Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Doble titulació Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i Direcció d'Empreses  

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

PRIMER ANY

SEGON ANY

TERCER ANY

QUART ANY

CINQUÈ ANY

1r semestre

crèdits

2n semestre

Crèdits

TFG-OB-ADE 12 crèdits

Ampliació de matemàtiques II-OB-ETI

6

Optativa I-ADE

6

Taller d’ensinistrament professional-OB-ETI

3

Reconeixement de crèdits-ADE

6

Investigació operativa-OB-ETI

4

Projecte fi de grau-OB-ETI

15

Ciència i tecnologia del medi ambient-OB-ETI

4

Gestió de la producció-OB-ETI

3

Projectes-OB-ETI

4

Compt. Costos-OB-ADE

6

Dir. Estratègica-OB-ADE

6

Pla d’Empresa i Empren.OB-ADE

6

Total de crèdits de 5è curs = 81 (6 són reconeixement acadèmic)

Tipologia d’assignatures: -B- Bàsiques –OB- Obligatòries

Distribució dels CR

Curs

Semestre

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Reconeixement acadèmic

TFG*

Total semestre

Total curs

1r

1S

21

0

0

0

21

69

2S

24

0

0

0

24

anuals

24

0

0

0

24

2n

3S

39

0

0

0

39

76

4S

37

0

0

0

37

3r

5S

41

0

0

0

41

75

6S

34

0

0

0

34

4rt

7S

38

0

0

0

38

76

8S

38

0

0

0

38

7S

42

0

0

0

42

81

8S

0

6

6

15

27

anuals

12

12

TOTAL

338

6

6

27

377