Departamento de Geografía > Estudios > Doctorado
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú

Departamento de Geografía

Doctorado

Programa de Doctorado en Medio Ambiente

Lo Doctorado de Medio Ambiente se encuentra bajo el paraguas delEscuela de Doctorado de la Universidad de Girona, y es coordinado conjuntamente por el Departamento de Geografía y el Instituto de Medio Ambiente, entre otros.

En este apartado podéis acceder a la página de la Escuela de Doctorado, a la descripción del Doctorado en Medio Ambiente, y además podéis consultar las Tesis doctorales en proceso y el histórico de Tesis leídas.

Más información
Títol:
La vulnerabilitat del comerç de la ciutat de Girona a les inundacions del riu Onyar
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Ribera Masgrau, Lluís
Direcció:
Ribas Palom, Anna
Lectura:
28/02/2017
Títol:
Paisatges de frontera dels territoris de pas dels Pirineus: els casos de l'Espai Català Transfronterer i l'Eurociutat Basca
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Pastor Saberi, Roser
Direcció:
Castañer i Vivas, Margarida i Varga Linde, Diego
Lectura:
24/02/2017
Títol:
Anàlisi dels canvis recents en el consum d’aigua en espais turístics. El cas de la Costa Brava (Girona)
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Gabarda Mallorquí, Ariadna
Direcció:
Ribas Palom, Anna
Lectura:
13/02/2017
Títol:
Assessment of Ecosystem Services perception in coastal agricultural landscapes: Case study from "La Plana de l'Empordà", Girona (Catalonia)
Programa:
Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Autor/a:
Soy Massoni, Emma
Direcció:
Pintó, Josep i Varga, Diego
Lectura:
28/09/2016
Títol:
Diseño de una metodologia de identificación y cartografia de unidades de paisaje a diferentes escalas. Aplicación al caso de Puerto Rico
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Soto-Bayó, Sandra
Direcció:
Pintó, Josep
Lectura:
28/06/2016
Títol:
Food tourism in rural areas: the case of cheese in Vall de Boí, a World Heritage Site
Programa:
Turisme, Dret i Empresa
Autor/a:
Fusté Forné, Francesc
Direcció:
Mundet i Cerdan, Lluís
Lectura:
3/06/2016
Títol:
Valoración de los atributos y las preferencias paisajísticas en la gestión turística de las áreas naturales protegidas: El caso de Chihuahua (México)
Programa:
Ciències Experimentals i de la Salut
Autor/a:
Suárez Chaparro, Rosa
Direcció:
Pintó, Josep
Lectura:
17/02/2016
Títol:
L'habitat alternatif en Catalogne, un modèle émergent? La (RE)naissance d'une "troisieme voie", entre pragmatisme et utopie
Programa:
Ciències Experimentals i de la Salut
Autor/a:
Pointelin, Richard
Direcció:
Vicente Rufí, Joan
Lectura:
9/2/2016
Títol:
Socioeconomic status determines floristic patterns in suburban domestic gardens: Implications for water use and alien plant dispersal in the mediterranean context
Programa:
Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Autor/a:
Padullés Cubino, Josep
Direcció:
Vila Subirós, Josep / Barriocanal Lozano, Carles
Lectura:
23/7/2015
Títol:
Vers una gestió territorial del regadiu. Model i aplicació a tres casos d'estudi de l'Europa meridional
Programa:
Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Autor/a:
Ricart Casadevall, Sandra
Direcció:
Ribas Palom, Anna / Pavón Gamero, David
Lectura:
16/12/2014
Títol:
Green Cities and Green Urban Economy; Contributions from case studies for a necessary low-carbon future
Programa:
Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Autor/a:
Nuss Girona, Sergi
Direcció:
Castañer Vivas, Margarida / Vila Subirós, Josep
Lectura:
5/12/2014
Títol:
Canali artificiali, territorialità idraulica e paesaggio. Uno studio comparativo tra Veneto, Catalogna e sud-ovest dell'Inghilterra
Programa:
Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Autor/a:
Visentin, Francesco
Direcció:
Ribas Palom, Anna / Vallerani, Francesco
Lectura:
1/4/2014
Títol:
Percepción social en la gestión del riesgo de inundación en una área mediterránea (Costa Brava, España)
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Lara San Martín, Alejandro
Direcció:
Ribas Palom, Anna; Vila Subirós, Josep
Lectura:
11/12/2012
Títol:
Nous processos d'urbanització i consum d'aigua per a usos domèstics. Una exploració de relacions a l'àmbit gironí
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Garcia Acosta, Xavier
Direcció:
Ribas Palom, Anna; Llausàs Pascual, Albert
Lectura:
16/10/2012
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
Explorant la jove pagesia: camins, pràctiques i actituds en el marc d'un nou paradigma agrosocial. Estudi comparatiu entre el sud-oest de la província d'Ontario i les comarques gironines
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Monllor i Rico, Neus
Direcció:
Salamaña i Serra, Isabel
Lectura:
21/10/2011
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
Environmental governance from a gender perspective. Theoretical reflections and case studies
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Agüera Cabo, Mercè
Direcció:
Bru Bistuer, Josefa; Funtowicz, Silvio
Lectura:
08/07/2011
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
Paisatge i models urbans contemporanis. Les comarques gironines (1979-2006): Del desarrollismo a la Globalització
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Valdunciel Coll, Julio
Direcció:
Vicente Rufí, Joan
Lectura:
14/06/2011
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
Les polítiques de paisatge a Europa en el marc del Conveni Europeu del Paisatge: els casos d’Espanya, Alemanya i Eslovàquia
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Wilbrand, Stephanie Meta
Direcció:
Nogué Font, Joan
Lectura:
01/03/2011
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
Análisis y evaluación de la vulnerabilidad de la población de La Fortuna de San Carlos a la actividad volcánica del Volcán Arenal, Costa Rica
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Berrocal Vargas, Milena
Direcció:
Ribas Palom, Anna; Malavassi Rojas, Eduardo
Lectura:
04/09/2008
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
Natura i cultura en l'evolució del paisatge de closes a l'Alt Empordà (1957-2001)
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Llausàs Pascual, Albert
Direcció:
Ribas Palom, Anna
Lectura:
19/06/2008
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
Paisatge i abandonament agrari a la muntanya mediterrània: una aproximació al cas de les Valls d'Hortmoier i Sant Aniol (Alta Garrotxa) des de l'ecologia del paisatge
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Varga Linde, Diego
Direcció:
Vila Subirós, Josep
Lectura:
28/11/2007
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
La gran obra hidràulica a les conques de la Muga i del Fluvià: dels projectes a les realitzacions (1850-1980)
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Pavón Gamero, David
Direcció:
Ribas Palom, Anna
Lectura:
28/09/2007
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
El turismo en los espacios naturales protegidos. Análisis de los objetos de consumo turístico y del comportamiento de los turistas en los parques naturales de le Liguria
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Mangano, Stefania
Direcció:
Fraguell Sansbelló, Rosa Maria; Capacci, Alberto
Lectura:
05/05/2006
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
La gestió turística local en el litoral català: una lectura des de la dialèctica socioespacial
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Calabuig Serra, Salvador
Direcció:
Donaire Benito, José Antonio
Lectura:
29/12/2005
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
Conflictes socioterritorials i participació pública en la gestió de l'aigua de la conca del riu Muga (Alt Empordà)
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Ventura Pujolar, Montserrat
Direcció:
Ribas Palom, Anna
Lectura:
06/05/2005
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
La transformació del paisatge litoral de la Costa Brava: anàlisi de l'evolució (1956-2003), diagnosi de l'estat actual i prognosi de futur
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Martí Llambrich, Carolina
Direcció:
Pintó Fusalba, Josep
Lectura:
11/03/2005
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
Análisis de los cambios en la estructura paisajística de l'Alt Empordà en el período 1957-2001
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Romero Vargas, Marilyn
Direcció:
Pintó Fusalba, Josep
Lectura:
01/03/2005
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
Les grans infraestructures de transport i el desenvolupament local de la ciutat mitjana. El tren d'Alta Velocitat a les ciutats de Girona, Arinyó i Novara
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Feliu Torrent, Jaume
Direcció:
Castañer Vivas, Margarida
Lectura:
11/02/2005
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
Les grans infraestructures de transport i el desenvolupament local de la ciutat mitjana. El tren d'Alta Velocitat a les ciutats de Girona, Arinyó i Novara:
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Feliu Torrent, Jaume
Direcció:
Castañer Vivas, Margarida
Lectura:
11/02/2005
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
Mirades turístiques a la ciutat. Anàlisi del comportament dels visitants en el Barri Vell de Girona
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Mora Crespo, Joan
Direcció:
Sardà Borroy, Rafel
Tutoria:
Pintó Fusalba, Josep
Lectura:
28/10/2004
Enllaç a TDX:
Descàrrega
Títol:
Disseny d'un sistema d'informació ambiental pel seu ús en els processos de gestió integrada de zones costaneres. Aplicació a la Costa Brava
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Mora Crespo, Joan
Direcció:
Sardà Borroy, Rafel
Tutoria:
Pintó Fusalba, Josep
Lectura:
28/10/2004
Enllaç a TDX:
Descàrrega

PRESENTADES AL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART

Títol:
La organización política, administrativa y territorial del Protectorado de España en Marruecos (1912-1956). El papel de las Intervenciones
Programa:
Geografia en Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient
Autor/a:
Villanova Valero, José Luis
Direcció:
Nogué Font, Joan
Lectura:
27/06/2003
Títol:
L'evolució dels models de turisme litoral. El Regne Unit, la Costa Brava i Cuba
Programa:
Geografia en Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient
Autor/a:
Mundet Cerdán, Lluís
Direcció:
Fraguell Sansbelló, Rosa Maria
Lectura:
18/12/1998
Enllaç a TDX:
Descàrrega

Tesis llegides

Títol:
El impacto de la marea negra para las mariscadoras gallegas y su rol en la recuperación del territorio: El caso Prestige desde una perspectiva de género, 2009
Programa:
Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Autor/a:
Braga de Melo Fadigas, Amanda
Direcció:
Bru Bistuer, Josepa i Castañer Vivas, Margarida
Títol:
Identificació, interpretació i valorització turística de les zones humides litorals de la Costa Brava, 2018
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Pueyo-Ros, Josep
Direcció:
Ribas, Anna i Fraguell, Rosa M.
Títol:
Canvis ambientals en els sistemes platja-duna del litoral català. Evolució històrica i escenaris de futur, 2019
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Garcia-Lozano, Carla
Direcció:
Pintó, Josep
Títol:
Desenvolupament territorial en espais transfronterers a Europa: una anàlisi dels impactes de plans i projectes, 2019
Programa:
Medi Ambient
Autor/a:
Martín Uceda, Javier
Direcció:
Castañer Vivas, Margarida

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.