Campus Alimentació i Gastronomia

Agrupació Sectorial

Empreses i entitats

L’Agrupació Sectorial del Campus Alimentació i Gastronomia està formada pel conjunt d’entitats i empreses del sector que volen formar part d’una xarxa dinàmica i ben informada, tant de les oportunitats com de les tendències, que els permeti generar projectes col·laboratius d’alt valor afegit a més de contribuir a la formació i inserció dels estudiants.