es farà entre pares, per la qual cosa l'alumnat haurà de estar present durant tota l'activitat d'avaluació.L'exposició i defensa tindrà un valor del 15% de la nota.

RECUPERABLE:
Només és recuperable el treball. El treball es recuperarà fent les correccions que indiqui el professor.

NO SON RECUPERABLES:
Els resumens i comentaris dels seminaris (excepte en cas d'haver assitit).
La participació als seminaris
L'assitència

______________________________________________________________________
NOTA MOLT IMPORTANT: L'acció “copiar i pegar” és fraudulenta. L'acció correcta és: “copiar, pegar i citar”. En cas de còpia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball de qualsevol assignatura, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dóna lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no lliuri el treball escrit tindrà la nota de NO PRESENTAT.

Avaluació única:
Treball individual.
El treball es depositarà l'últim dia de classe a l'enllaç destinat per això.
El tema del treball s'ha de acordar amb el professor.
El treball ha de tenir una extensió mínima de 4.000 paraules i màxima de 6.000. El treball s'haurà de fonamentar sobre la base, com a mínim, de 6 textos acadèmics o jurídics. La bibliografia ha d'aparèixer citada en el treball i en la bibliografia. Un text acadèmic és aquell que està publicat en revistes científiques, que incorporen la corresponent bibliografia. Un texto jurídic és una sentència, comentari de sentnència o comentari de normes. No es consideren textos acadèmics els informes oficials o d'ONGs, els textos divulgatius, els articles de premsa. Aquests elements poden utilizar-se, però no es contabilitzen dins les exigències indicades.
Capacitats i criteris: S'espera que l'alumnat sigui capaç d'escriure amb un llenguatge acadèmic, de forma clara i correcta. S'espera igualment, que l'alumnat tingui capacitat de síntesi i sigui capaç d'escriure un document amb les idees concretes. S'espera que l'alumnat pugui llegir i comprendre textos científics i/o jurídics i sigui capaç d'interrelacionar elements, realitzar un anàlisi crític, extraure conclusions i realitzar propostes.

Nota important: D'acord amb l'art. 8 de la normativa d'avaluació de la UdG l'avaluació única afecta exclusivament al sistema d'avalaució, no significa un canvi de sistema: de presencial a (semi) virtual.

Requisits mínims per aprovar:
CONDICIONS PER APROVAR:

1. Treure una nota final de 5/10 o superior.
2. Assitir al 70% de les sessions. És un estudi presencial.
3. Treure una nota superior a 3 en el treball. En cas que la nota sigui inferior no farà mitjana i serà la nota definitiva.

Tutoria

Les tutories es faran a l'horari programat.

Tutories presencials:
Dilluns de 11h a 13:30h

Tutories virtuals:
Divendres de 9 a 13h

EN QUALSEVOL DE LES MODALITATS S'HA DE DEMANAR HORA

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

FORO:
La comunicació i interacció es farà de forma preferent mitjançant el FORO que s'obrirà al començament del curs.


Mail:
Les comunicacions privades es faran mitjançant el mail oficial del professor (gonzalo.escobar@udg.edu). És important verificar el missatge confirmatori del rebut del mail, ja que en algunes ocasions el mail es desviat a la carpeta de spam.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La docència (teòrica i pràctica) serà presencial en els horaris aprovats.

En l'hipotètic supòsit d'un nou de tancament de les instal·lacions de la Universitat la docència es realitzarà de manera virtual de conformitat amb els mitjans que posi a disposició la Universitat.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació (llevat el lliurament de treballs) serà presencial en els horaris aprovats.

En l'hipotètic supòsit d'un nou de tancament de les instal·lacions de la Universitat l'avaluació es realitzarà de manera virtual de conformitat amb els mitjans que posi a disposició la Universitat.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es farán de forma mixta, tant de forma presencial com virtual, segons els horaris aprovats.

En l'hipotètic supòsit d'un nou de tancament de les instal·lacions de la Universitat les tutories es realitzarà de manera virtual de conformitat amb els mitjans que posi a disposició la Universitat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.