Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Facultat de Turisme

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'Escola Politècnica Superior, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 66Objectius en curs
  • 35Objectius tancats el darrer any
  • 140Accions en curs
  • 115Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
09-11-2022
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Facilitar informació als estudiants que volen pre-inscriure's i matricular-se al màster sobre el procés que han de seguir i el calendari per realitzar totes les accions necessàries
Diagnòstic:
Els estudiants que no venen de la UdG tenen les mateixes dubtes i fen les mateixes preguntes al coordinador del màster sobre els passos que han de seguir, especialment perquè la informació pública no es troba en castellà o anglès
Valoració:
Els estudiants que tenen dubtes sobre aquests processos reben dels coordinadors el link de tota aquesta informació (https://www.udg.edu/ca/estudia/Acces/Acces-a-masters). Es valora positivament donat que cap estudiant va tenir més dubtes un cop visitada la pàgina web
ACC0001707
Millora de la informació pública sobre el procés de pre-inscripció i matrícula del MDPT
Tancada
ACC0001708
Millora de la informació pública sobre el procés de pre-inscripció i matrícula del MTC
Tancada
ACC0001709
Facilitar la tramitació i informació a estudiants que vulguin fer la segona especialització del MTC
Tancada
ACC0001710
Facilitar la tramitació i informació a estudiants que vulguin fer la segona especialització del MDPT
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
05-10-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Augmentar el número d'estudiants als màsters
Diagnòstic:
Tot i que els màsters tenen bones xifres d'estudiants matriculats, es vol incrementar el nombre per tal de cobrir les places que especiica la memòria.
ACC0001711
Promocionar itineraris del MDPT durant el curs acadèmic per estudiants de 4rt de grau de la UdG - 50%
ACC0001712
Promocionar itineraris del MTCdurant el curs acadèmic per estudiants de 4rt de grau de la UdG - 50%
ACC0001713
Promocionar dobles titulacions i programes de mobilitat (Erasmus, Prometeu, Sicue, etc.) en el MTC - 50%
ACC0001715
Promocionar dobles titulacions i programes de mobilitat (Erasmus, Prometeu, Sicue, etc.) en el MDPT - 50%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
09-11-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDPT10
Descripció:
Creació d'itinerari de Direcció i Gestió de Càmpings
Diagnòstic:
Últimament hi ha hagut un interès per la incorporació temàtica de gestió en càmping, especialment en gestió sostenible de càmpings i també hi ha hagut contactes amb l'associació de Càmpings de Girona per promoure aquesta temàtica.
Valoració:
S'ha fet una modificació per incloure l'itinerari de Gestió de Càmpings dins el Màster en Direcció i Planificació del Turisme.
ACC0001764
Incorporar un nou itienerari en el Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Tancada

Responsable:
Coordinadora del Màster en Turisme Cultural
Data prevista:
15-10-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUTC
Descripció:
Donar més visibilitat a l'itinerari del patrimoni cultural del MTC amb la connexió amb el mòdul del Patrimoni Cultural de la UNESCO-UNITWIN
Diagnòstic:
Tot i que la preinscripció al màster demostra que hi ha un interès i coneixement del estudi molt satisfactori, pocs estudiants coceixen el certificat de UNESCO que oferim i es podia fer servir com una avantatge competitiva en el mercat i augmentar el número d'estudiants interessats.
ACC0001762
Plantejar la modificació del itinerari en Patrimoni cultural - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió. Aquesta competència resta lligada al debat més general sobre les competències transversals del model docent UdGXXI.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
04-04-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
La modificació se centra en dos aspectes que afecten al nostre Grau: la petició de l'agència d'avaluació per a l'acreditació de detallar els nivells de planificació i la inclusió de mencions.
Diagnòstic:
Els dos aspectes han sigut introduïts a la memòria que ja ha sigut aprovada pel Consell d'estudis, la Junta de la Facultat i la Comissió Docència UdG . Resta pendent la seva remissió a l'AQU i la posterior alta en el registre.
Valoració:
La memòria segueix el seu tràmit ordinari una vegada aprovada el novembre de 2020 pel Consell d'estudis i la Junta de la Facultat. S'ha de destacar que la declaració de l'Estat d'alarma, i la conseqüent suspensió de tràmits administratius, va impedir la seva aprovació en termes de normalitat el passat curs acadèmic.
