Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Doble titulació Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i Direcció d'Empreses  

PRIMER ANY

Anuals

Història Econòmica 12 crèdits-B-ADE

Introducció a l’Economia 12 crèdits-B-ADE

1r semestre

crèdits

2n semestre

Crèdits

Fonaments de Matemàtiques-B-ETI

9

Fonaments de Matemàtiques II-B-ETI

6

Fonaments de Física I-B-ETI

6

Fonaments de Física II-B-ETI

6

Instruments d’Economia aplicada-B-ADE

6

Informàtica-B-ETI

6

Fonaments de l’Empresa-B-ADE

6

Total de crèdits del 1r curs = 69

SEGON ANY

1r semestre

crèdits

2n semestre

Crèdits

Expressió Gràfica-B-ETI

9

Fonaments de ciència de materials-OB-ETI

6

Fonaments de Química-B-ETI

6

Termodinàmica-OB-ETI

5

Estadística-B-ETI

6

Teoria de màquines-OB-ETI

5

Fonaments de Mecànica-OB-ETI

6

Fonaments de control-OB-ETI

3

Introducció Dret-B-ADE

6

Ec. Industrial-OB-ADE

Microeconomia-OB-ADE

6

Macroeconomia-OB-ADE

6

Economia Internacional-OB-ADE

6

Total de crèdits de 2n curs = 76

TERCER ANY

Total de crèdits de 3r curs = 75

QUART ANY

Total de crèdits de 4t curs = 76

CINQUÈ ANY

1r semestre

crèdits

2n semestre

Crèdits

TFG-OB-ADE 12 crèdits

Ampliació de matemàtiques II-OB-ETI

6

Optativa I-ADE

6

Taller d’ensinistrament professional-OB-ETI

3

Reconeixement de crèdits-ADE

6

Investigació operativa-OB-ETI

4

Projecte fi de grau-OB-ETI

15

Ciència i tecnologia del medi ambient-OB-ETI

4

Gestió de la producció-OB-ETI

3

Projectes-OB-ETI

4

Compt. Costos-OB-ADE

6

Dir. Estratègica-OB-ADE

6

Pla d’Empresa i Empren.OB-ADE

6

Total de crèdits de 5è curs = 81 (6 són reconeixement acadèmic)

Tipologia d’assignatures: -B- Bàsiques –OB- Obligatòries

Distribució dels CR

Curs

Semestre

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Reconeixement acadèmic

TFG*

Total semestre

Total curs

1r

1S

21

0

0

0

21

69

2S

24

0

0

0

24

anuals

24

0

0

0

24

2n

3S

39

0

0

0

39

76

4S

37

0

0

0

37

3r

5S

41

0

0

0

41

75

6S

34

0

0

0

34

4rt

7S

38

0

0

0

38

76

8S

38

0

0

0

38

7S

42

0

0

0

42

81

8S

0

6

6

15

27

anuals

12

12

TOTAL

338

6

6

27

377