Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Escola Politècnica Superior

Informació COVID-19

Escola Politècnica Superior

En aquesta pàgina web trobareu totes les indicacions pròpies de l’Escola referents a les mesures de prevenció i protecció dutes a terme en el Centre. Si fos necessari també s’informaria de possible afectacions en l’organització de la docència.

IMPORTANT: comproveu abans de l'inici de la classe quina aula teniu assignada ja que poden haver-hi canvis d'última hora.

Indicacions generals

 • L’ús de mascareta és obligatori en tot el campus i no pot ser substituïda per una pantalla facial. En els laboratoris i tallers docents, on és difícil garantir la distància de seguretat, és obligatori dur mascareta i pantalla.
 • La higiene de mans amb aigua i sabó es pot complementar amb els dispensadors de gel hidroalcohòlic que s’han disposat estratègicament en diferents zones dels edificis.
 • S’ha de respectar sempre la distància de seguretat interpersonal.
 • S’ha d’evitar al màxim l’intercanvi de material
 • Cada edifici del campus té accessos d’entrada i de sortida diferenciats. Per a la mobilitat dins dels edificis cal respectar els recorreguts marcats. Es recomana l’ús de les escales, sempre que sigui possible a excepció dels casos de necessitat o mobilitat reduïda.

Indicacions sobre els espais docents

 • Totes les aules disposaran de kits d’higienització (polvoritzador + paper).
 • Cada espai docent de l’escola està identificat amb un codi QR (a l’entrada de l’aula i sobre les taules o cadira-pala) que ens ha de permetre garantir la traçabilitat. Tothom que entri en un espai docent s’haurà de registrar en entrar i també en sortir mitjançant aquest codi QR que demanarà la identificació de l’usuari.
 • Quan un espai docent disposi de dues portes d’accés, estarà senyalitzat quina és d’entrada i quina és de sortida.
 • Les aules tenen senyalitzats els llocs preferents d’ubicació de l’estudiantat amb gomets verds o blaus. En cas que tots els llocs marcats amb aquests colors s’omplin, es podran ocupar els llocs marcats amb gomet de color groc. Quan es canviï d’aula serà necessari autohigienitzar el lloc que ocupeu.
 • El professorat és la màxima autoritat dins l’aula i de fer complir les indicacions de seguretat i té la potestat d’impedir l’accés a l’aula o als laboratoris o tallers a aquelles persones que no portin els EPIs requerits.
 • Cal garantir la màxima ventilació possible dins de les aules i per tant, sempre que sigui possible es deixaran finestres i portes obertes, essent necessària aquesta ventilació quan hi hagi canvis de grups. Es recomana deixar tot obert com a mínim 10 minuts entre classe i classe per assegurar aquesta ventilació.
 • Durant el temps destinat al descans entre sessió i sessió d’aula presencial, restareu a l’aula, reduint al màxim els desplaçaments innecessaris i evitant la interacció entre grups diferents de persones.