Cursos de preparación del examen de acreditación CERRADO B2 de inglés
Ir al contenido (click en Intro)
Cerrar
Menú
Identificación

Cursos de preparació de l’examen d’acreditació CLUC B2 d’anglès

T’ajudem a acreditar el B2 d’anglès abans de l’estiu!

Els cursos de preparació de l’examen CLUC anglès B2 t’ajuden a superar l'examen a través de classes impartides per examinadors oficials i experts en aquests tipus de cursos i exàmens d’acreditació.

Els cursos són oberts als estudiants de la Universitat de Girona i a tothom que tingui ja una formació prèvia en anglès (nivell B2)  i necessiti acreditar un nivell llengua d’anglès B2 a la Universitat, a l’Administració o al lloc de treball. L’aprenentatge a classe i a casa permet adquirir les estratègies necessàries per superar les quatre habilitats: comprensió escrita, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral. La pràctica amb material autèntic d’exàmens de les proves orals i escrites assegura una retroalimentació útil i personal de les tasques entregades i corregides pel professorat. Facilitem les eines per presentar-se amb confiança i tranquil·litat a l’examen.

 

Els Servei de Llengües Modernes organitza, durant el mesos de maig/juny i juliol, cursos intensius de preparació de 20 hores de durada i amb material per treballar de forma autònoma a casa. El mes de juny s’organitzen dos cursos, un al matí i l’altre a la tarda, del 21 de maig al 20 de juny (2 hores de classe, 2 dies a la setmana), i al juliol, un al matí del 8 al 19 de juliol (2 hores de classe de dilluns a divendres). Aquests cursos s’ofereixen just abans de la convocatòria dels exàmens oficials que farà també la Universitat de Girona, programats per al 20 i 21 de juny i el 22 i 23 de juliol.

 

Podeu consultar tota la informació referent a aquests cursos en aquest enllaç.

 

Què és el CLUC?

 

El CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) és el segell que avala el reconeixement dels diferents certificats de domini de llengües entre les universitats catalanes i espanyoles, d’acord amb les directrius aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya i ACLES.

 

Amb un certificat CLUC es pot acreditar el nivell necessari per acabar els estudis de grau a les universitats catalanes, accedir a màsters i convocatòries de mobilitat,  beques i ajuts. També és vàlid per acreditar el nivell de llengua a l’hora de buscar feina o bé promocionar-se en el lloc de treball.

Notícies relacionades