Instituto de Investigación sobre Calidad de Vida (IRQV)

Tesis doctorales

Programa Psicología, Salud y Calidad de Vida

Glink Lezana, Alexandra

Títol: "Eficacia de un entrenamiento en neurofeedback de la onda cerebral alfa en el tratamiento del estrés, la ansiedad, la depresión y los síntomas psicosomáticos"

Directors: Dra. Montserrat Planes.

Data: 26 de novembre de 2018

Vilugron Aravena, Fabiola Pamela

Títol: "Comportamientos de riesgo para la salud y calidad de vida en adolescentes escolarizados"

Directors: Dra. Mª Eugènia i Dra. Sílvia Font.

Data: 7 de novembre de 2018

Kapanadze, Maria

Títol: "Moral identity and career construction: Implications for theory, intervention and research. Example of people in recovery from substance use disorders"

Directors: Dra. Beatriu Caparrós, Dra. Esperanza Villar i Dr. Karl Aquino.

Data: 7 de setembre de 2018

Sitjar Suñer, Miquel

Títol: "Influència de l'adherència terapeutica i el suport social en la qualitat de vida percebuda de les persones amb diàlisi peritoneal"

Directors: Dra. Mª Rosa Suñer i Dra. Concepció Fuentes.

Data: 15 de març de 2018

Crous Parcerisas, Gemma  

Títol: "Social Exclusion and eudaimonic well-being: a children's perspective"

Directors: Dr. Ferran Casas i Dra. Mònica González.

Data: 15 de març de 2018

Masferrer Boix, Laura

Títol: "Bereavement and addiction: complicated grief symptoms, psychopathology and associated variables in a Substance Use Disorder sample"

Directors: Dra. Beatriu Caparrós.

Data: 1 de desembre de 2017

Llosada Gistau, Joan
  

Títol: "El Benestar Subjectiu dels adolescents tutelats en acolliment residencial i familiar a Catalunya"

Directors: Dra. Carme Montserrat i Dr. Ferran Casas.

Data: 19 de juliol de 2017

Gil Origüen, Ángel
   

Títol: "La percepción de autoeficacia como factor pronóstico de la integración social y la satisfacción con la vida en personas con lesion cerebral traumática severa-moderada después del tratamiento neurorehabilitador"

Directors: Dra. Pilar Monreal I Dra. Dolors Soler.

Data: 29 de juny de 2017

Pérez Burriel, Marc
      

Títol: "Desenvolupament de la intersubjectivitat secundària a través del joc compartit mare-infant"

Directors: Dra. Marta Sadurní.

Data: 19 de juny de 2017

Reverté Vilarroya, Sílvia
        

Títol: "Efecto de la calidad de vida, el afrontamiento y las conductas de salud de los pacientes con ictus isquémico agudo tratados con neurointervencionismo endovascular"

Directors: Dra. Rosa Suñer, Dra. Sílvia Font i Dr. Antoni Dávalos.

Data: 27 d' abril de 2017

Gómez Lima, Ana Belén
          

Títol: "Elaboración y aplicación de un programa de formación de formadores para la prevención sexual del VIH: efectos sobre la asertividad, la autoeficacia y la conducta"

Directors: Dra. Montserrat Planes.

Data: 24 de març de 2017

Pereira de Alcantara, Desirée             

Títol: "Promoción de la infancia y adolescencia: Afrontamiento del estrés y bienestar subjetivo en preadolescents escolarizados"

Directors: Dr. Ferran Casas, Dra. Carme Montserrat i Dr. Ferran Viñas.

Data: 16 de gener de 2017

Carneiro de Alcantara, Stefania
                 

Títol: "Violencia entre pares en el context escolar (Bulling) y bienestar subjetivo: Factores riesgo y protección para la salud en la infancia y la adolescencia"

Directors: Dra. Mònica González i Dra. Carme Montserrat.

Data: 16 de gener de 2017

Bataller Sallent, Sílvia
      

Títol: "Autoconcepto y Bienestar Subjetivo en la Primera Adolescencia"

Directors: Dr. Ferran Casas i Dra. Sara Malo.

Data: 14 d'abril de 2016

Garcia Moreno, Yolanda

Títol: "Prevalença de la depressió major en població adolescent de 12 a 16 anys del Baix Empordà: Estratègies d'afrontament, temperament i àmbits de benestar personal".

Director:Dr. Ferran Viñas.

Data: 9 de febrer de 2016

Font Pujol, Jordi

Títol: "Violència i Psiquiatria: Validació de l'Escala de Valoració de Risc d'Agressivitat (EVRA)".

Directors:Dra. Mª Eugènia Gras i Dr. Joan Vilalta.

Data: 5 de febrer 2016

Roselló Peñaloza, Miguel Ángel

Títol: "Discursos que (des)hacen cuerpos e identidades: Análisis psicosocial crítico en torno a la clínica transexual y sus patologizaciones".

Directora:Dra. Teresa Cabruja.

Data: 1 de juliol de 2014

Fàbregas Casas, Laura

Títol: "Esclerosi múltiple i brots: Estrés, afrontament i curs de la malaltia".

Directora:Dra. Montserrat Planes.

Data: 16 de juny de 2014

Keller Lawski, Dagmar

Títol: "Clasificación del subtipo de fibromialgia de acuerdo con la sintomatologia clínica y análisis de las diferencias de personalidad, psicopatología concomitante y calidad de vida percibida".

Directors:Dr. Manuel de Gracia i Dr. Josep Garré.

Data: 8 de novembre de 2013

Cebrián Fernández, Natalia

Títol: "Consumo de cannabis en universitarios. Etapas de adquisición".

Directores:Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra.Mª Eugènia Gras.

Data: 12 de març de 2013

Luna Soca, Xavier

Títol: "Bienestar subjetivo y satisfacción escolar en la adolescencia".

Director:Dr. Ferran Casas i Dra. Mònica González

Data: 1 de febrer de 2013

Alfaro Inzunza, Jaime Andrés

Títol: "Psicologia Comunitaria y Políticas Sociales: Estudio del Campo Técnico del Psicólogo de la Intervención Social en el marco de los Servicios Sociales Comunitarios Españoles".

Director:Dr. Ferran Casas

Data: 31 de gener de 2013

Vaqué Crusellas, Cristina

Títol: "El paper de l'alimentació en el benestar subjectiu dels nens i nenes de cinquè i sisè de primària".

Director:Dr. Ferran Casas i Dra. Mònica González

Data: 17 de desembre de 2012

Patiño Masó, Josefina

Títol: "Patrones de consumo de cocaína en jóvenes".

Directores: Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra.Mª Eugènia Gras.

Data: 9 de novembre de 2012

Thomas Vall-llosera, Mònica

Títol: "Factors emocionals associats a la conducta alimentària en adolescents: adaptació i validació de l'EES-C i l'EPIC-C".

Directores: Dr.Manuel de Gracia i Dr. Ramon Canals.

Data: 24 de juliol de 2012

Baltasar Bagué, Alícia

Títol: "Coneixements dels professionals de la salut de l'atenció primària sobre prevenció del consum de drogues".

Directores: Dra.Mª Eugènia Gras i Dra. Sílvia Font-Mayolas.

Data: 27 de març de 2012

Navarro Pou, Dolors

Títol: "La participació social dels adolescents en el context escolar i el seu benestar personal: Estudi psicosocial d'una experiència participative".

Director: Dr. Ferran Casas

Data: 5 de setembre de 2011

Grau Martín, Armand

Títol: "Evaluación evolutiva de la salud percibida según las etapas del cambio del modelo transteórico en el tabaquismo".

Directores: Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra. Mª Eugènia Gras

Data: 17 de juny de 2011

Salamó Avellaneda, Anna

Títol: "Patrons de consum d'alcohol entre estudiants universitaris".

Directores:Dra. Mª Eugènia Gras i Dra. Sílvia Font-Mayolas.

Data: 10 de juny de 2011

Suñer Soler, Rosa

Títol: "Abandonament de l'hàbit tabàquic en pacients afectats de malaltia vascular aguda".

Directores: Dra. Mª Eugènia Gras i Dra. Sílvia Font-Mayolas.

Data: 28 de juny de 2010

Escamilla Hernández, Mònica

Títol: "Los transtornos de la conducta alimentaria: estado de la investigación académica. Un estudio descriptivo a través de las tesis doctorales electrónicas nacionales e internacionales".

Directora: Dra. Beatriu Caparrós

Data: 26 de juny de 2009

Serdà Ferrer, Bernat Carles

Títol: "Avaluació dels efectes d'un programa d'exercici físic individualitzat sobre la qualitat de vida, la incontinencia urinària, la fatiga i la resistència muscular amb malalts de càncer de pròstata".

Directora: Dra. Arantza del Valle

Data: 29 de maig de 2009

Malo Cerrato, Sara

Títol: "Cultures mediàtiques adolescents: Un estudi psicosocial centrat en el telèfon mòbil".

Director:Dr. Ferran Casas

Data: 30 de gener de 2009

Fuentes Pumarola, Concepció

Títol: "Factors relacionats amb l’ús del casc en adolescents i aspectes canviants després d’un accident amb ciclomotor".

