Llengües a la UdG

Llengües a la UdG

Cursos de llengües 2018-2019

Llengües a la UdG

El Servei de Llengües Modernes ofereix suport lingüístic, resolució de problemes i traducció de textos. Promou intercanvis lingüístics i facilita l’accés al coneixement de llengües estrangeres, al mateix temps que intensifica les possibilitats d’acolliment intercultural en el si de la UdG.