Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Portal de Govern Obert i de la Transparència

Plantilla actual i teòrica

Professorat

El Claustre Universitari de la Universitat de Girona en la sessió 1/2016, de 18 de febrer de 2016, va aprovar el document "criteris per a la definició de la plantilla teòrica de professorat de la Universitat de Girona ". Es tracta d’un full de ruta que ha de servir per orientar la política de professorat a mig i llarg termini sobre la base d’una projecció raonable de les necessitats docents que els departaments de la Universitat de Girona han d’atendre. Un instrument que, des d’un punt de vista intern, ha de servir per dur a terme la futura contractació i promoció del PDI i que, d’altra banda, ha de servir per elevar al Govern de la Generalitat les necessitats reals que la UdG requereix. Uns 9 M d’euros d’increment de pressupost (un 10% aproximadament del pressupost actual) que si es materialitzés a raó d’1M o 2 M d’euros l’any, possibilitaria que la UdG pogués programar la implantació de la nova plantilla en un termini de 10 anys.

Plantilla actual de professorat i de personal investigador

Actualitzat: 21/09/2020