Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Doble titulació Economia / Filosofia

PRIMER ANY

Anuals

                                                                  Matemàtiques I -12 crèdits -B

                                                          Introducció a l’economia -12 crèdits -B

                                              L’evolució de les societats humanes -12 crèdits -B

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

Instruments d’economia aplicada I -B

6

Món actual I –B

6

Sociologia -OB

6

Món actual II -B

6

Mètodes quantitatius i tecnologia d’informació –B

6

Total de crèdits del 1r curs = 66

SEGON ANY

Anuals

                                                                 Estadística -12 crèdits -B

                                                     Comunicació oral i escrita -12 crèdits -B

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

Matemàtiques II –OB

6

Macroeconomia –OB

6

Microeconomia –OB

6

Economia internacional –OB

6

Ètica –B

6

Economia industrial –OB

6

Lògica I –OB

6

Antropologia filosòfica –B

6

Lògica II –OB

6

 Total de crèdits de 2n curs = 78

TERCER ANY

                                                                            Econometria -12 crèdits -OB

1r semestre

crèdits

2n semestre

Crèdits

Economia del medi ambient i dels recursos naturals –OB

6

Temes d’història econòmica contemporània –OB

6

Economia pública –OB

6

Anàlisi macroeconòmic –OB

6

Anàlisi microeconòmic –OB

6

Instruments d’economia aplicada II -OB

6

Política econòmica I –OB

6

Metafísica I –OB

6

Història de la filosofia antiga I –OB

6

Història de la filosofia antiga II –OB

6

 Total de crèdits de 3r curs = 72

QUART ANY

 Total de crèdits de 4t curs = 72

CINQUÈ ANY

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

                                 Treball Final de Grau ECONOMIA -12 crèdits -OB

Política econòmica II –OB

6

Estètica II –OB

6

Comerç i creixement econòmic -OB

6

Treball Final de Grau FILOSOFIA

12

 Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica –OB

6

Filosofia de la ciència –OB

6

Corrents actuals de la filosofia –OB

6

Metafísica II –OB

6

Total de crèdits de 5è curs = 66

Tipologia d’assignatures: -B- Bàsiques –OB- Obligatòries