Estudia a la UdG

Descripció de l'estudi

Orienta't en 5 minuts

 

Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.


ESTRUCTURA PER CURSOS I MÒDULS

(Tipus de mòduls: B = formació bàsica; OB = obligatori; OP = optatiu; PE = pràctiques externes; TFG = treball de fi de grau)

1r Curs2n Curs3r Curs4t Curs
AL LLARG DE LA CARRERA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS
 • Optativitat + reconeixement acadèmic  36,00 crèdits (amb un màxim de 6 crèdits de reconeixement acadèmic, que també es poden obtenir cursant assignatures optatives)
 • Tercera llengua
  • Seminaris en llengua estrangera  9,00 crèdits
  • Nivell B2.1 - Alemany
  • Nivell B2.1 - Anglès
  • Nivell B2.1 - Francès
  • Nivell B2.1 - Italià
  • Nivell B2 - Alemany
  • Nivell B2 - Anglès
  • Nivell B2 - Francès
  • Nivell B2 - Italià
  • Nivell C1 - Alemany
  • Nivell C1 - Anglès
  • Nivell C1 - Francès
  • Nivell C1 - Italià
  • Nivell C1.1 - Anglès
  • Nivell C1.1 - Francès
  • Nivell C1.1 - Alemany
  • Nivell C2 - Alemany
  • Nivell C2 - Anglès
  • Nivell C2 - Francès
  • Nivell C2 - Italià