ACC0002377
Redactar la memòria de modificació
Tancada
ACC0002378
Aprovació Consell d'estudis i Junta Facultat (i centres adscrits)
Tancada
ACC0002467
Aprovació de la memòria de modificació per la UdG
Tancada
UdG
ACC0002468
Inscripció de la memòria de modificació al RUCT
Tancada
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
02-05-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
El Grau en Turisme ha de millorar la seva projecció a nivell estatal i descentralitzar els perfils dels seus estudiants. S'ha d'atreure estudiants de fora de la província de Girona, bàsicament de Catalunya i de les Illes Balears, per reforçar la idea d'uns estudis d'un abast geogràfic ampli i, conseqüentment, per millorar la nota de tall
Diagnòstic:
Amb aquesta finalitat s'ha planificat una sèrie d'accions de promoció presencials i on-line. Les accions volen millorar la projecció dels estudis i també arribar a alumnes d'altres territoris de fora de la província
Valoració:
Les accions de promoció on-line i també les de naturalesa institucional s'han desenvolupat sense problemes, ara bé algunes de les accions presencials no s'han pogut desenvolupar com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19
ACC0002383
Fer millors accions de promoció on-line dels estudis de Grau en Turisme
Tancada
ACC0002384
Exposició sobre els estudis de turisme en instituts d'ensenyament secundari de fora de provincia Girona.
Tancada
ACC0002385
Treballar amb la Taula Gironina del Turisme per millorar la percepció del sector turístic per la població local.
Tancada
ACC0002386
Primera edició del Tourism Job Forum
Tancada
ACC0002387
Creació materials audiovisuals per facilitar la informació dels estudis i la Facultat
Tancada
ACC0002388
Creació de nous canals en xarxes socials
Tancada
ACC0002389
Repensar el Tourism Job Forum en un entorn semipresencial
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
03-03-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR
Diagnòstic:
En la majoría dels casos hi ha una molt escassa participació dels delegats als consells d'estudis. Els delegats creuen que la seva participació no és important en els consells d'estudis, o consideren que les obligacions bàsicament són la representació del veu dels estudiants en moments puntuals on hi ha un problema en la docència o coordinació. Per altra banda, moltes vegades no presten attenció als correus electrónics que reben des de la Facultat.
Valoració:
Objectiu resolt satisfactòriament
ACC0002764
Creació d'un contracte entre Facultat i delegats dels estudiants, on s'aclareixin totes les obligacions del càrrec del delegat per a aconseguir el crèdit de RA
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data de tancament:
23-12-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Incorporar les següents assignatures optatives al pla d'estudis del Grau de Publicitat i Relacions Publiques: Tècniques de relació amb els mitjans (3 crèdits ECTS) Relacions Públiques en organitzacions no lucratives (3 crèdits ECTS) Grups de comunicació (3 crèdits ECTS)
Valoració:
S'han ofert al curs 2020-21. Els estudiants les han rebut favorablement
ACC0002783
Alta per poder-se planificar el curs 20/21
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
15%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
S'ha començat l'anàlisi sobre les possibles assignatures optatives per desdoblar, mercès a l'interès i a la demanda expressada per l'estudiantat. Així mateix, s'està valorant el contingut de noves matèries optatives, com seria el cas de Personal Branding
Diagnòstic:
S'ha començat l'anàlisi sobre les possibles assignatures optatives per desdoblar, mercès a l'interès i a la demanda expressada per l'estudiantat. Així mateix, s'està valorant el contingut de noves matèries optatives, com seria el cas de Personal Branding
ACC0002894
Reorganització de l'oferta actual d'assignatures optatives - 30%
ACC0002895
Nova oferta d'assignatures optatives pel curs 22/23 - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data de tancament:
23-12-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Degut a les restriccions imposades per la UdG es varen prendre mesures en relació a la coordinació i la docència per adaptar-se al confinament
Diagnòstic:
Proposta a partir del mes de març de 2020 introduir millores en la comunicació i suport a l'estudiantat i professorat arran de passar d'una situació de classes presencials a classes on-line.
Valoració:
Es varen portar a terme satisfactoriament les mesures per afrontar la nova situació
ACC0002896
Millora de la fluïdesa de comunicacions amb tres grups de treball: Estudiants, Professors i Coordinació
Tancada

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Degà
Data de tancament:
07-11-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR, GPRP
Descripció:
Objectiu assolit durant el curs 2022/23. El nombre de matriculats és correcte.
Valoració:
Objectiu assolit, el nombre de matriculats és correcte.
