Oferta de asignaturas para el curso académico 2015-2016

Máster universitario en Juventud y Sociedad (IU)

Contenidos especializados

Nombre de la asignatura y descripción Tipo Créditos Grupo Duración Lengua

Polítiques i programes de joventut (3501MO1261)

OBobligatoria 5 A Aanual NDno definido

Joventut, consums i riscos (3501MO1263)

OBobligatoria 5 A Aanual NDno definido

Módulo prácticum

Nombre de la asignatura y descripción Tipo Créditos Grupo Duración Lengua

Pràctiques professionals (3501MO1268)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definido

Pràctiques de recerca (3501MO1269)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definido

Treball fi de màster (3501MO1270)

OBobligatoria 8 A Aanual NDno definido
B Aanual NDno definido
C 1primer semestre NDno definido

Módulo complementos formativos

Nombre de la asignatura y descripción Tipo Créditos Grupo Duración Lengua

Famílies en risc social: tècniques i estratègies de prevenció i atenció (3501MO2508)

OPoptativa 2,5 A 2segundo semestre NDno definido

Conflicte i mediació: Anàlisi des d’una perspectiva sistèmica -UB (3501MO2812)

OPoptativa 3 A 2segundo semestre NDno definido

Polítiques socials, desenvolupament humà i inclusió social -UB (3501MO2813)

OPoptativa 3 A 2segundo semestre NDno definido