Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Fisioteràpia

Grau en Fisioteràpia

Curs 2019-2020

L’objectiu fonamental és formar fisioterapeutes capacitats per atendre persones en l’àmbit preventiu, el tractament de lesions i patologies associades als moviments, utilitzant metodologies àgils que apropin als alumnes a l’activitat laboral i el treball en equip.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Fisioteràpia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
150
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.764 euros. Vegeu la informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Grau en Fisioteràpia - Campus de Salt
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant de Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona actitud de servei vers les persones i un caràcter actiu. Finalment, també serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
 • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia.
 • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides laborals del graduat en Fisioteràpia són molt diverses gràcies a l’ampli ventall dels diferents àmbits dels professionals de la salut: el tractament de patologies de les especialitats mèdiques i quirúrgiques; les activitats de prevenció de malalties i de promoció de la salut, així com la recerca, la docència i la gestió. Permet l’activitat professional lliure i també en els sectors públic i privat.

Els sectors principals d’ocupació son: mútues d’assegurances, mútues d’accidents, hospitals generals, hospitals especialitzats, centres de rehabilitació, atenció primària, escoles d’educació especial, residències geriàtriques, centres d’assistència primària, centres sociosanitaris, centres hidrotermals, clubs i centres esportius, fisioestètica, investigació, docència…

