Escola Politècnica Superior

#PerfilsEPS

#PerfilsEPS és una sèrie de vídeos curts de caràcter informal que pretén acostar al públic el dia a dia dels membres de la comunitat universitària (personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiants) d’aquest centre docent.

Amb un estil fresc i deseixit, els vídeos de #PerfilsEPS faran una aproximació a la realitat i al vessant més personal d’alguns membres del col·lectiu universitari que per una o altra raó mereixen ser “descoberts”.

La sèrie #PerfilsEPS, que al llarg del curs 2018-2019 arribarà a una desena de peces, servirà també per donar a conèixer la part més amable del col·lectiu universitari al nostre entorn immediat.

Dr. Xavier Cufí Solé

Sotsdirector acadèmic

Gemma Rustullet

Tècnic de laboratori

Berta Llenas

Tècnica del Patronat Politècnica

Adrià Pol i Emili Roget

Estudiants participants UNIRAID 2019

Lluís Albó Rigau

Professor de l'Àrea d'Expressió Gràfica i ex-director de l'EPS

Laura Compte

Conserge