Estudia > Matrícula > Donde os podéis dirigir
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Estudia en la UdG

Donde os podéis dirigir

Datos de contacto para trámites academicoadministratius

Secretaries acadèmiques

Les secretaries acadèmiques proporcionen informació i gestionen la majoria dels tràmits acadèmics i administratius relacionats amb els expedients acadèmics dels estudiants: adaptació, convalidació i reconeixement de crèdits, avaluació curricular, convocatòries extraordinàries, matrícula, trasllat d’expedient, sol·licitud de títols, emissió de certificats...

Secretaries acadèmiques de les àrees d'estudi

AE Ciències
972 41 87 20   sacademica.aec@udg.edu
AE Dret i Econòmiques
972 41 81 20   secretaria.dretieconomiques@udg.edu
972 41 80 02
AE Educació i Psicologia
972 41 83 20   secacademica.fep@udg.edu
AE Lletres i Turisme
972 41 82 20   secacad.aellt@udg.edu
AE Salut
972 41 96 16   secacad.areasalut@udg.edu
AE Tècnics
972 41 84 20   infoacademica.eps@udg.edu

Secretaries acadèmiques dels centres adscrits a la UdG

Centre Estudis Postgrau
972 21 02 99   cep@udg.edu
EUT CETA
93 763 61 66   secretaria@cetaedu.es
EU ERAM
972 40 22 58   eram@eram.cat
EUT Euroaula
93 451 03 06   info@euroaula.com
EUSES
972 40 51 30   info@euses.cat
EU Formatic Barcelona
93 215 68 00   secretaria.academica@formatic-barna.com
EU Mediterrani
93 426 98 22   secretariaacademica@mediterrani.com
EUHT Sant Pol de Mar
93 760 00 51   mail@santpol.edu.es

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants