Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Llengües a la UdG

Ajuts

Programa de terceres llengües i ajuts en la correcció

Programa de terceres llengües (Parla 3)

Programa de terceres llengües

La Generalitat de Catalunya ofereix el Programa de terceres llengües aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, en què participen totes les universitats catalanes i la Secretaria d’Universitats i Recerca. L’objectiu del programa és fomentar i garantir el coneixement de terceres llengües (anglès, francès, alemany o italià), d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), com a mínim fins al nivell B2, a estudiants de grau de les universitats catalanes.

El programa inclou ajuts per a exàmens d'acreditació del nivell B2 de fins a 50 € i per a cursos de terceres llengües realitzats a les universitats catalanes, les escoles oficials d'idiomes (EOI) o l'Institut Obert de Catalunya (IOC) de fins a 350 €. Els ajuts s’han de sol·licitar a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Els tres tipus d’ajuts que s’ofereixen i que poden ser sol·licitats per a activitats que ha realitzat el Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona el curs 2019-2020, sempre que es compleixin els requisits de la convocatòria , són els següents:

 • Modalitat A
  Ajuts per sufragar les despeses de la matrícula per a la prova CLUC o exàmens propis del Servei de Llengües Modernes de nivell B2 d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Cal aprovar la prova per poder sol·licitar l’ajut.
  El termini per sol·licitar els ajuts d’aquesta modalitat A del curs 2019-2020
  finalitza el 30 de setembre de 2020 a les 14 h.
 • Modalitat B
  Ajuts per sufragar les despeses de la matrícula de cursos d’anglès, francès o alemany del Servei de Llengües Modernes i assolir els nivells A2 o B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, durant el curs que prevegi la convocatòria.
  El termini per sol·licitar els ajuts d’aquesta modalitat B del curs 2019-20 finalitza el 30 de setembre de 2020 a les 14 h.
 • Modalitat C
  Ajuts per sufragar les despeses de la matrícula de cursos d’anglès, francès o alemany del Servei de Llengües Modernes dels nivells A2 o B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, durant el curs que prevegi la convocatòria, sempre que es tingui concedida una beca Equitat en un tram 1 o una beca general del curs que prevegi la convocatòria. No s'exigeix haver aprovat el curs per poder sol·licitar l’ajut.
  El termini per sol·licitar els ajuts d’aquesta modalitat C del curs 2019-20 finalitza 31 d’agost de 2020 a les 14 h.

Podeu informar-vos dels requisits de la convocatòria en aquest enllaç

Quina documentació necessitareu del Servei de Llengües Modernes per demanar l’ajut?

PER A LA MODALITAT A (AJUTS LINB2-A 2019) I LA MODALITAT B (AJUTS LINB2-B 2019):

 • El certificat d’haver aprovat l’examen d’acreditació o el curs de llengua.
 • El rebut de la matrícula abonada de l’examen d’acreditació o del curs de llengua.

PER A LA MODALITAT C (AJUT LINB2-C 2019 ):

 • El justificant de la matrícula al curs de llengües estrangeres corresponent.

Els certificats dels cursos els podeu passar a buscar per la Secretaria del Servei de Llengües Modernes, i el rebut o justificant caldrà que el demaneu prèviament a llengues@udg.edu .

L’ajut el tramita l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), i s’ha de sol·licitar en línia en aquest enllaç .

Convocatòria 2019 d’ajuts per a la correcció en català i anglès de material docent i de recerca

El Servei de Llengües Modernes convoca anualment ajuts per a la correcció de material docent i de recerca en català i anglès.

La convocatòria pretén atorgar ajuts per a la correcció en català i anglès de material docent, com ara apunts, pràctiques, exercicis, exàmens o programes d'assignatures, i té com a destinatari el personal docent de la UdG. També pretén atorgar ajuts a la correcció en català i anglès de material de recerca elaborat pel professorat de la UdG, com ara articles de recerca i tesis.

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent de la UdG, a iniciativa pròpia i individual. Així mateix, poden participar-hi els departaments i els centres que ho considerin una iniciativa d'interès institucional.

Per participar en la convocatòria, el professor o la professora responsable ha d'emplenar i enviar per correu electrònic (suport.linguistic@udg.edu ) el formulari de sol·licitud .

Podeu consultar totes les bases de la convocatòria en aquest enllaç .