ACC0003158
Creació Doble Titulació Publicitat i Relacions Públiques / Turisme
Tancada
ACC0003159
Creació Doble Titulació Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient
Tancada

Responsable:
Degà
Data prevista:
01-07-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR, GPRP
Descripció:
Donat que durant el curs 22/23 s'han posat en marxa les dobles titulacions de: Publicitat i Relacions Públiques i Turisme - Turisme i Geografia, Territori i Medi Ambient cal fer un seguiment de la promoció
ACC0003168
Xerrada estudiants per obtenir feedback sobre el progrés de la doble titulació - 15%
ACC0003169
Valoració de la doble titulació al final de cada curs - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
09-11-2022
Tancament:
No assoliment
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Aconseguir que la plataforma de disseny de les assignatures i de retruc la web de la UdG faciliti la informació en multilingüe o, com a mínim, de forma correcte en la llengua d'impartició.
Diagnòstic:
Es detecta que les fitxes de les assignatures són úniques per assignatures i és problemàtic per les assignatures que s'imparteixen en dos idiomes.
Valoració:
S'ha proposat al vicerector corresponent el redisseny i la reprogramació informàtica de les aplicacions de gestió de la docència de la UdG. S'ha fet reiteradament però la UdG encara no ha fet el redisseny.
ACC0001701
Proposar al vicerector corresponent el redisseny i la reprogramació informàtica de les aplicacions de gestió de la docència de la UdG.
Tancada
ACC0001706
Proposar al vicerector corresponent el redisseny i la reprogramació informàtica de les aplicacions de gestió de la docència de la UdG.
Tancada

Responsable:
Coordinador del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Data de tancament:
09-11-2022
Tancament:
No assoliment
Titulacions:
MUDPT10
Descripció:
Aconseguir que la informació del disseny de les assignatures faciliti la informació en multilingüe o, com a mínim, de forma correcte en la llengua d'impartició.
Diagnòstic:
Es detecta que les fitxes de les assignatures són úniques per assignatures i és problemàtic per les assignatures que s'imparteixen en dos idiomes.
Valoració:
S'ha proposat al vicerector corresponent el redisseny i la reprogramació informàtica de les aplicacions de gestió de la docència de la UdG.
ACC0001748
Proposar al vicerector corresponent el redisseny i la reprogramació informàtica de les aplicacions de gestió de la docència de la UdG.
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
04-03-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR
Diagnòstic:
Es detecta que la gran majoria de professors associats no tenen actualitzada la infromació personal al web.
Valoració:
La gran majoria han actualizat la informació personal al web
ACC0002784
Demanar personalment de cada professor la informació necessària i omplir-la a la plana amb l'ajuda de la Coordinació d'estudis
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
80%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Es detecta que hi ha professors que no tenen la informació afegida a la pàgina web del professorat, especialment dels perfils dels professors associats
ACC0002905
Demanar personalment de cada professor la informació necessària i omplir-la a la plana amb l'ajuda de la Coordinació d'estudis
Tancada
ACC0002906
Tenir la informació entrada per part del professorat al web - 60%

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
22-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
22-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 10%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
01-03-2023
Assoliment:
16%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Es detecta que hi ha professors, sobretot professorat associats, que no tenen afegida informació docent o de recerca a la web
ACC0003160
Demanar personalment a cada professor la informació necessaria i ajudar a omplir la plana web - 33%
ACC0003161
Incrementar el nombre el professorat amb informació docent o acadèmcia a la pàgina web - 0%

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
18-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
El curs 2021-2022 s'ha implementat una primera edició amb una participació superior al 40%. s'han difós els resultats entre direccions de centres i departament, administracions i caps de servei i se n'ha fet publicitat a la web
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2020-21 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
10-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar al procés P0903 una enquesta anual reduïda als titulats de màster per conèixer la seva satisfacció i inserció
Diagnòstic:
L'enquesta d'inserció d'AQU Catalunya només s'administra cada 3 anys i l'índex des resposta és baix.
Valoració:
La UdG ha desenvolupat una enquesta resumida a partir de l'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya. El procés s'ha aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG i s'ha incorporat al SGQ. L'enquesta s'ha administrat per primera vegada de manera generalitzada a tots els màsters durant el mes de gener de 2022.
ACC0002806
Actualització del procés P0903 Enquestes d'inserció de graduats
Tancada
UdG
ACC0002807
Implementació de l'enquesta
Tancada
UdG
ACC0002808
Tractament de dades i elaboració informe
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2022
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
15-12-2022
Assoliment:
46%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 40%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Oferir 6 places de tècnic de qualitat per a cobrir la tasca de tècnic/a de qualitat a les àrees d'estudi. Formar-los i integrar-los en els centres.
Valoració:
L'integració dels tècnics de qualitat als centres docents s'ha realitzat després d'un periode de formació. Esatn plemanet integrats en les àrees respectives i assumint les tasques que s'esperava amb satisfacció.
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003002
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada
UdG
ACC0003003
Dotar de la formació necessària a les TQ
Tancada
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
14%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat - 0%
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS - 0%
UdG
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 50%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
15-11-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 10%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 0%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 0%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
22-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102 - 0%
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102 - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
09-11-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Formació docent del professorat a través de cursos del ICE per la millora de la comunicació a través del Moodle i l'ús de més eines de docència online.
Diagnòstic:
Per alguns professors, especialment els associats, l'ús del moodle resulta complicat i per tant fent servir altres eines alternatives que coneixen tant els mateixos com els estudiants. Això significa que la informació que reben els resultants (material docent, publicació de notes) no surt de la mateixa font. Per altra banda, l'ús d'eines online per millorar la docència és cada curs més necessària per innovar.
Valoració:
Es valora positivament la docència que fan professors que segueixen cursos de docència, sigui de l'ICE o altres fonts .
ACC0001721
Incrementar la participació en cursos de docència pels professors del MTC
Tancada
ACC0001723
Incrementar la participació en cursos de docència pels professors del MDPT
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
04-10-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millora de la incorporació del nou professorat (professors associats o nous professors de temps complert) del màster al estudi, oferint informació sobre la Facultat, el màster, i el moodle
Diagnòstic:
El nou professorat que s'incorpora per primera vegada a la UdG desconeix com funciona la Universitat i la Facultat, i la estructura total del estudi del màster. Això provoca que treballa de forma més lenta i aïllada per desconeixement de com funciona la institució.
ACC0001722
Suport de Benvinguda als nous professors del MDPT - 20%
ACC0001724
Suport de Benvinguda als nous professors del MTC - 20%

Responsable:
Degà
Data de tancament:
10-12-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR, GPRP
Descripció:
Proposar accions específiques a l'ICE de formació de professors
Diagnòstic:
Existeix la necessitat de fomentar la formació de professors a traves de cursos de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Valoració:
Es valora positivament, hi ha hagut una participació important en aquests cursos dels professors afectats
ACC0002358
Cursos específics sobre docència en anglès
Tancada
ACC0002359
Curs específic a l'ICE sobre Moodle en especial atenció a la gestió de grups i a l'avaluació
Tancada
ACC0002360
Curs específic d'introducció bàsica per a professors associats (professionals de nova incorporació).
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
20-12-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GPRP, GTUR
Diagnòstic:
Fins el curs 2015/16, només hi havia un 47,8% de professors doctors durant el primer curs que impartian gairebé el 50% dels crèdits docents. Concretament, hi havia 9 professors no doctors. 1. La Facultat disposava de professors doctors a temps complert que tenien una càrrega de gestió molt alta i feien menys crèdits docents. 2. Objectiu de la Facultat de posicionar els professors a temps complert en els darrers cursos on s'imparteixen assignatures més especialitzades. 3. Hi havia un número alt de professors no doctors que impartian - en alguns casos - pocs crèdits, i d'aquesta manera els percentatges de professors doctors en el primer curs eran més baixos.
Valoració:
valorem positivament el canvi perquè aporten més experiència acadèmica
ACC0002765
Susbtituir 2 professors no doctors amb 2 doctors
Tancada
ACC0002766
Incrementar la càrrega docent de doctors durant el primer curs i passar la càrrega docent de professors no doctors a següents cursos
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
04-03-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Connectar la temàtica d'assignatures on hi ha professors de diferents departaments.
