Escola Politècnica Superior

Quarta convocatòria de gràcia

Segons les Normes de permanència i progressió en els estudis de grau , l'article 3 especifica que els estudiants disposen de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura. En cas que l'estudiant no superi l'assignatura en la tercera convocatòria podrà sol·licitar una quarta i darrera convocatòria de gràcia a la direcció del centre.

L'estudiant s'ha d'adreçar a la Secretaria Acadèmica de l'Escola que li facilitarà la sol·licitud corresponent i un cop tramitada, rebrà la resolució per notificació electrònica.

La sol·licitud  s'ha de presentar en les dates que marca el calendari administratiu per a l'any en curs.