Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Publicacions

Discurs, gènere, cultura i ciència (DIGECIC)

Any Tipus publicació Publicació
2019 Article Marc Martí-Costa; Jordi Bonet i Martí  "Segregació espacial i polítiques d'inclusió urbana: el cas de Girona."  Nous Horitzons   (2019):  66-76.Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida

Any Tipus publicació Publicació
2019 Article Alcantara, S.C; González-Carrasco, M; Montserrat, C; Viñas, F; Casas, F; & Abreu, D.P.  "Violência entre pares, clima escolar e contextos de desenvolvimento: suas implicações no bem-estar = Peer violence, school environment and developmental contexts: Its effects on well-being."  Ciência & Saúde Coletiva  24 (2019):  509-522.
2019 Article Cornellà, M.G., Viñas, F., Juárez, J.R., Martin, M.M. and Malo, S.  "Temperament and attachment as predictive factors for the risk of addiction to substances in adolescents."  Revista de Psicopatología y Psicología Clínica = Spanish Journal of Clinical Psychology  23 (2019):  179-187.
2019 Article Corominas, M.; González-Carrasco, M. & Casas, F.  "The Importance of Feeling Adequately Heard by Adults and Enjoying Time with Family for Children's Subjective Well-Being (Accepted 27/06/2019 with Minor Revisions).."  Child Indicators Research   (2019):  -.
2019 Article Martin-Perpiñà, M., Viñas, F., and Malo, S.  "Media multitasking impact in homework, executive function and academic performance in Spanish adolescents."  Psicothema  31 (2019):  81-87.Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida

Any Tipus publicació Publicació
2019 Documents Científico-Tècnic Pineda, L., Curran, M. & Corominas, M. Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona ( http://hdl.handle.net pendent)., Informe. Barcelona (ESP): Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), 2019. Discurs, gènere, cultura i ciència (DIGECIC)

Any Tipus publicació Publicació
2018 Llibre pendent de publicació Sánchez, C.; Villena, N. Conciliació i corresponsabilitat a la República Catalana. Una perspectiva feminista, Conciliació i corresponsabilitat a la República Catalana. Una perspectiva feminista. (ESP): Fundació Josep Irla, 2018. Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida

Any Tipus publicació Publicació
2018 Actes de Congressos Dauvin, C. Trayectoria del sistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo, Desigualdades, desafíos a las democracias, memorias y re-existencias. Manizales (COL): , 2018. 
2018 Documents Científico-Tècnic Corominas, M. Anàlisi en profunditat de l'enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona (http://hdl.handle.net pendent)., Informe. Barcelona (ESP): Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), 2018. 
2018 Documents Científico-Tècnic Pineda, L.; Corominas, M. & Zancajo, A. Dades clau d'infància i adolescència a Barcelona 2018 (http://hdl.handle.net pendent)., Informe. Barcelona (ESP): Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), 2018.