Valoració:
el coordinador d'estudis ha incrementat el número de reunions entre professorat
ACC0002776
Reunions entre professors de diferents departaments que comparteixen assignatura i coordinació d'estudis
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
13-12-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR, GPRP
Descripció:
Millorar el nivell d'anglès dels professors del grau que imparteixen classes en anglès
Valoració:
Diversos professors han dut a terme activitats per millorar el nivell d'aglès
ACC0002777
Continuar la difusió d'informació sobre les classes d'idiomes que s'ofereixen des del SLM
Tancada
ACC0002778
Substituir els professors que actualment no tenen un nivell oral d'anglès alt amb altres que ho tenen o passar l'assignatura al català
Tancada
ACC0002779
Organitzar com a Facultat classes en anglès per la pràctica oral del idioma
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
07-11-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Incrementar significament el número d'estudiants que responguin a les enquestes de valoració de la docència per tenir uns resultats més significatius
Valoració:
S'ha aconseguit augmentar el numero de respostes.
ACC0002780
Explicar la importància d'aquesta participació voluntària dels estudiant
Tancada
ACC0002781
Demanar als professors que motivin més als seus estudiants per participar en les enquestes
Tancada
ACC0002782
Realització de focus grups al final de curs amb estudiants per concretar nous problemes/necessitats que no estan represetats en les preguntes de la enquesta
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
02-05-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Els estudiants de primer curs demanen una vinculació més clara entre les assignatures introductòries a les diverses disciplines i el sector turístic. A l'inici del curs, els professors opten per una introducció general de la disciplina que ensenyen per poder més endavant especificar en temes del sector turìstic, però els estudiants esperen una vinculació directa des del principi.
Valoració:
Objectiu assolit.
ACC0002787
Realitzar una reunió amb els professors del primer curs per analitzar les opinions dels estudiants i els possible canvis del contingut de les seves assignature
Tancada
ACC0002788
Explicació més detallada durant les Jornades d'Acollida als estudiants de primer curs sobre els continguts i objectius de les assignatures d'aquest curs
Tancada

Responsable:
Degà
Data de tancament:
02-05-2022
Tancament:
No assoliment
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Actualment, la possibilitat dels professors d'aconseguir places de temps complerts depenen dels seus departaments, i la plantilla del professorat del GT depen a gran nivell de les decisions dels vuit departaments. Fins el curs 2015/16, no teniem el número mínim de professors que volien formar parte en un nou departament de Turisme.
Valoració:
Des de rectorat no es veu prioritària la creació d'un nou departament i es proposa que els diferents departaments que participen en el grau de Turisme treballin amb especial incidència a la Facultat de Turisme.
ACC0002789
Creació d'una proposta de creació d'un departament de Turisme
Tancada

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat per Consellde Govern el pla i entra en vigor el curs 22-23
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-05-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat un a convocatòria de projectes d'innovació docent i per la millora de la qualitat docent. S'ha resolt satisfactòriament.
ACC0003072
Implementar un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
27-04-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR
Diagnòstic:
La participació limitada dels estudiants a les diverses enquestes i l'existència de variables importants sobre la docència que encara no estan cobertes per les enquestes actuals, bloqueja la comunicació entre la coordinació d'estudis i els estudiants. Dins de les reunions amb la Coordinació d'estudis i els delegats surten temes específics de la docència i s'ha de motivar un canal de Comunicació més oberta entre professorat i estudiants
Valoració:
Les reunions i opinions dels estudiants varen servir per millorar la coordinació docent.
ACC0002961
Realització de focus groups al final de cada curs amb un grup representatiu i petit d'estudiants de cada curs i els seus delegats (com a màxim 10 estudiants per
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
02-05-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR
Diagnòstic:
Actualment hi ha mòduls amb assignatures de diferents crèdits ECTS assingnats i encara que en principi l'objectiu era l'adaptació del nombre de crèdits a les exigències de cada assignatura, al llarg dels anys aquesta iniciativa provoca més confusió als estudiants i no afecta a nivell signifiactiu la qualitat docent
Valoració:
S'ha aconseguit, a partir de la modificació de la memòria que tot4es les assignatures obligatòries i bàsiques de primer i segon siguin de 6 ECTS. Resta pendent un mòdul de tercer curs.
ACC0002973
Assignar el mateix nombre de crèdits ECTS (6) a totes les assignatures obligatòries (menys el Pràcticum)
Tancada

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-04-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 50%
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GTUR
ACC0003170
Concretar en el Pla docent que només el professorat associat doctor poden dirigir un TFG - 0%
ACC0003171
Seguiment anual amb els departaments afectats sobre els tutors que dirigeixen TFG - 0%

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
15-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millora de coneixement de la satisfacció dels estudiants sobre el sistema de suport, un cop que hagin acabat el màster
Diagnòstic:
L'enquesta actual que realitza la UdG te una molt baixa participació dels titulats i per tant el valor d'aquesta enquesta no és alt. Considerem que el problema pot ser el moment que s'envia l'enquesta, que és desprès del estudi, quan els estudiants tenen una desvinculació amb el màster.
ACC0001725
Desenvolupament i resultats d'una enquesta de satisfacció del sistema de suport, MTC. - 0%
ACC0001726
Desenvolupament i resultats d'una enquesta de satisfacció del sistema de suport, MDPT. - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR
Descripció:
El pla d'acció tutorial recull la planificació de l'acció tutorial a partir dels objectius, els continguts, la seqüenciació de les activitats i l'avaluació
Diagnòstic:
La voluntat del document és l'orientació acadèmica i professional de cada un dels alumnes i concreta l'acció tutorial com a funció del docent per a l'acompanyament individual i col·lectiu dels alumnes
ACC0002391
Redacció del pla d'acció tutorial, on s'especifiquen horaris i condicions de les tutories. - 50%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
El pla d'acció tutorial recull la planificació de l'acció tutorial a partir dels objectius, els continguts, la seqüenciació de les activitats i l'avaluació
Diagnòstic:
La voluntat del document és l'orientació acadèmica i professional de cada un dels alumnes i concreta l'acció tutorial com a funció del docent per a l'acompanyament individual i col·lectiu dels alumnes
ACC0002785
Redacció del pla d'acció tutorial, on s'especifiquen, entre d'altres, horaris i condicions de les tutories - 60%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
30-05-2023
Assoliment:
15%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
per complementar les accions que es duen a terme a nivell de universitat, la facultat vol introduir des dels primers cursos seminaris/xerrades dels nostres estudiants en actiu per tal que ens expliquin la seva experiència
ACC0002925
Organitzar seminaris sobre les experiències dels graduats en la creació de les seves empreses o en la introducció al mon laboral - 15%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
12-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Es considera que algunes taules d'AQU son molt generals i no es poden obtenir dades per a poder fer una anàlisis profunda dels estudis. La voluntat de la coordinació del grau i de la Facultat és fer un analisis més ampli i més acurat sobre determinats aspecte del grau.
ACC0003151
Reemprendre enquestes sobre pràctiques - 0%
ACC0003152
Creació enquesta sobre les tutories de les assignatures - 0%
ACC0003153
Creació enquesta sobre satisfacció dels serveis (sec acacdèmica, etc.) - 0%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
23-09-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Progressivament en funció del pressupost adaptar les aules per assolit un nivell d'excel·lència pel que fa als equipaments
ACC0003172
Augmentar l'electrificació en aquelles aules docents que la tenen més baixa - 0%
ACC0003173
Substitució de canons de projecció per televisors de grans polsades - 0%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
15-04-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millorar satisfacció amb la formació de les pràctiques externes
Diagnòstic:
En els resultats de les enquestes de satisfacció dels titulats sobre el màster, encara que pocs han contestat, la formació pràctica rep una avaluació de 6/10 aproximadament.
ACC0001735
Internship Day al MTC - 0%
ACC0001736
Internship Day al MDPT - 0%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
10-04-2023
Assoliment:
16%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millorar informació sobre satisfacció global del màster: Coneixement dels punts forts i febles del màster i totes les activitats que organitzen els professors i la coordinació.
Diagnòstic:
En general, es pot observar la baixa participació dels estudiants en les enquestes de la Facultat i de la UdG, mentres que cal informació més detallada que no es pot generar de les enquestes actuals.
ACC0001733
Focus Groups (online o presencial) als titulats del MTC - 0%
ACC0001734
Focus Groups (online o presencial) als titulats del MDPT - 0%
ACC0001737
Mesurar la satisfacció de les pràctiques externes del MTC - 0%
ACC0001738
Mesurar la satisfacció de les pràctiques externes del MDPT - 0%
ACC0001739
Ampliar la oferta i diversitat de pràctiques externes del MTC - 50%
ACC0001740
Ampliar la oferta i diversitat de pràctiques externes del MDPT - 50%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
12-04-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Desprès de tres anys d'haver acabat els estudis de màster, s'enviarà per WhatsApp i/o email una breu enquesta sobre la relació del màster i la seva inserció laboral
Diagnòstic:
Hi ha una baixa participació dels titulats en l' enquesta d'inserció d'AQU Catalunya
Valoració:
Es valora positivament la ràpida resposta d'un numero d'estudiants alt a través del WhatsApp i es considera que entre s'han de fer servir més que una eina (email) per contactar amb els estudiants de cursos passats.
ACC0001741
Enquesta d' inserció laboral dels titulats del MTC - 100%
ACC0001742
Enquesta d' inserció laboral dels titulas del MDPT - 100%
ACC0001743
Reunir informació des del Linkedin sobre la inserció laboral dels titulats del MTC - 0%
ACC0001744
Reunir informació des del Linkedin sobre la inserció laboral dels titulats del MDPT - 0%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
15-03-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Manteniment de relació professional/acadèmica amb els titulats per poder crear vincles més forts amb ells i col·loborar junts en projectes relacionats amb el màster
Diagnòstic:
S'observa una desvinculació amb el màster un cop que els estudiants acabin l'estudi i desprès és molt complicat posar-se en contacte amb ells
ACC0001745
Convidar titulats del MTC en webinars, conferències, seminaris - 25%
ACC0001746
Convidar titulats del MDPT en webinars, conferències, seminaris - 25%

Responsable:
Coordinador del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Data prevista:
11-10-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUDPT10
Descripció:
Reduir la taxa d'abandonament del màster en Direcció i Planificació del Turisme
Diagnòstic:
En les dades el curs 18-19 s'ha detectar un increment de la taxa d'abandonament, després d'una reducció gradual durant els cursos anteriors.
ACC0001750
Detecció del problema amb entrevistes personals amb estudiants per identificar el seguiment del màster. - 0%
ACC0001751
A la finalització del curs observar quins estudiants tenen assignatures pendents i contactar-los. - 50%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Realitzar una onada de l'estudi d'inserció laboral en el Grau de Turisme
Diagnòstic:
Es detecta la necessitat de tenir més informació sobre la satisfacció i la inserció laboral dels graduats en Turisme
ACC0002361
Revisar l'anterior enquesta als titulats
Tancada
ACC0002362
Durant el curs vinent fer una enquesta als titulats
Tancada
ACC0002363
Preparar una enquesta i entrevistes valorant la situació laboral a l'acabar el grau. - 50%
ACC0002364
Estandaritzar un informe de l'assignatura de pràctiques externes que visualitzi la inserció laboral - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
30-06-2025
Assoliment:
16%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Realitzar un informe de satisfacció de la propera promoció
Diagnòstic:
Es deteca la necessitat de començar a disposar d'aquesta informació
ACC0002396
Proposar una enquesta quantitativa per tota la promoció - 50%
ACC0002397
Proposar unes sessions qualitatives de valoració de la titulació entre els membres de la primera promoció - 0%
ACC0002398
Incloure en la valoració dels TFG una breu enquesta de satisfacció recurrent - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
07-11-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Millorar la preparació dels estudiants per la realització del TFG
Diagnòstic:
Es continuen detectant mancances en la realització de treballs per part dels estudiants
Valoració:
S'ha complert l'objectiu de manera molt satisfactòria
ACC0002399
Creació d'un document on s'especifiquin els requisits d'un treball acadèmic i la seva difusió als estudiants des del primer curs
Tancada
ACC0002400
Seguiment del nivell de qualificació dels treballs dels estudiants durant els 4 cursos
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
07-11-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
S'han detectat estudiants que no tenen molt clar si volen seguir estudiant turisme, com que no veuen moltes dificultats en aprovar la majoria de les assignatures del primer curs, i continuen els seus estudis però amb l'objectiu només d'aprovar assignatures, arribant al 4t curs amb problemes d'aprovar el TFG. Els estudiants no afronten des del principi grans dificultats perseguir els estudis
Valoració:
Acció executada. S'ha aconseguit que no hi hagi tants de solapaments amb les avaluacions.
ACC0002401
Creació de mecanismes de coordinació dels sistemes d'avaluació de les assignatures del primer curs
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
04-03-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR
Diagnòstic:
Donat que les empreses d'allotjaments són les que aporten més ajuts econòmics als estudiants, és difícil revertir aquesta tendència. Una mostra del que s'esta fent el Tourism Job Forum (edicions 2019 i 2020)
Valoració:
s'ha contactat adeverses empreses d'altres sectors diferents de l'allotjament i s'han generat convenis de pràctiques.
