Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Oficina de Salut Laboral

Comitè de seguretat i salut

El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de la UdG en matèria de prevenció de riscos laborals, i com a tal entendrà en totes les qüestions relacionades amb la política de prevenció de la Universitat. S’ocuparà també de temes mediambientals que tinguin una relació directa amb la seguretat i salut de les persones i proposarà iniciatives en aquest sentit.

Informació Comitè de Seguretat i Salut

El Comitè de Seguretat i Salut es va constituir l'any 1996.

Actualment, el Comitè de Seguretat i Salut està format per 7 delegats de prevenció, 7 representants de la institució i 3 assessors.

Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors en matèria de seguretat i salut, i són elegits per i entre els membres de les Juntes de Personal i dels Comitès d'Empresa. Estan distribuïts per acord intern entre els 4 òrgans de representació dels treballadors de la Universitat segons el col·lectiu al qual pertanyen, de la manera següent:

  • Junta de PDI: 2 delegats de prevenció
  • Junta de PAS: 1 delegat de prevenció
  • Comitè d'empresa de PAS: 2 delegats de prevenció
  • Comitè d’empresa de PDI: 2 delegat de prevenció

Les competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut i dels delegats de prevenció són les que s’assenyalen en els articles 39 i 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, respectivament.

Text integre de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals