Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Horaris de tutories dels professors

Curs 2018-2019

Els professors tenen uns horaris de despatx per atendre als estudiants de les seves matèries.  

Us podeu dirigir a ells per resoldre els dubtes que us puguin sorgir.

Veure horaris tutories