Directores: Dra. Maria Eugènia Gras, Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra. Carme Bertran

Data: 19 de desembre de 2007

Montserrat Boada, Carme

Títol: "Benestar i acolliment d’infants en família extensa: percepcions, avaluacions i aspiracions dels principals agents implicats".

Director: Dr. Ferran Casas

Data: 4 de setembre de 2006

 

Tesis doctorales

dirigidas o co-dirigidas por investigadores del IRQV en otros programas de doctorado de la UdG

Jurado Pérez, Rocío 

Título: "Identificación de las necesidades de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en diferentes periodos desde el diagnóstico de la enfermedad".

Programa: Doctorado en Ciencias Sociales, de la Educación y de la Salud.

Directora: Dra. Concepció Fuentes, Dra. Mònica González y Dr. Josep Garré.

Fecha: 15 de enero 2016 

Espinàs Olvera, Laura

Título: "Historias de enfermedad: Análisis narrativo en la experiencia de cáncer".

Programa: Doctorado de Psicología de la Universidad de Girona

Directora: Dra.Teresa Cabruja

Fecha: 12 de julio 2010

Cunill Oliva, Mònica

Título: "Comportamientos de riesgo en la adolescencia: Paralelismos entre el uso del casco y uso del preservativo".

Programa: Doctorado de Psicología de la Universidad de Girona

Directora: Dra. Mª Eugènia Gras

Fecha: 12 de febrero 2009

González Carrasco, Mònica

Título: "El bienestar psicológico en la adolescencia: La perspectiva de las ciencias de la complejidad".

Director: Dr. Ferran Casas

Programa: Doctorado de Psicología de la Universidad de Girona

Fecha: 21 de diciembre 2004         

Cassamo Chagane, Hachimo

Título: "Factores psicosociales relacionados cono la prevención de la transmisión heterosexual del VIH en jóvenes de Mozambique".

Directoras: Dra. Montserrat Planes y Dra. Mª Eugènia Gras

Programa: Doctorado de Psicología de la Universidad de Girona

Fecha: 12 de enero 2004

Alabau Bofill, Judith

Título: "Estudio de los procesos emocionales en niños/se con dificultades de aprendizaje y su relación con los procesos cognitivos basados en la Teoría PASS de la Inteligencia".

Directora: Dra. Carme Timoneda

Programa: Doctorado de Pedagogía de la Universidad de Girona

Fecha: 2 de septiembre 2003        

Mayoral Rodríguez, Sílvia

Título: "Diagnóstico e intervención psicopedagógica en alumnos de Educación secundaria con problemas de agresividad: Una propuesta para la mejora de la atención psicopedagógica".

Directora: Dra. Carme Timoneda

Programa: Doctorado de Pedagogía de la Universidad de Girona

Fecha: 11 de abril 2003                                   
Sierra, Maria

Título: Consumo de marihuana. Efectos y dimensión psicosocial".

Directora: Dra. Pilar Albertín

Programa: Doctorado de Psicología de la Universidad de Girona

Fecha: 2002           

Font-Mayolas, Sílvia

Título: "El autocontrol en el proceso de abandono de la conducta de fumar".

Directora: Dra. Montserrat Planes

Programa: Doctorado de Psicología de la Universidad de Girona

Fecha: 22 de noviembre 2002           

Juárez López, Josep Ramón

Título: "La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual: Indicadoras psicosociales".

Director: Dr. Ferran Casas

Programa: Doctorado de Psicología de la Universidad de Girona

Fecha: 12 de julio 2002          

Tesis doctorales

dirigidas por investigadores del IRQV en otros programas de doctorado de otras universidades

Laredo García, Andrés

Título: "Temperamento y problemas de ansiedad en muestra clínica de edad preescolar y escolar".

Directores: Dra. Mª Claustre Jané y Dr. Ferran Viñas

Programa: Psicopatología de Niños, de adolescentes y adultos de la Universitat Autònoma de Barcelona

Fecha: 2009

Planella Morató, Joaquima

Título: "Estudio prospectivo de trastornos de conducta perturbadora".

Directores:  Dra. Mª Claustre Jané (UAB) y Dr. Ferran Viñas

Programa: Psicopatología de Niños, de adolescentes, y adultos de la Universitat Autònoma de Barcelona

Fecha: 2007

Biglía, Bárbara

Título: "Narrativas de mujeres sobre laso relacionas de género en los Movimientos  sociales".

Directora:  Dra. Teresa Cabruja

Programa: Doctorado. Fac. de Psicología de la Universidad de Barcelona

Fecha: 2006