Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Portal de Govern Obert i de la Transparència

Activitat i impacte

La Universitat de Girona té com a missió la creació i la transferència de coneixement, la docència i l’aprenentatge, amb la voluntat de ser, des de l’arrelament al territori, un referent en l’Euroregió Pirineus Mediterrània i una institució ben posicionada a escala europea.

La Universitat de Girona té un compromís explícit que és alhora un tret essencial de la seva raó de ser: el deure d’esdevenir –i la plena consciència de ser– una institució d’educació superior, recerca i transferència amb vocació de servei públic.

LA UNIVERSITAT DE GIRONA EN XIFRES

La Universitat de Girona, a través del Gabinet de Planificació i Avaluació, elabora i publica les dades oficials de l’activitat que desenvolupa la institució.

Estudiants matriculats 15.378  
De fora de Catalunya 784 5,10%
Estrangers 1.214 7,89%
Dades a 19/04/2021 (Font: Gabinet de Planificació i Avaluació)
Personal Docent i Investigador 1.749  
Estrangers 129 7,38%
Personal d'Administració i Serveis 752  
Estrangers 21 2,79%
Dades a 10/11/2021 (Font: Servei de Recursos Humans)

Percentatge de professorat de la UdG que ha llegit la tesi a la institució

  PDI PDI Doctor Tesis UdG Tesis no UdG % Tesis UdG
Any Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
2022 811 965 1776 428 562 990 220 251 471 208 311 519 51.4% 44.7% 47.6%

Calculat per a tot el PDI actiu a la UdG en data 19 de setembre de 2022
 

Evolució del nombre i import de recursos captats per a projectes de recerca

Gràfic de barres de la distribució anual dels recursos captats en projectes de recerca des del 2017, desglòs de dades a la taula a continuació

Distribució anual dels recursos captats en projectes de recerca
Any Nombre projectes europeus Nombre projectes nacionals/autonòmics Import total
2017 14 27 3.993.885€
2018 25 126 11.289.649€
2019 21 61 6.600.035€
2020 30 62 9.926.627€
2021 15 73 10.613.622€
2022 9 34 4.491.165€ (calculat fins a 26/09/2022)
Font: GREC_UdG

La Universitat de Girona als rànquings

És ben sabut que els rànquings són una realitat a la qual cada dia més totes les institucions universitàries es veuen abocades. En aquest sentit, la Universitat de Girona ocupa llocs destacats en diversos rànquings, i ho fa de forma reiterada i destacada, en els de recerca especialment, en què millora de posició any a any.

  Institució de referència Què es valora Posició estatal Posició global

Webometrics

Cybermetrics Lab (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) Es basa en quatre indicadors: la mida del lloc web (pàgines recuperades des dels principals motors de cerca), la visibilitat (enllaços externs únics rebuts), el nombre de fitxers i el volum d’ús, i l’acadèmic (nombre d’articles i citacions a Google Acadèmic) 31 803

U-Ranking

Fundació BBVA i Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) U-Ranking: classifica les universitats espanyoles en funció del seu rendiment –docent, de recerca i d’innovació i desenvolupament tecnològic- corregint els efectes de la diferència de mida de les institucions per fer-les comparables entre elles. 4/12  

U-Ranking volum: classifica les universitats segons el volum total de resultats –docents, de recerca i d’innovació i desenvolupament tecnològic. la mida de les universitats és un element rellevant, juntament amb el rendiment de cada institució

 25/35                    

Scimago institutions ranking – sir global

El grup de recerca scimago està integrat per experts del csic i de diferents universitats espanyoles Analitza l’activitat científica de les institucions d’educació superior i de recerca a partir de la base de dades scopus (elsevier). No es concep com a rànquing, sinó com a ordenació de les institucions a partir de la producció científica a través de categories predeterminades de distribució. 26 413

Center for world university ranking (cwur)

Center for world university ranking Cwur publica un rànquing global que mesura la qualitat de l’educació i la docència, així com el prestigi dels membres de la universitat i la qualitat de la seva recerca. 25 777

Darrera actualització: 07/09/2022

Posicionament en altres rànquings

El rànquing I-UGR és una classificació de les universitats espanyoles públiques i privades que es basa en la recerca publicada en revistes internacionals.

