Institutes > IRQV > Publications
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification

Quality of Life Research Institute (IRQV)

Publications

Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida

Any Tipus publicació Publicació
2020 Article Cornellà-Font, M. G., Viñas-Poch, F., Juárez-López, J. R., & Malo-Cerrato, S.  "Risk of Addiction: Its Prevalence in Adolescence and its Relationship with Security of Attachment and Self-concept.."  Clinica y Salud  31 (2020):  21-25.
2020 Article Corominas, M.  "The importance of the school coexistence free from peer victimization in children's subjective well-being (Submitted manuscript for publication)."  International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice   (2020):  -.
2020 Article Corominas, M.; Curran, M.; Pineda, L.  "Parlen els nens i nenes: Una eina de ciutat per conèixer i millorar el benestar de la infància, des del seu punt de vista i amb el seu protagonisme."  Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social  24 (2020):  56-70.
2020 Article Corominas, M.; González-Carrasco, M.; Casas, F.  "Analysing the factors for an optimum play environment using children's subjective well-being indicators (Submitted manuscript for publication)."  Psychosocial Intervention   (2020):  -.
2020 Article Corominas, M.; González-Carrasco, M.; Casas, F.  "Children's school subjective well-being: The importance of schools in perception of support received from classmates (Submitted manuscript for publication)."  Revista Psicología educativa   (2020):  -.Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida

Any Tipus publicació Publicació
2020 Documents Científico-Tècnic Pineda, L.; Corominas, M. (coordination, responsible for data analysis and co-author of the writing); Pitarch, K.; Curcoll, L. Dades clau d'infància i adolescència a Barcelona 2019 (institutinfancia.cat/mediateca/dades-clau-dinfancia-i-adolescencia-a-barcelona-2019/)., Informe. Barcelona (ESP): Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), 2020. 
2020 Documents Científico-Tècnic Pineda, L.; Curcoll, L.; Corominas, M. (research); Pitarch, K. Resum format revista del dades clau d'infància i adolescència a Barcelona 2019 (https://institutinfancia.cat/mediateca/resum-format-revista-del-dades-clau-dinfancia-i-adolescencia-a-barcelona-2019/)., Informe. Barcelona (ESP): Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), 2020. Discurs, gènere, cultura i ciència (DIGECIC)

Any Tipus publicació Publicació
2019 Llibre Cabruja Ubach, Teresa; Verge Mestre, Tània i Rodríguez Jaume, M. José Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, . Castelló de la Plana, Tarragona (ESP): Universitat Rovira i Virgili. Servei de Publicacions, 2019. Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida

Any Tipus publicació Publicació
2019 Documents Científico-Tècnic Truñó, M.; Pineda, L., Curran, M., Corominas, M. (responsible for the research); Curcoll, L. Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona (institutinfancia.cat/mediateca/informe-parlen-els-nens-i-nenes-el-benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona/)., Informe. Barcelona (ESP): Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), 2019. 
2019 Documents Científico-Tècnic Truñó, M.; Pineda, L.; Corominas, M. (responsible for the research and author of the writing); Curcoll, L. Anàlisi en profunditat de l'enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona (institutinfancia.cat/mediateca/analisi-en-profunditat-de-lenquesta-de-benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona/)., Informe. Barcelona (ESP): Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), 2019.