Institutes > IRQV > Publications
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification

Quality of Life Research Institute (IRQV)

Publications

Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida

Any Tipus publicació Publicació
2019 Article Alcantara, S.C; González-Carrasco, M; Montserrat, C; Viñas, F; Casas, F; & Abreu, D.P.  "Violência entre pares, clima escolar e contextos de desenvolvimento: suas implicações no bem-estar = Peer violence, school environment and developmental contexts: Its effects on well-being."  Ciência & Saúde Coletiva  24 (2019):  509-522.
2019 Article Corominas, M.; González-Carrasco, M. & Casas, F.  "The Importance of Feeling Adequately Heard by Adults and Enjoying Time with Family in Relation to Children's Subjective Well-Being."  Child Indicators Research  online (2019):  online-online.
2019 Article González-Carrasco, M., Vaqué, C., Malo, S., Crous, G., i Casas, F.  "A qualitative longitudinal study on the well-being of children and adolescents."  Child Indicators Research  12 (2019):  479-499.
2019 Article Martin-Perpiñà, M., Viñas, F., and Malo, S.  "Media multitasking impact in homework, executive function and academic performance in Spanish adolescents."  Psicothema  31 (2019):  81-87.
2019 Article Martin-Perpiñà, M., Viñas, F., and Malo, S.  "Personality and social context factors associated to self-reported excessive use of Information and Communication Technology (ICT) on a sample of Spanish Adolescents."  Frontiers in Psychology  10 (2019):  436-.Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida

Any Tipus publicació Publicació
2019 Documents Científico-Tècnic Pineda, L., Curran, M. & Corominas, M. Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona ( http://hdl.handle.net pendent)., Informe. Barcelona (ESP): Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), 2019. Psicologia de la Salut

Any Tipus publicació Publicació
2019 Capítol de llibre Patiño, J., Hernández-Serrano, O., Gras, M.E., Planes, M., Font-Mayolas, S.  "Prevención secundaria del consumo de drogas en jóvenes y adolescentes: una revisión ." Congreso Nacional de Psicología (4rt: 2019: Vitoria-Gasteiz). IV Congreso Nacional de Psicología: libro de capítulos: 21-24 de julio de 2019, Vitoria-. Madrid (ESP): Colegio Oficial de Psicólogos (Espanya), 2019. Discurs, gènere, cultura i ciència (DIGECIC)

Any Tipus publicació Publicació
2018 Llibre pendent de publicació Sánchez, C.; Villena, N. Conciliació i corresponsabilitat a la República Catalana. Una perspectiva feminista, Conciliació i corresponsabilitat a la República Catalana. Una perspectiva feminista. (ESP): Fundació Josep Irla, 2018. Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida

Any Tipus publicació Publicació
2018 Obres Col·lectives Truñó, M.; Pineda, L.; Curcoll, L; Curran, M. & Corominas, M. (responsible for data analysis certificate) Agenda dels infants, propostes per millorar el nostre benestar (http://hdl.handle.net/11703/109826), Informe. Barcelona (ESP): Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), 2018. 
2018 Documents Científico-Tècnic Corominas, M. Anàlisi en profunditat de l'enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona (http://hdl.handle.net pendent)., Informe. Barcelona (ESP): Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), 2018.