Institut de Recerca Educativa

Recerca educativa

Integrat per 10 grups de recerca

Institut de Recerca Educativa

L’IRE, creat l’any 2008, aglutina el treball de diferents grups de recerca de la UdG al voltant de l’anàlisi, transformació i millora de la pràctica educativa, ja sigui en contextos formals, no formals i informals. El compromís és contribuir a la recerca educativa des de principis compartits com són la inclusió, la sostenibilitat, la perspectiva de gènere, la igualtat i la cohesió social.