Facultat d'Infermeria

Crèdits de reconeixement acadèmic

Els plans d’estudis de grau inclouen fins a 6 crèdits de reconeixement acadèmic, que els estudiants poden sol·licitar per la seva participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries o de cooperació, organitzades per la UdG.