Llengües a la UdG

Alemany

Matrícula 2019-2020

 • Període de matrícula: del 3 al 30 de setembre de 2019

Cursos d'alemany

1

Si ets estudiant o membre de la UdG i és la PRIMERA vegada que et matricules a l’SLM ...

 • caldrà que justifiquis el teu nivell d'alemany  per matricular-te al curs adient (excepte si et matricules al nivell A1):
  • o bé amb un certificat d'idioma oficial (consulta en aquest document els certificats que pots presentar)
  • o bé fent una prova de nivell a l’SLM (consulta què has de fer per fer la prova de nivell d’alemany)
 • caldrà que enviïs un correu electrònic a matriculaidiomes@udg.edu amb les dades següents:
  • nom, cognoms, DNI, telèfon,
  • codi i nom del curs
  • Certificat de nivell d’idioma o full de la coordinadora d’alemany amb el nivell de curs recomanat, escanejats (excepte si et matricules al curs de nivell A1)
 • i rebràs un correu de confirmació que estàs matriculat
2

Si ets estudiant o membre de la UdG i et vols matricular al nivell A1 d’alemany o ja t’has matriculat anteriorment a l’SLM...

 • caldrà que facis la matrícula en xarxa entrant a: AUTOMATRÍCULA
 • caldrà que seleccionis el curs d’idioma:
  • si comences des de zero, pots matricular-te al curs d’A1
  • si vas superar un curs o un examen a l’SLM podràs matricular-te directament al nivell següent
  • si no vas superar el curs o examen matriculat anteriorment caldrà que tornis a matricular-te al mateix nivell
 • caldrà que emplenis el formulari d’automatrícula amb les dades personals que es demanen
 • i rebràs un correu automàtic de confirmació que estàs matriculat
3

Si ets exestudiant UdG (Alumni UdG*), personal de l’Ajuntament de Girona o de la Generalitat...

 • caldrà que justifiquis la pertinença al teu col·lectiu a través d'un document oficial que hauràs d'enviar a matriculaidiomes@udg.edu
 • caldrà que justifiquis el teu nivell d'alemany per matricular-te al curs adient (excepte si et matricules al nivell A1):
  • o bé amb un certificat d'idioma de l’SLM de la UdG (en aquest cas, no cal adjuntar-lo, només notificar de quin es tracta)
  • o bé amb un certificat d'idioma oficial (consulta en aquest document els certificats que pots presentar)
  • o bé fent una prova de nivell de alemany (consulta què has de fer per fer la prova de nivell d’alemany)
 • caldrà que enviïs un correu electrònic a matriculaidiomes@udg.edu amb les dades següents:
  • nom, cognoms, DNI, telèfon,
  • codi i nom del curs
  • certificat de nivell d’idioma o full de la coordinadora d’alemany amb el nivell de curs recomanat, escanejats (documentació no necessària si et matricules al curs de nivell A1)
  • un número de compte bancari per poder-te domiciliar la matrícula.
 • i rebràs un correu de confirmació que estàs matriculat
 • i també rebràs un correu "noreply" amb l'assignació d'un codi d'usuari UdG perquè puguis entrar en la informació del curs

*Fes-te Alumni i envia'ns, com a justificant, el certificat d'alta a l'associació

Prova de nivell

4

Prova de nivell

La prova de nivell d’alemany es programa durant el període de matrícula, del 3 al 30 de setembre de 2019, i consisteix en una prova en xarxa, a la qual has d’accedir a través d’aquest enllaç: prova de nivell d’alemany de l’SLM.

La prova et donarà un resultat en el moment que s’acabi l’exercici. Aquest resultat és el que cal que enviïs per correu electrònic a la coordinadora d’alemany de l’SLM, la professora Dankmute Pohl (dankmute.pohl@udg.edu). Caldrà que concertis amb ella un dia i una hora per fer una tutoria.

En la tutoria la coordinadora et lliurarà un full amb la recomanació del curs d'alemany adient a què cal que et matriculis.

Inscripció als cursos:

Un cop feta la prova de nivell, et pots matricular:

 • o bé seguint el procediment de matrícula 1 o 3, segons el col·lectiu al qual pertanyis
 • o presencialment, a la Secretaria de l’SLM, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.45 h, amb el full de la coordinadora d’alemany del nivell de curs recomanat, i, en el cas que no sigueu estudiants, PAS o PDI de la UdG, amb un número de compte bancari per poder-vos domiciliar la matrícula. Quan us hàgim inscrit, rebreu un correu de confirmació de la matrícula.