ACC0002403
Incentivar als estudiants a cercar llocs de treballs que els interessin
Tancada
ACC0002404
Convidar representants de noves empreses per presentar els seus objectius i incentivar la demanda
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
23-12-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Donat que el proper curs acaba una primera promoció completa d'aquest nou grau, realitzar un informe de satisfacció sobre la primera promoció del GPRP
Valoració:
Enquesta feta, index de resposta alt.
ACC0002768
Proposar una enquesta quantitativa per tota la promoció
Tancada
ACC0002770
Incloure en la valoració dels TFG una breu enquesta de satisfacció recurrent
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data de tancament:
23-12-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Realitzar una onada de l'estudi d'inserció laboral en el Grau de Publicitat i Relacions Públiques
Diagnòstic:
Es detecta la necessitat de tenir més informació sobre la satisfacció i la inserció laboral dels graduats
Valoració:
Objectiu realitzat
ACC0002771
Revisar l'anterior enquesta als titulats
Tancada
ACC0002772
Durant el curs vinent fer una enquesta als titulats
Tancada
ACC0002773
Donat que el proper curs acaba una primera promoció completa del nou grau, preparar una enquesta quantitativa i unes sessions amb enquestes qualitatives valoran
Tancada
ACC0002774
Estandaritzar un informe de l'assignatura de pràctiques externes que visualitzi la inserció laboral
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
15-05-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Millorar la preparació dels estudiants per la realització del TFG
Diagnòstic:
Es continuen detectant mancances en la realització de treballs per part dels estudiants
ACC0002775
Creació d'un document on s'especifiquin els requisits d'un treball acadèmic - 0%
ACC0002786
Seguiment del nivell de qualificació dels treballs dels estudiants durant els 4 cursos - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
27-04-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
La taxa d'abandonament en el primer curs va baixant (de 0,2 a 0,11) des del principi del GT, encara que la nota de tall segueix alta i la taxa de rendiment del primer curs (0,81) és alta, fet que significa que igualment hi ha estudiants que no tenen molt clar si volen seguir estudiant turisme, com que no veuen moltes dificultats en aprovar la majoria de les assignatures del primer curs, i continuen els seus estudis però amb l'objectiu nomès d'aprovar assignatures, arribant al 4t curs amb problemes d'aprovar el TFG. Els estudiants no afronten des del principi grans dificultats perseguir els estudis.
Valoració:
A l'ISC del curs 18/19 s'havia proposat una acció de millora (IAI/16/12G) que redefinim en dues noves accions: per un costat, l'OBJ 0001951, creació d'un pla d'acció tutorial (veure punt 5.1) i per l'altre la definició d'un nou objectiu OBJ0001956 - Coordinar els sistemes d'avaluació de les assignatures de primer curs.
ACC0002790
Coordinació dels sistemes d'avaluació de les assignatures del primer curs
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
31-05-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Les assignatures s'han anat adaptant i s'han introduït petits canvis en el pes dels contingut i activitats d'avaluació per tal de propiciar cada cop més una avaluació continuada
ACC0002918
Revisió de les guies assignatures i les fitxes de la memòria del grau - 50%
ACC0002922
Revisió de les guia de les assignatures amb una mirada de perspectiva de gènere - 15%
ACC0002923
Analitzar el continguts digitals de cada un dels itineraris - 10%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
El nostre objectiu és que en pròxims cursos, les matèries de 4t curs: Grups de Comunicació i Tècniques de relació amb els mitjans, així com Gestió de Crisis s'imparteixin 100% en anglès.
Diagnòstic:
Arran de les respostes sobre el tema de l'anglès a l'enquesta de satisfacció propia del grau dels graduats es detecta l'interès d'ampliar la docència en aquest idioma.
ACC0002920
Parlar amb el professorat interessat en fer docència en anglès
Tancada
ACC0002924
Donar suport al professorat respecte a la docència en anglès - 50%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
07-11-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
Les quatre accions d'han executat i la millora del procés es comença a implementar el curs 22/23
ACC0003154
Redefinició diari de pràctiques
Tancada
ACC0003155
Creació d'un nou informe del tutor
Tancada
ACC0003156
Establiment d'un circuit de comunicació tutor empresa - tutor acadèmica
Tancada
ACC0003157
Revisió i millora del manual de pràctiques
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR
ACC0003174
Acordar per consell d'estudis la nova forma de presentació del TFG de cares al curs 23/24 - 0%
ACC0003175
Implantar prova pilot de cares al curs 23/24 - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
10-09-2023
Assoliment:
15%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR
ACC0003176
Realització de field trips coordinats entre diferents assignatures - 15%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.