 •  S’organitza a través de 12 camps i 37 disciplines científiques
 •  Sintetitza 6 indicadors bibliomètrics de producció i impacte científic en un indicador: IFQ2A- Index
 •  Extreu les dades de bases de dades de Thomson-Reuters (Web of Science i Journal Citation Reports)

Respecte als camps, la Universitat de Girona ha destacat en les 10 primeres posicions en els següents camps i disciplines, en el període 2009-2013:

 •  Quart lloc en el camp de Ciències de la Terra i Ciències Ambientals
 •  Quart lloc en la disciplina d’Enginyeria Civil
 •  Tercer lloc en la disciplina Ecologia i Ciències Ambientals
 •  Sisè lloc en la disciplina de Sociologia
 •  Sisè lloc en la disciplina de Geociències
 •  Sisè lloc en la disciplina d’Enginyeria Industrial
 •  Novè lloc en la disciplina d’Automàtica i Robòtica

L’Observatori IUNE és el resultat del treball realitzat per un grup d’investigadors pertanyents a les universitats que integren l’Aliança 4O: Universitat Carlos III de Madrid, Universitat Autònoma de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra.

Aquest grup ha desenvolupat una bateria de variables i indicadors de R+D+I que permet determinar amb precisió l’activitat de les universitats públiques i privades des de diferents vessants: en relació amb el professorat, el reconeixement científic, l’activitat investigadora, la innovació, la capacitat competitiva i  l’activitat formativa d’investigadors.

 •  La UdG destaca en els indicadors de competitivitat, en què se situa en sisena posició (2019) en relació amb el nombre de projectes obtinguts en convocatòries dels programes marc de la Unió Europea per cada 100 professors i en dotzena posició (2019) en relació amb el nombre de projectes obtinguts en convocatòries dels programes del Plan Nacional per cada 100 professors.
 •  La UdG també destaca -setena posició (2019)- en l’obtenció de beques per a la formació de personal investigador (Beques FPI) per cada 100 professors.

El SIR Iberoamèrica és un informe d’institucions que SCImago Research Group publica anualment. En aquest informe es consideren totes les institucions d’educació superior dels països que formen part d’Iberoamèrica i que tenen almenys un document a la base de dades Scopus en el darrer any del quinquenni disponible. No es concep com a rànquing, sinó com a ordenació de les institucions a partir de la producció científica a través de categories predeterminades de distribució.

Els resultats de la Universitat de Girona en el SIR IBE 2015 són:

 •  Posició 76 en relació amb la posició que ocupa l'organització en el context iberoamericà (Llatinoamèrica, Espanya, Portugal i Andorra), tenint en compte el valor de l'indicador pel qual s'ha ordenat la llista. A mateix valor, mateixa posició. 
 •  Tercera posició en relació amb la posició de l'organització en el context nacional, tenint en compte el valor de l'indicador pel qual s'ha ordenat la llista. A mateix valor, mateixa posició.

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) ha fet pública la tercera edició del rànquing d’universitats de l’Estat, en el qual ha analitzat 66 universitats (44 públiques i 22 privades). Segons aquest estudi, la UdG destaca en 14 dels 32 indicadors analitzats en la categoria de rendiment alt la qual cosa la situa en la 12a posició.

El rànquing promogut per CyD s'ha basat en un total de 32 indicadors institucionals, repartits entre les categories d'Ensenyament i aprenentatge, Recerca, Transferència de coneixement, Orientació internacional i Contribució al desenvolupament regional.

La UdG destaca principalment en l’àmbit de la Recerca i obté bona valoració en set dels deu aspectes analitzats. L’estudi valora especialment la captació i liquidació de fons externs de finançament, les publicacions per professor, l’impacte normalitzat de les publicacions, les publicacions altament citades, les publicacions interdisciplinàries i els post-doctorats. En Transferència de coneixement es valora l’obtenció de fons privats, les patents concedides i els ingressos de formació continuada.

Quant a l’orientació internacional, la UdG destaca en titulacions de màster impartides en llengua estrangera, en professorat estranger i en publicacions internacionals. I en l’àmbit de la docència, es valora positivament la taxa de graduació d’estudiants de màster.

El rànquing de la Fundación CyD, que utilitza la filosofia de l’U-Multirank de la Comissió Europea, fet a partir d’indicadors relatius, vol ser una eina interactiva en què sigui l’usuari qui busqui i seleccioni les universitats en base a les categories i els criteris que ell consideri importants.

La Universitat de Girona en indicadors

Per assolir un diagnòstic uniforme del sistema universitari català, l’Agència de Qualitat de Catalunya (AQU) ha desenvolupat l'EUC , una eina de suport en l’avaluació del desenvolupament dels ensenyaments universitaris. L'EUC presenta evidències en forma d’indicadors homogenis dels resultats acadèmics, el procés de preinscripció, la disponibilitat de recursos, el professorat, els ocupadors i la inserció laboral, entre altres.

INFORMES I INDICADORS

Informes d’avaluació del Sistema Universitari Català

En l’àmbit institucional, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha impulsat la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat a través del programa AUDIT, ha avaluat els centres adscrits que imparteixen titulacions adaptades a l’EEES i ha certificat els manuals d’avaluació docent del professorat. 

En aquest web es poden trobar els informes d’avaluació dels ensenyaments, d’una banda, i dels centres i les universitats, de l’altra, elaborats per AQU Catalunya. L’accés als informes de les titulacions de grau, màster i doctorat es pot fer per nom, per branca de coneixement o per universitat, mentre que l’accés als informes dels centres i les universitats es pot fer per nom o per universitat.

Enquesta d’inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Cada tres anys, des del 2001, l’AQU i les universitats catalanes duen a terme una enquesta d’inserció laboral a la població titulada per conèixer, entre altres qüestions, el temps, la qualitat i la via de la seva inserció, i també per saber el grau de satisfacció respecte de la formació rebuda.

Totes les universitats públiques i privades de Catalunya han participat en l'edició de l’enquesta, que tant pel seu abast com per la trajectòria (edicions 2001, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 i 2020) és una de les més representatives i importants a Europa. 

Informe sobre la Cooperació Universitària al Desenvolupament

Aquest informe, elaborat per l'Observatori de la Cooperació Universitària al Desenvolupament, es basa en les dades aportades per les universitats a través de l'enquesta de seguiment de l'ajuda del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) a través de la seva Subdirecció General de Polítiques de Desenvolupament. Aquestes dades es complimenten amb els documents elaborats pel grup de cooperació universitària al desenvolupament de la comissió sectorial CRUE Internalització i Cooperació (GT CUD) a través del seu Observatori de Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD).

Avaluació dels Ajuts a la cooperació realitzat per OXFAM Intermón

Oxfam Intermón ha desenvolupat una plataforma web per facilitar al ciutadà l'anàlisi i control dels ajuts i subvencions a la cooperació. Aquesta plataforma intenta facilitar les recerques exhaustives i àgils, amb accés a materials recents i rellevants que puguin resultar d'interès per a investigadors, periodistes, tècnics i totes aquelles persones interessades a la cooperació al desenvolupament.

Rànquing de les millors universitats espanyoles en software lliure

Rànquing elaborat per RuSL amb la classificació de les universitats en funció de la difusió que realitzen del software lliure. La difusió es mesura mitjançant el seu IDSL

Darrera actualització: 13/10/2021

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.