Escola Politècnica Superior

Canvi de pla d'estudis

Els estudiants de la Universitat de Girona que estiguin cursant un ensenyament dins un pla d’estudis que es trobi en procés d’extinció a causa de la implantació d’un pla d’estudis nou mantenen el dret de finalitzar l’ensenyament en el pla d’estudis vell mentre hi hagi oferta d’assignatures o bé a través de docència alternativa o tutories, segons la seva situació. No obstant això, si ho desitgen poden sol·licitar el canvi al pla d’estudis nou. El canvi al pla nou és forçós quan l’estudiant ha exhaurit les possibilitats de continuar matriculant-se en el pla vell previstes per la normativa estatal.

A la intranet La meva UdG  podeu formalitzar el tràmit electrònic d’adaptació de pla d’estudis.

El procediment el podeu consultar a l’adreça UdG > Estudia > Tràmits, normatives i preus > Tràmits > Adaptació a pla d'estudis de grau