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

ANATOMO-FISIOLOGIA24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
ANATOMIA   ANATOMIA   ANATOMY (3159G01001) BBàsica 14.00 AAnual No
FISIOLOGIA   FISIOLOGIA   PHISIOLOGY (3159G01002) BBàsica 10.00 SSemestral
Anatomia 1   Anatomia 1   Anatomy 1 (3159G01046) BBàsica 6.00 SSemestral
Anatomia 2   Anatomia 2   Anatomy 2 (3159G01047) BBàsica 8.00 SSemestral
CIÈNCIES BÀSIQUES18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
BIOLOGIA   BIOLOGIA   BIOLOGY (3159G01003) BBàsica 6.00 SSemestral
FÍSICA   FÍSICA   PHYSICS (3159G01004) BBàsica 6.00 SSemestral
BIOQUÍMICA   BIOQUÍMICA   BIOCHEMICS (3159G01005) BBàsica 6.00 SSemestral
LLENGUA MODERNA6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
LLENGUA MODERNA   LENGUA MODERNA   MODERN LANGUAGE (3159G01030) BBàsica 6.00 SSemestral
FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA   FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA   PHYSIOTHERAPY FUNDAMENTALS (3159G01031) OBObligatòria 6.00 SSemestral
VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA   VALORACION EN FISIOTERAPIA   PHYSIOTHERAPY VALUATION (3159G01032) OBObligatòria 6.00 SSemestral
CIÈNCIES SOCIALS12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
PSICOLOGIA   PSICOLOGIA   PSICHOLOGY (3159G01006) BBàsica 6.00 SSemestral
ANTROPOLOGIA   ANTROPOLOGIA   ANTHROPOLOGY (3159G01007) BBàsica 6.00 SSemestral
PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
MASSOTERAPIA   MASOTERAPIA   THERAPY OF MASSAGE (3159G01008) OBObligatòria 6.00 SSemestral
APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS   APLICACIÓN DE AGENTES FISICOS   APPLICATION OF PHYSICAL AGENTS (3159G01009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
BIOMECÀNICA6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
BIOMECÀNICA   BIOMECÁNICA   BIOMECHANICS (3159G01033) OBObligatòria 6.00 SSemestral
CINESITERÀPIA6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
CINESITERÀPIA   CINESITERAPIA   KINESITHERAPY (3159G01034) OBObligatòria 6.00 SSemestral
MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR   ATENCION DE FISIOTERAPIA EN LAS LESIONES DEL APARATO LOCOMOTOR   ATTENTION PHYSIOTHERAPY IN INJURIES LOCOMOTOR (3159G01010) OBObligatòria 5.00 SSemestral
TERÀPIA MANUAL   TERAPIA MANUAL   MANUAL THERAPY (3159G01011) OBObligatòria 4.00 SSemestral
CADENES MUSCULARS   CADENAS MUSCULARES   MUSCULAR CHAINS (3159G01012) OBObligatòria 3.00 SSemestral
AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES I12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES   AFECCIONES MEDICOQUIRURGICAS   MEDICAL SURGICAL PATHOLOGY (3159G01016) OBObligatòria 4.00 SSemestral
PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA   PATOLOGÍA TRAUMATOLOGICA   TRAUMATOLOGY DISEASE (3159G01017) OBObligatòria 4.00 SSemestral
ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICA   ATENCIÓN SANITARIA BÁSICA   SANITARY ASSISTANCE BASICA (3159G01018) OBObligatòria 4.00 SSemestral
FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES   FISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICAS   SPECIAL PHISIOTHERAPY CLINICS (3159G01035) OBObligatòria 10.00 SSemestral
MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II10.00 crèdits
LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA6.00 crèdits
METODOLOGIA6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
METODOLOGIA   METODOLOGIA   METHODOLOGY (3159G01037) OBObligatòria 6.00 SSemestral
AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES II10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
PATOLOGIA EN NEUROLOGIA   PATOLOGIA EN NEUROLOGIA   NEUROLOGY DISEASE (3159G01019) OBObligatòria 4.00 SSemestral
PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIA   PATOLOGIA CARDIORESPIRATORIA   CARDIORESPIRATORY DISEASE (3159G01020) OBObligatòria 3.00 SSemestral
PATOLOGIA EN REUMATOLOGIA   PATOLOGIA EN REUMATOLOGIA   REUMATOLOGY DISEASE (3159G01021) OBObligatòria 3.00 SSemestral
PRACTICUM I 18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
PRACTICUM I   PRACTICUM I   PRACTICUM I (3159G01038) PEPràctiques externes 18.00 AAnual
OPTATIVES12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
FISIOTERÀPIA VETERINÀRIA   FISIOTERAPIA VETERINARIA   VETERINARY PHYSIOTHERAPY (3159G01022) OPOptativa 4.00 SSemestral No
HIDROTERÀPIA   HIDROTERAPIA   HYDROTHERAPY (3159G01023) OPOptativa 4.00 SSemestral
LLENGUA FRANCESA   LENGUA FRANCESA   FRENSCH LANGUAGE (3159G01024) OPOptativa 4.00 SSemestral No
PEDAGOGIA DEL MOVIMENT I CONSCIÈNCIA POSTURAL   PEDAGOGIA DEL MOVIMENTO Y CONSCIENCIA POSTURAL   MOVEMENT PEDAGOGY (3159G01025) OPOptativa 4.00 SSemestral No
PSICOMOTRICITAT   PSICOMOTRICIDAD   PSICHOMOTOR (3159G01026) OPOptativa 4.00 SSemestral No
TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIA   TERAPIAS HOLISTICAS EN FISIOTERAPIA   HOLISTIC THERAPIES IN PHYSIOTHERAPY (3159G01027) OPOptativa 4.00 SSemestral
ORTESIS I PRÒTESIS   ORTESIS Y PRÓTESIS   ORTHOSIS AND PROSTHESIS (3159G01028) OPOptativa 4.00 SSemestral
FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT   FISIOTERAPIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE   PHYSICAL THERAPY IN SPORT AND PHYSCIAL ACTIVITY (3159G01029) OPOptativa 4.00 SSemestral
Reeducació postural i del moviment – RPM   Reducación postural y del movimiento – RPM   Mouvement and posture re-education - MPR (3159G01042) OPOptativa 6.00 SSemestral
Anglès II   Inglés II   English 2 (3159G01043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques fisioterapèutiques i esport   Técnicas fisioterapeúticas y deporte   (3159G01044) OPOptativa 6.00 SSemestral
Prevenció de riscos laborals   Prevención de riesgos laborales   (3159G01045) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia   Introducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapia   Introduction to imaging on physioterapy (3159G01048) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teràpia d'alliberament miofascial-TAM   Terapia de liberación miofascial   Myofascial release therapy (3159G01049) OPOptativa 6.00 SSemestral
Fisioteràpia viscerosomàtica   Fisioterapia viscerosomática   Viscerosomatic physiotherapy (3159G01050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
PRACTICUM II 30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
PRACTICUM II   PRACTICUM II   PRACTICUM II (3159G01039) PEPràctiques externes 30.00 AAnual
TREBALL FI DE GRAU12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
TREBALL FI DE GRAU   TRABAJO FIN DE GRADO   FINAL WORK OF DEGREE (3159G01041) TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral
Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
FISIOTERÀPIA VETERINÀRIA   FISIOTERAPIA VETERINARIA   VETERINARY PHYSIOTHERAPY (3159G01022) OPOptativa 4.00 SSemestral No
HIDROTERÀPIA   HIDROTERAPIA   HYDROTHERAPY (3159G01023) OPOptativa 4.00 SSemestral
LLENGUA FRANCESA   LENGUA FRANCESA   FRENSCH LANGUAGE (3159G01024) OPOptativa 4.00 SSemestral No
PEDAGOGIA DEL MOVIMENT I CONSCIÈNCIA POSTURAL   PEDAGOGIA DEL MOVIMENTO Y CONSCIENCIA POSTURAL   MOVEMENT PEDAGOGY (3159G01025) OPOptativa 4.00 SSemestral No
PSICOMOTRICITAT   PSICOMOTRICIDAD   PSICHOMOTOR (3159G01026) OPOptativa 4.00 SSemestral No
TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIA   TERAPIAS HOLISTICAS EN FISIOTERAPIA   HOLISTIC THERAPIES IN PHYSIOTHERAPY (3159G01027) OPOptativa 4.00 SSemestral
ORTESIS I PRÒTESIS   ORTESIS Y PRÓTESIS   ORTHOSIS AND PROSTHESIS (3159G01028) OPOptativa 4.00 SSemestral
FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT   FISIOTERAPIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE   PHYSICAL THERAPY IN SPORT AND PHYSCIAL ACTIVITY (3159G01029) OPOptativa 4.00 SSemestral
Reeducació postural i del moviment – RPM   Reducación postural y del movimiento – RPM   Mouvement and posture re-education - MPR (3159G01042) OPOptativa 6.00 SSemestral
Anglès II   Inglés II   English 2 (3159G01043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques fisioterapèutiques i esport   Técnicas fisioterapeúticas y deporte   (3159G01044) OPOptativa 6.00 SSemestral
Prevenció de riscos laborals   Prevención de riesgos laborales   (3159G01045) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia   Introducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapia   Introduction to imaging on physioterapy (3159G01048) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teràpia d'alliberament miofascial-TAM   Terapia de liberación miofascial   Myofascial release therapy (3159G01049) OPOptativa 6.00 SSemestral
Fisioteràpia viscerosomàtica   Fisioterapia viscerosomática   Viscerosomatic physiotherapy (3159G01050) OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar prèviament a la matrícula els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb les claus de la teva primera identitat digital (codi d'usuari i contrasenya) com a estudiant de la UdG, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a un tutorial explicatiu sobre com formalitzar la matricula en línia.
 3. Visualitza el tutorial i accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 4. Revisa els apartats de beques bonificacions. Si tens dret a bonificacions o exempcions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció de sol·licitar-ne l'acreditació adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte corresponent en la matrícula.
 5. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions del tutorial.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
15 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 15 al 18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES

Els estudiants assignats reben un missatge de correu electrònic amb la data i l'horari de matrícula específic i tota la informació necessària per a la matrícula.

Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 51 30
Correu electrònic
info@euses.cat

Properament disponible

Automatrícula

L'automatrícula és el sistema de matriculació electrònica de la Universitat de Girona. Es realitza a través d'Internet i està disponible per a la major part dels estudis.